Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
Report

Woningen met winst? Essay over participatie van het Rijk in woningbouwprojecten

Koopmans, C. C. & Kerste, M., 2010, Amsterdam: SEO Economische Onderzoek. (Seo Ecomomisch Onderzoek; no. 51)

Research output: Book / ReportReportProfessional

Open Access
File

WoningMakelaardij 1999; bedrijfsvergelijkend onderzoek onder de leden van de NVM

van Goor-Balk, H. J. M., Risseeuw, P. A. & Gietema, B., 2000, Amsterdam: ESI-VU. 55 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Woningmakelaardij 2000; bedrijfsvergelijkend onderzoek onder de leden van de NVM

Risseeuw, P. A., van Goor-Balk, H. J. M., Kleijn, E. A. H. & Gietema, B., 2001, Amsterdam: ESI-VU. 58 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Woordenschatonderwijs in de kleuterbouw. Praktijkbrochure december 2010

Poland, M. & Desjardijn, J., 2010, Alkmaar: De Activiteit. 3 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Worden wie je bent; kritisch commentaar bij het grondslagendocument van de SIMON scholen

ter Avest, I. & Bakker, C., 2008, onbekend: Onderwijspedagogiek en Opvoedingsfilosofie.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Wordnets mapped to Central Ontology (revised)

Vossen, P. T. J. M., Segers, R., Hicks, A., Herold, A., Rigau, G., Agirre, E., Estarrona, A., Cuadros, M., Laparra, E. & Kanzaki, K., 2010, Luxembourg: European Commission.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Worker flows and the employment adjustment of firms

Hassink, W. H. J., 1996, Amsterdam: Tinbergen Instituut. 146 p. (TI Discussion Paper; no. 105)

Research output: Book / ReportReportProfessional

Workshop on Industrial Transformation in Germany - (summary report)

Wieczorek, A. J. & Vellinga, P., 2002, Amsterdam: IHDP Industrial Transformation. 10 p. (IHDP; no. IT-24)

Research output: Book / ReportReportAcademic

World demand and supply of natural rubber tot he year 2000

Burger, C. P. J. & Smit, H. P., 1996, Phuket: Unknown Publisher. 53 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Worldwide reorganisation and restructing seminar 1997

Wessels, B., 1997, Unknown Publisher. 2 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

WTO, agriculture, and developing countries: The case of Ethiopia

Keyzer, M. A., Merbis, M. D. & Overbosch, G. B., 1999, onbekend: Stichting onderzoek wereldvoedselvoorziening (SOW). 79 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

WTO, agriculture, and developing countries. The case of Ethiopia

Keyzer, M. A., Merbis, M. D. & Overbosch, G. B., 2000, Amsterdam: FAO / SOW-VU. 79 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Open Access
File

Wuustegraaf/Hemmen A1.1-Monitoring 2006 en 2007

Vorenhout, M., 2009, Amsterdam: Instituut voor Geo- en Bioarcheologie. 17 p. (IGBA rapport 2009-03)

Research output: Book / ReportReportProfessional

Open Access
File

www.onderwijscentrum.vu.nl/internetsymposium

van Dijk, H. & van Rens, L., 2003, onbekend: Onderwijscentrum Vrije Universiteit.

Research output: Book / ReportReportProfessional

XTC over de grens. Een studie naar XTC-koeriers en kleine smokkelaars

van de Bunt, H. G., Siegel, D. & Kunst, D., 2002, onbekend: sectie Criminologie. 40 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Young children (0-8) and digital technology (Dutch national report)

van Kruistum, C. J. & van Steensel, R., 2016, Vrije Universiteit Amsterdam & Erasmus Universiteit Rotterdam.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Open Access
File

Zaadbank in potentieel vochtige duinvalleien in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Ernst, W. H. O., 2000, Amsterdam: Ecologie en Ecotoxicologie van Planten, Vrije Universiteit. 60 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Zelfcontrole en externaliserend gedrag bij kleuters

van de Beek, C., Karreman, A., Junger, M., Dekovic, M., van Aken, C., Verhoeven, M. & Doreleijers, T. A. H., 2008, WODC.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Zelfmanagement: de kloof tussen beleidstaal en de ervaringen van ouderen met kanker.

Bagchus, C. & Dedding, C., 2015, Amsterdam: Vrije Universiteit. 51 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Zelfredzaamheid bij brand. Tien mythen ontkracht

Groenewegen-Ter Morsche, K. & Kobes, M., 2007, Arnhem: Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra. 18 p.

