Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
2019

Caregiver-mediated exercises with e-health support for early supported discharge after stroke (CARE4STROKE): A randomized controlled trial

Vloothuis, J. D. M., Mulder, M., Nijland, R. H. M., Goedhart, Q. S., Konijnenbelt, M., Mulder, H., Hertogh, C. M. P. M., van Tulder, M., Van Wegen, E. E. H. & Kwakkel, G., 8 Apr 2019, In : PLoS ONE. 14, 4, e0214241.

Research output: Contribution to JournalArticle

Open Access

Carotenoid dark state to chlorophyll energy transfer in isolated light-harvesting complexes CP24 and CP29

Gacek, D. A., Holleboom, C-P., Liao, P-N., Negretti, M., Croce, R. & Walla, P. J., 28 Oct 2019, In : Photosynthesis Research. 143, 1, p. 1-12 12 p.

Research output: Contribution to JournalArticle

Carpooling with heterogeneous users in the bottleneck model

Yu, X., van den Berg, V. A. C. & Verhoef, E. T., Sep 2019, In : Transportation Research Part B: Methodological. 127, p. 178-200 23 p.

Research output: Contribution to JournalArticle

Open Access
File

Carrier Sanctions and the Conflicting Legal Obligations of Carriers: Addressing Human Rights Leakage

Baird, T. & Spijkerboer, T. P., 2019, In : Amsterdam Law Forum. 11, 1, p. 4-19 16 p., 1.

Research output: Contribution to JournalArticle

Cartilage tissue regeneration for facial reconstruction in burn patients

Bos, E. J., 2019, 150 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Case note: ( C-591/17: Noot bij conclusie A-G Wahl in zaak Commissie/Duitsland): Duitse tolheffing is niet discriminatoir

Blokland, W., 2019, 2 p.. No. ECLI:EU:C:2019:99, Feb 06, 2019.

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (201705107/1/A3: Annotatie (Sluiting woning wegens brandstichting)

Brouwer, J. G. & Schilder, A. E., May 2019, No. ECLI:NL:RVS:2018:1836, Jun 06, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; vol. 2019, no. 213)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (201708060/1/A3: Beslissen op Wob-verzoek; attributie aan ondergeschikte)

de Greef, R. J. M. H., Apr 2019, 5 p.. No. ECLI:NL:RVS:2018:4190, Dec 19, 2018. (De Gemeentestem; vol. 2019, no. 58)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: ABRvS (201800103/1/V1: gezinsleven: wijziging van recht)

Ismaili, N., 9 Feb 2019, 3 p.. No. 19, No. ECLI:NL:RVS:2018:3761, Nov 16, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 23, no. 2)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (201800258/1/A3: WhatsApp- en sms-berichten; documentdefinitie Wob)

Jak, N. & Barkhuysen, T., 20 Mar 2019, No. Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RVS:2019:899, Mar 20, 2019.

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (201800420/1/A3: Annotatie (Dubbelverwijderbevel burgemeester Amsterdam)

Brouwer, J. G. & Schilder, A. E., 2019, No. ECLI:NL:RVS:2018:3796, Nov 21, 2018. (AB Rechtspraak bestuursrecht; vol. 2019, no. 122)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (201801267/1/V3 :Noot bij ABRvS 30 oktober 2018)

de Hart, B., 2019, No. ECLI:NL:RVS:2018:3569, (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2019/39)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: ABRvS (201801359/1/A2: Constitutionele toetsing in een weerbare democratische rechtsstaat)

Van Sasse van IJsselt, P. B. C. D. F., 12 Jun 2019, No. ECLI:NL:RVS:2019:1885, Jun 12, 2019. (Nederlands Juristenblad; vol. 2019, no. 94)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: ABRvS (201801379/1/V2)

Stronks, M., 21 Mar 2019, No. JV 2019/50, No. ECLI:NL:RVS:2019:128, Jan 16, 2019.

