Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters

Publication Year

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2014
  • 2013
  • 2011

Aandacht voor de kwaliteit van lerarenopleiders in Europees beleid

Snoek, M., Swennen, J. M. H. & van der Klink, M., 2011, Proceedings VELON Conference.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

Aandacht voor de ziel [Bespreking van: M Deckard (2011) Genezing voor de ziel]

van Vlastuin, W., 2011, In : Reformatorisch Dagblad. Sept. 29

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

Aandacht voor psychiatrie en psychofarmaca tijdens de COVID-19-pandemie

Translated title of the contribution: Attention to psychiatry and pharmacotherapy during the COVID-19 pandemicLuykx, J. J., Tijdink, J. K., van Veen, S. M. P., Naarding, P., Veltman, E. M., Risselada, A. & Vinkers, C. H., 1 Jan 2020, In : Tijdschrift voor Psychiatrie. 62, 6, p. 427-432 6 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Aandeelhouders in de beursvennootschap: identificatie en privacy

Verdam, A. F., 2011, Wie is de aandeelhouder?. Huizink, J. B., van der Ploeg, T. J., Raaijmakers, G. T. M. J., van Veen, W. J. M. & Verdam, A. F. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 44-52 62 p. (ZIFO; no. 3).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Aandeelhouders overeenkomsten en het Nederlandse vennootschapsrecht

van Veen, W. J. M., Aug 2018, In : Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur. 2018, 4, p. 97-107 11 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Aan de EU zuidgrens is het redden van migranten nu een misdrijf

Stronks, M., 23 Mar 2018, In : NRC. 2018, maart 23, 1 p.

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

Open Access

Aan de goden overgeleverd. Religie in een postverzuilde samenleving

Ganzevoort, R. R., 2011, Vrijzinnig paternalisme. Naar een groen en links beschavingsoffensief. Pels, D. & van Dijk, A. (eds.). Amsterdam: Bert Bakker, p. 47-69

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

File
16 Downloads (Pure)

Aan de keukentafel ontbreekt een belangrijke partij

Schuyt, T. N. M., 24 Oct 2018, In : Sociale Vraagstukken. 2018, 3, 1 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Open Access

Aan de slag met hervorming arbeidsmarkt!

Gradus, R. H. J. M., 2013, Duurzame Inzetbaarheid. Klink, A. & de Vries, B. (eds.). Leiden: Achmea/Blijvend in Beweging

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Aan de vooravond van de Romeinse verovering. De latere IJzertijd

Roymans, N. G. A. M. & Hiddink, H. A., 2013, Limburg. Een geschiedenis I. Van prehistorie tot Vroege Middeleeuwen. p. 61-72

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

Aangepast programma voor complexe hartrevalidatie van patiënten met een niet-Nederlandse achtergrond.

Sloots, M., Bartels, E. A. C., Angenot, J. & Geertzen, J., 2011, In : Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 155, april, p. 16-18 3 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Open Access
File
44 Downloads (Pure)

Aangescherpt voorstel winstuitkering lege huls

Gradus, R. H. J. M. & Adelaar, G., 8 Mar 2013, In : Zorgvisie.

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

Aangifte doen van geweld in de psychiatrie: Dilemma's en knelpunten

van Houwelingen, I. & Harte, J. M., 2017, In : Tijdschrift voor de politie. 79, 8/17, p. 22-25 4 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Open Access
File
86 Downloads (Pure)

Aangifte- en meldingsbereidheid: Trends en determinanten

Bernasco, W. & Weijer, S., 2016, Amsterdam en Den Haag: NSCR en Ministerie van Veiligheid en Justitie/WODC.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Aangifte van geweld tegen hulpverleners in de GGZ

van Leeuwen, M. E., Harte, J. M. & van Houwelingen, I., 1 Mar 2018, In : Nurse academy GGZ. 2018, 1, 1 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Aan Gods zegen is het al gelegen: Systematisch theologische opmerkingen bij een actueel thema

Translated title of the contribution: The concept of blessing: Systematic Theological reflections on a current themavan der Kooi, C., 1 Nov 2018, In : Kerk en Theologie. 69, p. 226-238 13 p., 3.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Aan het einde van de rit komt de grote klap

Jansen, C. E. C., 8 Jun 2013, In : Trouw. p. 27-27 1 p.

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

Aankondiging boek 'Ellis en het verbreinen'

Kostelijk-Blanksma, A., 1 Apr 2011, In : Algemeen Persbericht.

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

Aankondiging formele start koepelprogramma Leren NIHC

Kostelijk-Blanksma, A., 1 Feb 2011, In : Algemeen Persbericht.

