Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters

Publication Year

  • 2020
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
2013

Linking to Digital Audiovisual Archives: the Need for Full-text Search

Kleppe, M., Kenman, M., Hollink, L., Juric, D. & Oomen, J., 2013, proceedings of the LARM Conference on Digital Archives, Audiovisual Media and Cultural Memory. Copenhagen, Denmark

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

Als de nood aan de man komt. Slachtofferschap van mannen bij eergerelateerd geweld

Janssen, J. H. L. J. & Sanberg, R., 2013, In : Justitiële Verkenningen. 39, 5, p. 61-80

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Open Access
File

Landscapes or Seascapes? The history of the coastal environment in the North Sea area reconsidered

Thoen, E. (ed.), Borger, G. J. (ed.), de Kraker, A. M. J. (ed.), Soens, T. (ed.), Tys, D. (ed.), Weerts, H. (ed.) & Vervaet, L. (ed.), 2013, Gent: Corn Publication Series. Comparative Rural History of the North Sea Area. (Brepols; no. 13)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

2014

Onderzoeksplan ter kwantificering van de effecten van langdurige innamestops op bronnen (en natuur)

Stuijfzand, P. J., 2014, KWR. 37 p. (KWR 2014.028)

Research output: Book / ReportReportAcademic

Case note: CBB (subsidie patiostal)

Wolswinkel, C. J., 2014, No. 362, No. ECLI:NL:CBB:2014:166, May 01, 2014. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2014)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2013

Foundations of Open Semantic Service NEtworks

Cardoso, J., Pedrinaci, C., Leidig, T., Rupino, P. & De Leenheer, P. G. M., 2013, In : Journal of Service Science and Management.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

2015

Islamitische radicalisering: Oer-Hollands? [article]

Geelhoed, F., 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Commentaar bij Drank- en Horecawet

Morra, W. & van Rooij, A. E., 2015, Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid. Muller, E. R., Brainich, E. T., Rogier, L. J. J., Brouwer, J. G. & Schilder, A. E. (eds.). Deventer: Wolters Kluwer, p. 109-169

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

De normaliseringstrein: all aboard! [blog]

Hummel, N., 4 Jun 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Case note: ABRvS (evenementenvergunning Den Bosch)

Wolswinkel, C. J., 2015, No. 293, No. ECLI:NL:RVS:2014:3274, Sep 03, 2014. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2015)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2013

'“Als van een stiller, rustiger tijdvak”. Piet Meiners en de Beweging van Tachtig’

Bionda, R. W. A., 2013, In : Kunstschrift/ Openbaar kunstbezit. 57, 1, p. 8-17

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Case note: CBB (veiling 2,6 GHz)

Wolswinkel, C. J., 2013, No. 66, May 24, 2012. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2013, no. 10)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Goed onderwijs, het kind en de wereld

Wardekker, W. L., 2013, In : Zone. 12, 2, p. 16 1 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

2014

Eer in de voetballerij. In gesprek met Frank Paauw.

Janssen, J. H. L. J., 2014, In : Proces. 6, p. 418-422

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

2013

Case note: Hoge Raad (Wie niet weg is, is gezien; omgaan met (negatieve) nalatenschappen in tijden van crises)

Ebben, E. W. J., 2013, (Vakblad financiële planning; vol. 2013, no. 5)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2015

'Nooit Nederlander genoeg': Turks-Nederlandse jongeren over hun sociaal-culturele posities, wereldbeelden en attitudes ten opzichte van (religieus geïnspireerd) geweld

Geelhoed, F. & Staring, R., 2015, Werelden van verschil: Over de sociaal-culturele afstand en positie van migrantengrepen in Nederland. Huijnk, W., Dagevos, J., Gijsberts, M. & Andriessen, I. (eds.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, p. 164-224

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Case note: ABRvS (marktvergunning Leidschendam)

Wolswinkel, C. J., 2015, No. 395, No. ECLI:NL:RVS:2014:4470, Dec 10, 2014. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2015)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2013

DNA-rapporten: makkelijker kunnen we het niet maken, begrijpelijker wel

Kranendonk, R., Malsch, M., Taverne, M., Elffers, H. & de Keijser, J., 2013, Boom - Lemma.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Jonge kinderen en criminaliteit

van der Laan, P. H., 2013, Kinderen-in-ontwikkeling op de basisschool. Prins, F. J., Clerkx, M. & de Groot, R. (eds.). Antwerpen: Garant, p. 193-207

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Case note: Hoge Raad (Het echtscheidingstestament)

Ebben, E. W. J., 2013, (Vakblad financiële planning; vol. 2013, no. 8)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (Subsidie instandhouding beschermde monumenten)

Wolswinkel, C. J., 2013, No. 319, Apr 03, 2013. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2013, no. 37)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Global Childhoods :: New Media :: Future Schools by M. Kontopodis

Kontopodis, M. (ed.), 25 Nov 2013

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

2014

Case note: Hoge Raad (Inkleding rechtmatigheidsverweer)

Borgers, M. J., 2014, No. 106, Jan 21, 2014. (Nederlandse jurisprudentie; vol. 2014)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

File

The ICC's Problematic Jurisdiction over Foreign Islamic State Fighters [article]

Fry, E. G., 24 Dec 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

The Nature of International Crimes and Evidentiary Challenges: Preserving Quality While Managing Quantity

Fry, E. G., 2014, Pluralism in International Criminal Law. Oxford, United Kingdom: Oxford University press

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

File
2013

Theorieën over afbouw en stoppen met delinquent gedrag

Bosker, J., Donker, A. & van der Laan, P. H., 2013, Werken in gedwongen kader. Methodiek voor het forensisch sociaal werk. Menger, A., Kreghtig, L. & Bosker, J. (eds.). Amsterdam: SWP, p. 77-96

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2015

Case note: Hoge Raad (Het vertrouwensbeginsel, legaliteit en dubbele strafbaarheid)

van Sliedregt, E., 2015, Dec 16, 2014. (Ars aequi)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

2013

A design research study on fostering communities of learners for students in pre-vocational secondary education

Krol, K., Boersma, A., ten Dam, G. T. M., Wardekker, W. L. & Volman, M. L. L., 2013, Educational design research – Part B: Illustrative cases. Plomp, T. & Nieveen, N. (eds.). Enschede: SLO, p. 447-467 520 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Case note: ABRvS (Wijziging Afdelingsstandpunt over ex nunc-beoordeling in beroep)

Helmink, H. E., 2013, No. 312, Jun 21, 2013. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2013)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

File
2014

Schaarse publiekrechtelijke rechten. Een algemeen leerstuk gerelativeerd

Wolswinkel, C. J., 2014, In : Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht. 2/3, p. 58-66 9 p., 7.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

2016

More is not always better: balancing sense distributions for all-words Word Sense Disambiguation

Postma, M. C., 16 Dec 2016.

Research output: Contribution to ConferencePosterAcademic

2014

De grens tussen onderzoek aan de kleding en onderzoek aan het lichaam

Duker, M. J. A., 2014, In : Delikt en Delinkwent. 2014, 3, p. 245-256 12 p., 23.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

2015

Internationale misdrijven in het Nederlands strafrecht en internationale strafrechtspraak

van Sliedregt, E., 2015, Handboek Internationaal Strafrecht. Internationaal en Europees strafrecht vanuit Nederlands perspectief. Van Sliedregt, E. & Van Elst, R. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 483-543

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2013

Geestelijke gezondheid en stigmatisering; een korte inleiding op basis van de literatuur [article]

Schoenmakers, Y. M. M. & van Biezen, M., 1 Sep 2013

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

2014

Ten geleide. Peer review en praktijkoriëntatie

Janssen, J. H. L. J. & Woude van der, M., 2014, In : Proces. 5, p. 333-335

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

2013

Looking out to the sea and away from it: multi-cultural maritime communities of the coast and isolationism in Iron Age I Atlantic Iberia.

Pappa, E., 2013, Ancient maritime communities and the relationship between people and environment along the European Atlantic coasts/ Anciens peuplements littoraux et relations home/milieu sur les côtes de l'Europe atlantique. Oxford: Archaeopress

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

2014

Ten geleide. Profileren en selecteren: efficiëntie of discriminatie?

Janssen, J. H. L. J., 2014, In : Proces. p. 3-6

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

2013

Dieren(rechten)activisme en –extremisme in Nederland. Vragen naar de aard van het beestje

Janssen, J. H. L. J., 2013, In : Orde van de dag. 62, p. 92-98

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Verloren eer van een veelpleger

Janssen, J. H. L. J., 2013, In : Tijdschrift voor de politie. 9/10, p. 64-66

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Closing arguments

Vasiliev, S. V., 2013, International Criminal Procedure: Principles and Rules. Sluiter, G., Friman, H., Linton, S., Vasiliev, S. & Zappalà, S. (eds.). Oxford: Oxford University press, p. 655-681

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2013

Case note: CBB (Zondagavondwinkel Nieuwegein)

Wolswinkel, C. J., 2013, No. 294, Jul 17, 2013. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2013, no. 34)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2014

De kunst van het verbeelden. Over de relatie tussen beeldende kunst en criminologie

de Haan, W. J. M. & van Swaaningen, R., 2014, In : Tijdschrift over cultuur & criminaliteit. 4, 2, p. 3-14 12 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Reservoiranalyse van PWN’s duininfiltratiesystemen ter bepaling van de overbruggingsmogelijkheden en effecten van langdurige innamestops

Stuijfzand, P. J., 2014, KWR. 56 p. (KWR 2014.074)

Research output: Book / ReportReportAcademic

2013

Cruquius’ aanpak van het Goereese Gat. De casus van de verzanding van het Goereese Gat en de veiligheid van Goeree getoetst tijdens de achttiende eeuw

Hoving, J. & de Kraker, A. M. J., 2013, In : Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis. 22, p. 57-68 2.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

2015

Dadelijke tenuitvoerlegging van straffen en de onschuldpresumptie

van Sliedregt, E., 2015, In : Rechtsgeleerd magazijn Themis. 2015, 1, p. 14-22

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

2013

The Atlantikwall: from a forgotten military space towards places of collective remembrance

Tzalmona, R. V., Jan 2013, Ordnance: War + Architecture & Space. Boyd, G. A. & Linehan, D. (eds.). Franham: Ashgate Publishing Company, p. 139-155 17 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2014

Op welke manier dient de regeling van de beslagvrije voet te worden herzien?

Rijsdijk, J. & Salomons, F. R., 2014, Naar een nieuwe beslagvrije voet. Vereenvoudiging in een tweetrapsraket. Rijsdijk, J., Jans, O. M. & Feikema, J. (eds.). Den Haag: KBvG, p. 293-332 40 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2016

De toegangsontzegging: Annotatie bij: CRvB 14 juli 2016

Hummel, N., 2016, No. ECLI:NL:CRVB:2016:2711, Jul 14, 2016.

Research output: Case NoteCase noteProfessional