Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters

[Review of: Th. Richter (1999) Untersuchungen zu den lokalen Panthea in altbabylonischer Zeit]

Stol, M., 2001, In : Bibliotheca Orientalis. 58, p. 173-176

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: Theodor Verweyen (2000) Bücherverbrennungen. Eine Vorlesung aus Anlass des 65. Jahrestages der 'Aktion wieder den undeutchschen Geist']

Plachta, B. N., 2001, In : Deutsche Bücher. 2, p. 157-159

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: The Spirituality of C.H. Spurgeon. Communion with Christ and His People]

van Vlastuin, W., 2015, In : Theologia Reformata.

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

-- [Review of: T Orlandi (1994) Evengelium Veritatis]

Helderman, J., 1994, In : Bibliotheca Orientalis. 51, p. 661-661

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: U. Bosma, R. Raben (2007) Being 'Dutch' in the Indies: A history of Creolisation and empire, 1500-1920]

Sutherland, H. A., 2009, In : The International History Review. XXXI, 3, p. 611-612

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: U. de Kruijf, J. Kummer (2000) Een klooster ontsloten. De kroniek van Sint-Agnietenberg]

Goudriaan, K., 2001, In : Madoc. 15, p. 41-45

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

-- [Review of: U. Heckel (1996) Kraft in Schwachheit]

Vos, J. S., 1996, In : Gereformeerd Theologisch Tijdschrift. 50, 2, p. 159

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: U. Heukenkamp, P. Geist (2006) Deutschsprachige Lyriker des 20. Jahrhunderts]

Giskes, J. E., 2007, In : Deutsche Bücher. 37, p. 162-166

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: U.M. Auferbauung (2006) Eine vergessene Dimension der Gemeindeleitung. Ansätze zu einer neuen Praxis und Spiritualität des Gemeindeleitens]

Stoppels, S., 2007, In : Journal of Empirical Theology. 1, p. 150-151

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: U. Peltzer (2007) Teil der Lösung.]

Schlösser, C., 2007, In : Deutsche Bücher. 37

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

-- [Review of: U. Spengler-Reffgen (1998) Das Stift St. Martini zu Emmerich von den Anfängen bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts]

Bijsterveld, A. J. A., 1998, In : Trajecta (Leuven). 7, p. 183-184

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: U. Ufer (2008) Welthandelszentrum Amsterdam. Globale Dynamik und modernes Leben im 17. Jahrhundert]

Frijhoff, W. T. M., 2009, In : Francia-Recensio. 2009, 3 FN

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: Uit de ketens van de vrijheid. Het debat over de sociale politiek in België, 1886-1914]

van Trigt, P. W., 2009, In : Trajecta (Utrecht). 3, 18, p. 276-277

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: Ulinka Rublack (2005) Reformation Europe]

van Eijnatten, J., 2006, In : Tijdschrift voor Geschiedenis. 119, p. 415-416

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: Uwe Tellkamp (2005) Der Eisvogel. Roman]

Giskes, J. E., 2005, In : Deutsche Bücher. 35, 4, p. 320-323

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: V.A. Schmidt (2006) Democracy in Europe. The EU and National Polities]

Crum, B. J. J., 2008, In : European Law Journal. 14, 1, p. 138-140

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: V. Broch-Due, R. Schroeder (2000) Producing nature and poverty in Africa]

Wels, H., 2002, In : Journal of Modern African Studies. 40, 2, p. 326-327

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

Open Access
File

-- [Review of: V. Brümmer (1994) Speaking of a personal God]

van Woudenberg, R., 1994, In : Nederlandsch theologisch tijdschrift. 48, p. 1-2

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

-- [Review of: V.C. Sleebe (1995) In termen van fatsoen. Sociale controle in het Groningse kleigebied 1770-1914]

Vree, J., 1995, In : Gereformeerd Theologisch Tijdschrift. 95, p. 199-199

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

-- [Review of: V.G. Payne, L.D. Isaacs (1997) Human motor development: A lifespan approach]

Beek, P. J., 1997, In : Bewegen en hulpverlening. 14, p. 216-218

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewAcademicpeer-review

[Review of: V.H. Metthew, J.C. Moyer (2005) The Old Testament: Text and Context]

de Vries, P., 2007, In : Hervormde kerkbode voor de Veluwe. p. 29

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewPopular

[Review of: V. Hunink (2006) Cyprianus: Bidden in een boze wereld: Twee pamfletten uit het vroege christendom]

Vos, N. M., 2006, In : Hermeneus. 78, 4, p. 301

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewPopular

[Review of: V. Mortensen (2006) Religion and Society. Crossdisciplinary European Perspectives. Occasional Papers. Centre for Multireligious Studies.]