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (201802759/1/V3: Inreisverbod ontneemt geen procesbelang aan procedure over verblijfsrecht)

Boeles, P., 18 May 2019, 2 p.. No. ECLI:NL:RVS:2018:3998, Dec 05, 2019. (Administratiefrechterlijke Beslissingen AB; vol. 2019, no. 20)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: ABRvS (201806267/1/A2: Annotatie over vergoeding rechtsbijstand in asielzaken)

Reneman, M., 2019, No. ECLI:NL:RVS:2019:2342, Jul 10, 2019. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2019, no. 183)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (201809879/1/A3: Plaatsvervanging en mandaat)

de Greef, R. J. M. H., Oct 2019, 5 p.. No. ECLI:NL:RVS:2019:2796, Aug 21, 2019. (De Gemeentestem; vol. 2019, no. 160)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: ABRvS (201900648/1/A3: Wob-verzoek privaatrechtelijke rechtspersoon)

de Greef, R. J. M. H., Oct 2019, 6 p.. No. ECLI:NL:RVS:2019:2626, Jul 31, 2019. (De Gemeentestem; vol. 2019, no. 159)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: ABRvS (201900745/1/V3: gezinshereniging, Afdeling om betekenis Noorzia arrest)

Ismaili, N., 22 Nov 2019, 2 p.. No. 186, No. ECLI:NL:RVS:2019:3289, Sep 30, 2019. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 24, no. 15)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (201901423/1/V2: Motivering. Afdeling bestuursrechtspraak geeft uitleg over toepassing verkorte motivering hoger beroep in vreemdelingenzaken)

Reneman, M., 2019, No. ECLI:NL:RVS:2019:1061, Apr 03, 2019. (AB Bestuursrechtspraak; vol. 2019, no. 451)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (Eenmaal geeindigd rechtmatig verblijf herleeft niet indien een vreemdeling zich opnieuw meldt bij een AZC, noot)

Slingenberg, L., Jul 2019, Apr 11, 2019. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 24, no. 124)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (Noot bij ABRvS 18 oktober 2018, JV 2019/37)

de Vries, K. M., 3 Mar 2019, No. ECLI:NL:RVS:2018:3412, Oct 18, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 23, no. 3)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: ABRvS (Voorlopig uitstel van vertrek geen uitvoering Unierecht, Handvest niet van toepassing; Rva niet van toepassing op niet-asielzoekers, noot)

Slingenberg, C. H., May 2019, Mar 20, 2019. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2019, no. 104)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: A-G HvJ (C-389/18: Belgische regeling voor dividenden van dochterondernemingen in strijd met Moeder- dochterrichtlijn)

Bosman, A., 3 Oct 2019, No. ECLI:EU:C:2019:680, (NTFR; no. 2019/2439)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: A-G HvJ (C-68/18: Roemeense heffing op energieproducten en elektriciteit strijdig met Unierecht?)

Bosman, A., 18 Jul 2019, No. ECLI:EU:C:2019:422, (NLFiscaal; vol. 2019, no. 1615)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: CBB (17/1268: Subsidie. Onderwijsbekostiging. Cumulatie.)

Jacobs, R., 12 Dec 2019, 4 p.. No. ECLI:NL:CBB:2019:364, Aug 27, 2019. (AB; vol. 2019, no. 551)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: CBb (17/1280 en 17/1861: Gst. 2019/34, Publieke-taakjurisprudentie. Taxi Centrale Schiphol)

Jak, N., 2019, No. ECLI:NL:CBB:2018:634, Nov 27, 2018. (De Gemeentestem; vol. 2019, no. 34)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: CBCS (160: Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, met noot)

Joosen, E. P. M., 2019, 4 p.. No. ECLI:NL:OGEAC:2018, Jul 04, 2018. (Jurisprudentie onderneming & recht; vol. 2019, no. 12)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: CJEU (C-145/09: Tsakouridis, Landmark Cases on Asylum and Immigration Law) p. 347-356

Brouwer, E., Zwaan, K. M. & Kok, S. G., 2019, 10 p.. No. No 31, No. ECLI:EU:C:2010:708, Nov 23, 2010. (Jurisprudentie Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2019 )

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case Note: CJEU (C-300/11: judgment in ZZ)

Reneman, M., 2019, No. ECLI:EU:C:2013:363, Jun 04, 2013. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2019; no. 64)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case Note: CJEU (C-429/15: judgment in Danqua)

