Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters
1919

Het Taylorstelsel

Colijn, A. H., 1919

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
10 Downloads (Pure)

Marnix' Byencorf

Wille, J., 1919

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
2 Downloads (Pure)

Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw

van Schelven, A. A., 1919

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
56 Downloads (Pure)

Petrus Dathenus

Ruys, G. J. A., 1919

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
4 Downloads (Pure)

Religieus eklekticisme

Geesink, W., 1919

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
9 Downloads (Pure)
1918

De eenheid der nieuwtestamentische godsopenbaring

Grosheide, F. W., 1918

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
3 Downloads (Pure)

De Plutarchi qui fertur de liberis educandis libello

Sizoo, A., 1918

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
13 Downloads (Pure)

De wijsbegeerte der wiskunde van theïstisch standpunt

Vollenhoven, D. H. T., 1918, Amsterdam: Van Soest. 433 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
144 Downloads (Pure)

Friedrich List en zijn strijd voor het nationale

van de Velde, A. D. C., 1918

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
5 Downloads (Pure)

Koning Willem 1 als verlicht despoot

Goslinga, A., 1918

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
25 Downloads (Pure)

Opmerkingen over den geadresseerde bij de binnenvaart

Schut, D. W. O. A., 1918

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
12 Downloads (Pure)

Reallasten in het Nederlandsch burgerlijk wetboek

Terpstra, J., 1918

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
60 Downloads (Pure)
1917

Ambt en persoonlijkheid

Sillevis Smitt, P. A. E., 1917

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
8 Downloads (Pure)

De christelijk-sociale beweging in Engeland

Langhout, Y., 1917

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
37 Downloads (Pure)

De ministerraad in het Nederlandsche staatsrecht

Dooyeweerd, H., 1917

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
21 Downloads (Pure)

De natuurphilosophie en het theïsme

van der Vaart Smit, H. W., 1917

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
4 Downloads (Pure)

De periodieke pers als gevaar voor den vrede

Sikkel, J. C., 1917

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
6 Downloads (Pure)
1916

Parlementaire schadeloosstelling

Lindeboom (Jzn.), L., 1916

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
8 Downloads (Pure)

Psychische aktiviteit

Bouman, L., 1916

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
7 Downloads (Pure)
1915

De energetische beschouwing der levensverschijnselen

Buytendijk, F. J. J., 1915

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
27 Downloads (Pure)

Sanherib, koning van Assyrië (705-681 v. C.)

van Gelderen, C., 1915

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
9 Downloads (Pure)
1914

De pro-acta der Dortsche Synode in 1618

Kaajan, H., 1914

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
15 Downloads (Pure)

Eenige opmerkingen over de rechtsleer der monarchomachen

Jong, T. D., 1914

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
33 Downloads (Pure)

Het testimonium Spiritus Sancti

Hepp, V., 1914

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
15 Downloads (Pure)

Oorlog en vrede

Diepenhorst, P. A., 1914

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
3 Downloads (Pure)
1913

De bronnen van het privaatrecht

Anema, A., 1913

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
6 Downloads (Pure)

De leer der heiliging en volmaking bij Wesley en Fletcher

Impeta, C. N., 1913

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
10 Downloads (Pure)

Eenige beschouwingen over het strafrechtelijk schuldbegrip

Zevenbergen, W., 1913

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
5 Downloads (Pure)

Isaäc da Costa als polemist

Oosterhof, O. N., 1913

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
4 Downloads (Pure)

Oprichting van naamlooze vennootschappen naar Nederlandsch recht

Grosheide, G. H. A. G. J., 1913

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
6 Downloads (Pure)

Sociale wetgeving in Australië en Nieuw Zeeland

Riemer, J. D., 1913

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
22 Downloads (Pure)
1912

De beteekenis van het Gereformeerde beginsel voor de ambtelijke vakken

Sillevis Smitt, P. A. E., 1912

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
6 Downloads (Pure)

De beteekenis van het Oosten voor de klassieke Oudheid

Woltjer, L. R. H., 1912

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
4 Downloads (Pure)

De grenzen van het recht van amendement in de practijk van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

von Meyenfeldt, C., 1912

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
26 Downloads (Pure)

De zendingsleer van Gisbertus Voetius

van Andel, H. A., 1912

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
22 Downloads (Pure)

Nieuw-Testamentische exegese

Grosheide, F. W., 1912

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
11 Downloads (Pure)

Veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld (art. 207-309 W.v.S.)

van Zuylen, H. A., 1912

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
15 Downloads (Pure)
1911

De valsche profetie in Israël

Aalders, G. C., 1911

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
14 Downloads (Pure)

Het Heimstättenrecht

Gerbrandy, P. S., 1911

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
23 Downloads (Pure)

Modernisme en orthodoxie

Bavinck, H., 1911

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
25 Downloads (Pure)
1910

De jurisprudentie op de bekentenis in het burgerlijk geding, 1856-1905

Stadig, L., 1910

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
9 Downloads (Pure)

De organisatie van de Christelijke kerk in den apostolischen tijd

Sillevis Smitt, P. A. E., 1910

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
12 Downloads (Pure)

De toestemming van partijen bij het huwelijk

Kalma, J., 1910

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
38 Downloads (Pure)

Het voorzitterschap in de Staten-Generaal

Seret, G., 1910

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
11 Downloads (Pure)

Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome

Kuyper, H. H., 1910

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
6 Downloads (Pure)
Open Access
File
13 Downloads (Pure)

Onderzoek naar den rechtstoestand der geestelijke en kerkelijke goederen in Holland na de Reformatie

van Beeck Calkoen, J. F., 1910

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
14 Downloads (Pure)
1909

De eigendom in den Pentateuch

van Es, W. A., 1909

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
31 Downloads (Pure)

De empirische godsdienstpsychologie

Geelkerken, J. G., 1909

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
8 Downloads (Pure)

De rechtspositie van den procuratiehouder

Sikkel, A., 1909

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
28 Downloads (Pure)