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

Aan mooie woorden en ambities geen gebrek

Koolma, H. M. & van Montfort, A. J. G. M., 2016, Ontzuilde bezieling: Transformatie van burgers en maatschappelijke organisaties. Buijs, G. & Hoogland, J. (eds.). The Hague: Boom bestuurskunde, p. 57-69 11 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Aanneming van werk

Jansen, C., 1 Jul 2013, Deventer: Kluwer. (Monografieën BW)

Research output: Book / ReportBookAcademic

Aanpak van overgewicht bij kinderen

Renders, C. M., 2014, In : Suiker in perspectief. 29, juni 2014, p. 11-15

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

Aanpak van toeristische verhuur. Over leefbaarheid en legaliteit

Schilder, A. E., Sep 2019, Verwant met verband: Ruimte, Recht en Wetenschap: Vriendenbundel voor prof. mr. J. Struiksma. Huisman, P. J., Neerhof, A. R. & van Ommeren, F. J. (eds.). Den Haag: Stichting Instituut voor Bouwrecht, p. 229-241 13 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Aanraking door het goede. Een theologisch perspectief op Pier en Oceaan

van der Kooi, C., 2014, Het leven volgens Oek de Jong. Goud, J. (ed.). Zoetermeer: Klement, p. 127-140

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

Aanscherping strafbaarheid bij het niet naleven van omgangsafspraken?

Ruitenberg, G. C. A. M., Jeppesen de Boer, C. G. & van der Valk, I. E., 18 Apr 2019, UCERF 13 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht. Jonker, M. & de Kievit, F. (eds.). Nijmegen: Ars Aqui Libri, p. 13-27 15 p. (UCERF Reeks; vol. 13).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Aansprakelijkheid pensioenuitvoerders bij het niet aanmelden

Lutjens, E., 2011, In : Pensioen & Praktijk. 2011, 12, p. 4-5 2 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Aansprakelijkheid van deskundigen: regulier beroepsrisico of chilling factor?

de Groot, G., 2011, In : NTBR. 2011, 8, p. 408-421

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Open Access
File
34 Downloads (Pure)

Aansprakelijkheid voor de oproep tot een 'bank run'

Frenk, N., 2011, In : Verkeersrecht. 2011, 1, p. 1-5

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Aant. 27-68 op art. 6:2 BW (Rechtsverwerking)

Valk, J. J., 2014, Groene Serie Verbintenissenrecht. Hondius, E. H. & Klomp, R. J. Q. (eds.). Deventer: Kluwer

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Aant. bij art. 59-60 en 108-122 Gemeentewet, en art. 59-60 en 108-119 Provinciewet

Geurink, E. & Schilder, A. E., 2011, Tekst en Commentaar Gemeentewet / Provinciewet. Cammelbeeck, T. D. & Kummeling, H. R. B. M. (eds.). Deventer: Kluwer

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

Aantal consulten, behandeltijd en effectiviteit in de eerstelijnsdiëtetiek: resultaten van het DIEET-project

Schuurman, C., Streppel, M. T., Leistra, E. & Weijs, P. J. M., 12 Sep 2019, In : Nederlands tijdschrift voor voeding en diëtetiek. 2019, 4, p. 21-29 9 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Aantekening bij ministerie SZW 1 februari 2019 Kamerbrief vernieuwing pensioenstelsel

Kappelle, H. M., 1 Feb 2019, In : NLFiscaal. 2019, februari 1, 1 p.

Research output: Contribution to JournalComment / Letter to the editorProfessional

Aan volwassen worden van jongere kan docent veel bijdragen

Bertram-Troost, G. D., Jun 2018, In : Narthex. 18, 2, p. 74-76 3 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Aanzet tot herschikking EEX: het voorstel van de Commissie

Vlek, J. F., 2011, In : Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie. 142, 6892, p. 521-526 6 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Aanzuigende werking [blog]

Reneman, A. M., 3 Dec 2013

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Aardbeving bij Pakistan veroorzaakt eiland voor de kust

Andeweg, B., 2013, In : Kennislink. 28 september 2013

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Aard en omvang van Cybercrime

Salet, R., Brands, J., Rodermond, E. & Roks, R., May 2019, In : Delikt en Delinkwent. 2019, 5, p. 372-378 7 p., 2019/28.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Aard en omvang van integriteitsschendingen binnen de Nederlandse overheid

de Graaf, G. & Strüwer, T., 23 Apr 2014, Den Haag: BIOS. 30 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

File
343 Downloads (Pure)

Aardewerk uit de Romeinse tijd

Van Kerckhove, J., 2011, Archeologisch onderzoek aan de Uithofslaan, gemeente Den Haag. Deel 1: Sporen van bewoning uit de ijzertijd (vindplaats 6) en de Romeinse tijd (vindplaats 3). Pavlovic, A. (ed.). Den Haag: Afdeling Archeologie Dienst Stadsbeheer Gemeente Den Haag, p. 140-231 92 p. (Haagse Archeologische Rapportage; no. 1122).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Aard of natuur van het geestelijke leven [Bespreking van: J. van Houte, J.A. Bunt (2013) Aard of natuur van het geestelijke leven]

de Vries, P., 2014, In : Veluwse Kerkbode. 71, 17, p. 30

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

Aardrijkskundeonderwijs in het VK en Brexit

van der Schee, J. & Béneker, T., Oct 2018, In : Geografie. 27, 8, p. 40-41 2 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Aardwetenschappen

Troelstra, S. R., 2016, Door de kou bevangen; Vijftig jaar Nederlands onderzoek in de poolgebieden. Buma et al (ed.). Lelystad: MaRiSuDa, p. 1-234

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

AB 2013/7. CBB 27 september 2012. Subsidie. Gelijkheidsbeginsel. Onverbindendheid.

Jacobs, M. J., Jan 2013, No. ECLI:NL:CBB:2012:BX8832, Sep 27, 2012.

Research output: Case NoteCase noteProfessional