Reneman, M., 2019, No. ECLI:EU:C:2016:789, Oct 20, 2016. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2019)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: CJEU (C-508/10: Commission v. The Netherlands) (update)

de Vries, K., 2019, No. ECLI:EU:C:2012:243, Apr 26, 2012. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht. Landmark cases on asylum and immigration law 1950-2019)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case Note: CJEU (C-562/13: judgment in Abdida)

Reneman, M., 2019, No. ECLI:EU:C:2014:2453, Dec 18, 2014. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2019; no. 51)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: CJEU (C-579/13: (P and S)) (update)

de Vries, K., 2019, No. ECLI:EU:C:2015:369, Jun 04, 2015. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht. Landmark cases on asylum and immigration law 1950-2019)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: CJEU (C‑668/15: Jyske Finans)

de Vries, K., 2019, No. ECLI:EU:C:2017:278, Apr 06, 2017. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht. Landmark cases on asylum and immigration law 1950-2019)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: CRvB (17/3170 ZW: Geen tussendag vereist bij toepassing no-riskpolis 35-minner)

van den Berg, L., 2019, No. ECLI:NL:CRVB:2019:2686, Aug 08, 2019. (TRA; vol. 2019, no. 91)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case Note: ECtHR (59166/12: judgment in J.K.)

Reneman, M., 2019, No. ECLI:CE:ECHR:2016:0823JUD005916612, Aug 23, 2016. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2019 ; no. 13)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: EHRM (12267/16: Khan t. Frankrijk: Opvang zeer jonge AMV in vluchtelingenkamp Calais; positieve verplichting voorkomen onmenselijke behandeling, noot)

Slingenberg, C. H., May 2019, No. ECLI:CE:ECHR:2019:0228JUD001226716, Feb 28, 2019. (European Human Rights Cases; vol. 20, no. 92)(Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 24, no. 87)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case Note: EHRM (12541/06: European Human Rights Cases, Altınkaynak e.a t. Turkije)

Overbeeke, A. J., 2019, 5 p.. No. ECLI:CE:ECHR:2019:0115JUD001254106, Jan 15, 2019. (European Human Rights Cases; vol. 20:4, no. 76)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: EHRM (265-07: Noot bij EHRM 31 juli 2008, Omoregie t. Noorwegen

de Hart, B., 2019, No. ECLI:CE:ECHR:2008:0731JUD000026507, Jul 31, 2008. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2019, No. 23)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case Note: EHRM (36607/06: Yilmaz t. Turkije)

Overbeeke, A., 2019, 4 p.. No. ECLI:CE:ECHR:2019:0604JUD003660706, Jun 04, 2019. (European Human Rights Cases; vol. 20:10, no. 184)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: GHAMS (200.201.717/01: noot onder Hof Amsterdam 18 december 2018, Cancun Holding/Navarro)

Zilinsky, M., 2019, No. ECLI:NL:GHAMS:2018:4696, Dec 18, 2018. (Jurisprudentie Onderneming en Recht; vol. 2019, no. 100)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: GHAMS (200.220.439/01: Hoofdelijke verbondenheid bij vof en uitleg petitum)

van Veen, W. J. M., 22 Oct 2019, No. ECLI:NL:GHAMS:2019:1457, Apr 23, 2019.

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: GHAMS (200.233.082/01: Annotatie Gerechtshof Amsterdam 16 April 2019)

Eleveld, A., 15 Jul 2019, 1 p.. No. JAR 2019/216, No. ECLI:NL:GHAMS:2019:1327, Apr 16, 2019. (JAR )

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: GHARL (200.198.240/01: Aansprakelijkheidsrecht dient ook emotionele belangen)

Opdam, M., 2019, No. ECLI:NL:GHARL:2018:4396, May 15, 2018. (Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

File

Case note: GHSHE (17/00585: Regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen is niet in strijd met art. 1 EP, bij het EVRM)

Gooijer, J., 28 Feb 2019, No. ECLI:NL:GHSHE:2018:4756, Nov 15, 2018. (NTFR; vol. 2019, no. 917)

Research output: Case NoteCase noteProfessional