Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
1920

Enkele opmerkingen over het gemengde, publiek-private, bedrijf

Zevenbergen, C., 1920

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Karakter en geschiedenis der iudicia bonae fidei

Zevenbergen, C., 1920

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Leemten in de wet

Zevenbergen, W., 1920

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap

Aalders, G. C., 1920

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1919

De positie van het Openbaar Ministerie, voornamelijk in verband met het ontwerp-wetboek van strafvordering

van Limburg Stirum, O. E. G., 1919

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Enkele opmerkingen over de verhouding van den staat en de circulatiebank

Vrolijk, W. A., 1919

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Het Taylorstelsel

Colijn, A. H., 1919

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Marnix' Byencorf

Wille, J., 1919

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw

van Schelven, A. A., 1919

Research output: Book / ReportInaugural speech

Open Access
File

Petrus Dathenus

Ruys, G. J. A., 1919

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Religieus eklekticisme

Geesink, W., 1919

Research output: Book / ReportInaugural speech

Open Access
File
1918

De eenheid der nieuwtestamentische godsopenbaring

Grosheide, F. W., 1918

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

De Plutarchi qui fertur de liberis educandis libello

Sizoo, A., 1918

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

De wijsbegeerte der wiskunde van theïstisch standpunt

Vollenhoven, D. H. T., 1918, Amsterdam: Van Soest. 433 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Friedrich List en zijn strijd voor het nationale

van de Velde, A. D. C., 1918

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Koning Willem 1 als verlicht despoot

Goslinga, A., 1918

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Opmerkingen over den geadresseerde bij de binnenvaart

Schut, D. W. O. A., 1918

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Reallasten in het Nederlandsch burgerlijk wetboek

Terpstra, J., 1918

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
1917

Ambt en persoonlijkheid

Sillevis Smitt, P. A. E., 1917

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

De christelijk-sociale beweging in Engeland

Langhout, Y., 1917

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

De ministerraad in het Nederlandsche staatsrecht

Dooyeweerd, H., 1917

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

De natuurphilosophie en het theïsme

van der Vaart Smit, H. W., 1917

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

De periodieke pers als gevaar voor den vrede

Sikkel, J. C., 1917

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
1916

Parlementaire schadeloosstelling

Lindeboom (Jzn.), L., 1916

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Psychische aktiviteit

Bouman, L., 1916

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1915

De energetische beschouwing der levensverschijnselen

Buytendijk, F. J. J., 1915

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Sanherib, koning van Assyrië (705-681 v. C.)

van Gelderen, C., 1915

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1914

De pro-acta der Dortsche Synode in 1618

Kaajan, H., 1914

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Eenige opmerkingen over de rechtsleer der monarchomachen

Jong, T. D., 1914

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Het testimonium Spiritus Sancti

Hepp, V., 1914

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Oorlog en vrede

Diepenhorst, P. A., 1914

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1913

De bronnen van het privaatrecht

Anema, A., 1913

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

De leer der heiliging en volmaking bij Wesley en Fletcher

Impeta, C. N., 1913

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Eenige beschouwingen over het strafrechtelijk schuldbegrip

Zevenbergen, W., 1913

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Isaäc da Costa als polemist

Oosterhof, O. N., 1913

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Oprichting van naamlooze vennootschappen naar Nederlandsch recht

Grosheide, G. H. A. G. J., 1913

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Sociale wetgeving in Australië en Nieuw Zeeland

Riemer, J. D., 1913

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
1912

De beteekenis van het Gereformeerde beginsel voor de ambtelijke vakken

Sillevis Smitt, P. A. E., 1912

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

De beteekenis van het Oosten voor de klassieke Oudheid

Woltjer, L. R. H., 1912

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

De grenzen van het recht van amendement in de practijk van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

von Meyenfeldt, C., 1912

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

De zendingsleer van Gisbertus Voetius

van Andel, H. A., 1912

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Nieuw-Testamentische exegese

Grosheide, F. W., 1912

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld (art. 207-309 W.v.S.)

van Zuylen, H. A., 1912

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
1911

De valsche profetie in Israël

Aalders, G. C., 1911

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Het Heimstättenrecht

Gerbrandy, P. S., 1911

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Modernisme en orthodoxie

Bavinck, H., 1911

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1910

De jurisprudentie op de bekentenis in het burgerlijk geding, 1856-1905

Stadig, L., 1910

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

De organisatie van de Christelijke kerk in den apostolischen tijd

Sillevis Smitt, P. A. E., 1910

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

De toestemming van partijen bij het huwelijk

Kalma, J., 1910

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Het voorzitterschap in de Staten-Generaal

Seret, G., 1910

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File