Research output: Book / ReportReportPopular

Zelfredzaamheid bij de stroomstoring in de Bollenstreek

Neuvel, J., Groenendaal, J. & de Boer, D. J., 2010, Deventer: Saxion Hogeschool. 34 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Open Access
File

Zelfregulering in de minnelijke schuldhulpverlening. Onderzoek naar vormgeving

Kerckhaert, A., de Ruig, L. & Salomons, F. R., 2011, Zoetermeer: Panteia Research voor beleid. 33 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Zelfstandigen Zonder Pensioen

van der Lecq, S. G. & Oerlemans, A. G., 2009, Tilburg: Netspar. (NEA-paper; 24)

Research output: Book / ReportReportProfessional

Zeven activiteiten ter bestrijding van eenzaamheid: Bereik en tevredenheid van deelnemers

Schoenmakers, E. C., van Tilburg, T. G. & Fokkema, T., 2012, Amsterdam: Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Open Access
File

Zicht en Greep: Overkoepelende analyse BZK-project Lokale ondermijning en weerbaar bestuur

Boutellier, H., Eski, Y., Boelens, M. & Broekhuizen, J., Oct 2019, Utrecht: Verweij-Jonker Instituut. 13 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Zicht op het lokale preventieve jeugdbeleid; Een voorstudie naar de zin en mogelijkheid van een monitor voor het rijksbeleid

Fleurke, F. & de Vries, M. S., 1996, Unknown Publisher. 55 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Zieke van Lyme

Broerse, J. E. W. & den Oudendammer, W. M., 2013, Amsterdam: Vrije Universiteit.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Ziektelastgewichten bij misbruik, schadelijk gebruik en afhankelijkheid van alcohol en drugs

Smit, H. F. E., van de Laar, M., Croes, E. & Busschbach, J., 2008, Utrecht: Trimbos-instituut.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Zienswijzen natuurontwikkeling op verontreinigde gronden.

Canter Cremers, I., Turnhout, E. & Souren, A. F. M. M., 1999, Wageningen: Programmabureau Bodemonderzoek.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Zoals het klokje thuis tikt..., het MKD en intensieve thuisbehandeling?

Lamers-Winkelman, F., 1998, onbekend: VU Vrije Universiteit. 66 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Zoet-zout gradiënten op 4 eilanden, in hydrologisch en hydrogeochemisch perspectief

Stuijfzand, P. J., Amatirsat, D., Estrada de Wagt, I., van Bloemendal Bland, C., Oskam, B., van Loon, D., Everts, H. & Grootjans, A. P., 2014, KWR. 141 p. (KWR rapport BTO 2014.221 (s))

Research output: Book / ReportReportAcademic

Zorgbalans 2008

Westert, G. P., van den Berg, M. J., Koolman, A. H. E. & Verkleij, H., 2008, Houten: Bohn Stafleu Van Lochum.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Open Access

Zorg Beter Begrepen

Woittiez, I., Putman, L., Eggink, E., Ras, M. & Sterkenburg, P. S., 2014, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. 128 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Zorgboek Dwang

Tenneij, N. H., 2003, Amsterdam: Stichting September. 174 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Zorg dragen, zorg vragen : intergenerationele mantelzorg en solidariteit onder allochtone mantelzorgers in stedelijk Twente.

Berg, van den, C. A. M., Saharso, S. & Svensson, J. S., 2011, Enschede: Universiteit Twente.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Zorgen gedeeld: Onderzoek naar dienstverlening aan oudere migranten in Amsterdam

van Dijk, J., 2004, (Onderzoeksrapporten Wetenschapswinkel Vrije Universiteit; no. 0405)

Research output: Book / ReportReportAcademic

Open Access
File

Zorgen op afstand. Een pilotstudie naar het effect van GPS voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers

Horjus, S., Willemse, B. & Pot, A. M., 2010, Utrecht: Trimbos Instituut.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Zorgkrant Ziekenhuis Amstelland

Hooghiemstra, A. M., 2010, Amsterdam: Romeo Delta Multimedia BV. 1 p. (4)

Research output: Book / ReportReportPopular

Open Access
File

Zorgstandaard Obesitas

Partnerschap Overgewicht Nederland, Nov 2010, Amsterdam: Partnerschap Overgewicht Nederland.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Open Access
File