Vroom, H. M., 2007, In : Studies in Interreligious Dialogue. 17, p. 126-128

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewAcademicpeer-review

-- [Review of: V. Neckebrouck (1997) Het dubbele rentmeesterschap: Missionaire verkondiging en sociale actie]

Wessels, A., 1997, In : Nederlandsch theologisch tijdschrift. 51, p. 71-72

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: V. Stissi (2007) Amsterdam, het mekka van de volkshuisvesting. Sociale woningbouw 1909-1942]

Bosma, J. E., 2009, In : Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. 2, 124, p. 1-3

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: V. Winiwarter (2001) Was ist Umweltgeschichte?]

van Dam, P. J. E. M., 2001, In : Jaarboek voor ecologische geschiedenis. 4, p. 147-148

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: Van Kordelaar: Beslissingsondersteuning onderzoek geestvermogens in het strafrecht voor volwassenen.]

Harte, J. M., 2003, In : Maandblad Geestelijke Volksgezondheid. 58, p. 127-129

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewAcademic

[Review of: Verlangen: een theologische peiling]

van Vlastuin, W., 2015, In : Theologia Reformata.

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: Véronique Somers (1997) Histoire des collections complètes des Discours de Grégoire de Nazianze]

Uthemann, K. H., 2001, In : Byzantinische Zeitschrift. 94, p. 340-341

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: Verstappen, Herman. Zwerftocht door een wereld in beweging]

Davids, C. A., 2007, In : Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. 122

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

-- [Review of: W.A.J.P. van den Reck (1997) Mededelingsplichten in het burgerlijk procesrecht]

van Nispen, C. J. J. C., 1997, In : Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging. p. 84-85

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewAcademic

-- [Review of: W.A. Niskanen (1997) Bureaucracy and Public Economics.]

de Vries, M. S., 1997, In : Openbaar Bestuur Internationaal. 1, 3, p. 4-5

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: W. Beinart, J. McGregor (2003) Social history & African environments]

Wels, H., 2004, In : Journal of Modern African Studies. 42, 3, p. 467-469

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

Open Access
File

[Review of: W. Brakel (2006) Stil vertrouwen. Drie brieven over de opwekking tot het geloof.]

de Vries, P., 2007, In : Kerkblad. p. 190

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewPopular

[Review of: W. Carlsnaes, H. Sjursen (2004) Contemporary European Foreign Policy]

Wagner, W. M., 2004, In : Neue Politische Literatur. 49, 3, p. 464-465

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: W. Cilessen (1997) Krieg der Bilder. Druckgraphik als Medium politischer Auseinandersetzung im Europa des Absolutismus]

Frijhoff, W. T. M., 2001, In : Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte.. 27,n.2, p. 333-335

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

-- [Review of: W. Deinum, A. Doesburg (1996) 'Dat komt bij ons niet voor! Een studie naar het integriteitsvraagstuk binnen de gemeentelijke overheid']

van den Heuvel, J. H. J., 1996, In : BMI Magazine. 8 (10), p. 20-21

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: W. Dekker, J. Douma. Dichtbij de hoorder. Prediking en trends]

Stark, F., 2007, In : Centraal Weekblad. 55, 34, p. 3

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: W. Dekker (2015) Tegendraads en bij de tijd. Verder in het spoor van Bonhoeffer]

Stoppels, S., 2015, In : Geestkracht. 76, p. 74-74

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

- [Review of: W.E. den Hertog (1999) De Abdij van Loosduinen. Cisterciënzerinnenklooster van 1229-1572]

van Moolenbroek, J. J., 1999, In : Millennium. 13, p. 61-63

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

-- [Review of: W.F.G. Haselager (1996) The engine of reason, the seat of the soul]

Churchland, P. M., 1996, In : Philosophical Psychology. 9, p. 391-393

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: W. Fenske (2004) Die Argumentation des Paulus in ethischen Herausforderungen]

Vos, J. S., 2006, In : Theologische Literaturzeitung. 131, 5, p. 514-173

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewAcademic

[Review of: W. Flach. Die Idee der Transzendentalphilosophie. Immanuel Kant]

Krijnen, C. H., 2004, In : Zeitschrift für philosophische Forschung. 58, p. 149-154

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewAcademicpeer-review

[Review of: W. Flach. Die Idee der Transzendentalphilosophie. Immanuel Kant]

Krijnen, C. H., 2003, In : Philosophischer Literaturanzeiger. 56, p. 317-324

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewAcademicpeer-review

-- [Review of: W.G. Huygen (1997) inauguratie W.G. Huijgen 'Rechtszekerheid of rechtsbescherming']

van Velten, A. A., 1997, In : Rechtsgeleerd magazijn Themis. p. 367-368

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewAcademic

-- [Review of: W.G. Naphy (1998) Calvin and the consolidation of the Genevan Reformation]

van Stam, F. P., 1998, In : Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis. 77, p. 275-277

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional