Find Research Outputs

1931

Theorie der geschiedenis : voornamelijk met betrekking tot de cultuur

Kuypers, K., 1931

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Verplichte verzekering en de Anti-Revolutionaire Partij

Schreurer, J. H., 1931

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
1930

Benaderingsproblemen bij irrationale getallen

Koksma, J. F., 1930

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

De toepassing der progressiegedachte in het Nederlandsche gevangeniswezen

de Vlugt, E., 1930

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
Open Access
File

Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde

van Haaften, M., 1930

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Premillennialism in America

Rutgers, W. H., 1930

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Radioactiviteit en atoomtheorie

Sizoo, G. J., 1930

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1929

Bijdrage tot de psychologie van Tertullianus

de Vries, G. J., 1929

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

De Antirevolutionaire Partij en de handelspolitiek

Westerveld, F. J., 1929

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

De meestbegunstigingsclausule in handelsverdragen

Sillevis Smitt, H. H., 1929

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Eenige opmerkingen over de vennootschap onder firma in het Nederlandsch recht

Grooten (Jr.), J., 1929

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Het onbepaalde in de taal en in taalkunde

Pos, H. J., 1929

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Structuur en energie in de organische chemie

Coops, J., 1929

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1928

Bijdrage tot de kennis van eenige lijfstraffen

Schreuder, L. W. D., 1928

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

De geschiedschrijving in het Oude Testament

Aalders, G. C., 1928

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

De M. Tullii Ciceronis politica doctrina

Sprey, K., 1928

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Etude sur l'interpretation du paragraphe 8 de l'article 15 du pacte de la Societé des Nations

Deth, A. V., 1928

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Indirecte gegevens voor het bestaan van den Pentateuch in de Psalmen?

Gispen, W. H., 1928

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Psychiatrie en wereldbeschouwing

van der Horst, L., 1928

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Strafbaarstelling van aanvalsoorlog

Rutgers, V. H., 1928

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1927

De beteekenis van de omwenteling van 1795

Goslinga, A., 1927

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

De idee van den vooruitgang

van Schelven, A. A., 1927

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

J. H. Scholten als systematisch theoloog

Brillenburg Wurth, G., 1927

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
1926

Berekening of constructie

Waterink, J., 1926

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

De beteekenis der wetsidee voor rechtswetenschap en rechtsphilosophie

Dooyeweerd, H., 1926

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Het gilden-socialisme in Engeland

Goote, A., 1926

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Logos en ratio: beider verhouding in de geschiedenis der westersche kentheorie

Vollenhoven, D. H. T., 1926

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1925

"Aesthetisch" of "puriteinsch"?

Wille, J., 1925

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

De geschiedenis der nieuwtestamentische godsopenbaring

Grosheide, F. W., 1925

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1924

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit

Pos, H. J., 1924

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1923

La décision de la Société des nations concernant les îles d'Aland

Colijn, H. A., 1923

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Over de grondgedachte van de clausula rebus sic stantibus in het volkenrecht

Idenburg, P. J. A., 1923

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
1922

De Martyrologi Hieronymiani fonte, quod dicitur Martyrologium Syriacum

Fernhout, J., 1922

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

De verhouding tusschen de almacht Gods en de zedelijke verantwoordelijkheid van den mensch in den Islam

Bakker, F. L., 1922

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Gereformeerde apologetiek

Hepp, V., 1922

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1921

De effecten der naamloze vennootschap

Dekker, J. W., 1921

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

De positie van den eigenaar van onroerend goed tegenover het onteigeningsrecht en gebruiksrechten

Spreij, J., 1921

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Eenige aanteekeningen betreffende de stafbaarstelling van openbare dronkenschap

Tjessinga, J. C., 1921

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Eenige beschouwingen over het vraagstuk der "onbepaalde strafvonnissen"

Jager, J. A. D., 1921

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Enkele beschouwingen over het gezinsloon

Stolk, A., 1921

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Staken in overheidsdienst

Plantenga, J., 1921

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
1920
Open Access
File

De statistische en de biographische methode in het strafrecht

Eskes, G. W., 1920

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Een onderzoek naar de strafbaarheid van vereenigingen

Heemskerk, F., 1920

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Enkele opmerkingen over het gemengde, publiek-private, bedrijf

Zevenbergen, C., 1920

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Karakter en geschiedenis der iudicia bonae fidei

Zevenbergen, C., 1920

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Leemten in de wet

Zevenbergen, W., 1920

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap

Aalders, G. C., 1920

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1919

De positie van het Openbaar Ministerie, voornamelijk in verband met het ontwerp-wetboek van strafvordering

van Limburg Stirum, O. E. G., 1919

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File