Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters
1995

Levenverwachting en pensioen, Geslacht afhankelijke of sekse-neutrale actuariele factoren? Pensioen Monografieen

Lutjens, E., 1995, FED. 93 p. (3)

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

1998

Case note: Kantonrechter Rotterdam (1998/39)

Lutjens, E., 1998, Oct 16, 1998. (Pensioen jurisprudentie; vol. 1998)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

2010

Een toekomstbestendig stelsel van aanvullend pensioen

Lutjens, E., 2010, In : Pensioen & Praktijk. 2010, 3, p. 4-5 2 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

1995

De wettelijke regeling van pensioenverevening bij scheiding [Review of: T.L.J. Bod (1995) boekbespreking]

Lutjens, E., 1995, In : Rechtsgeleerd magazijn Themis. 4, p. 169-170

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewAcademicpeer-review

1997

Wie heeft recht op het overschot?

Lutjens, E., 1997, In : Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken. 6, p. 140-145

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

2003

Financiële opzet en postiei van pensioenfondsen .... de uitgangspunten van de PVK

Lutjens, E., 2003, Amsterdam: Pensioenfonds. 19 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Case note: Hoge Raad

Lutjens, E., 2003, No. 112, Jul 11, 2003. (Pensioen jurisprudentie; vol. 2003, no. 9)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2010

Case note: Hof van Justitie EU (Recht op collectief onderhandelen en toetsing aan vrije dienstverrichting)

Lutjens, E., 2010, No. 171, Jul 15, 2010. (Pensioen jurisprudentie; vol. 2010, no. 9)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

1996

Pensioen en faillissement

Lutjens, E., 1996, In : Loon. Juridisch-fiscaal periodiek voor de relatie werkgever-werknemer. 13, p. 250-259 9 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

2000

Opzet en achtergrond van de verplichte bedrijfstakpensioenfondsen in Nederland

Lutjens, E., 2000, Sectorpensioenen. Nijmagen: Katholieke Universiteit, p. 157-201

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2002

Beschikbare premieregelingen

Lutjens, E. (ed.), 2002, Amstelveen: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Pensioenrecht. 93 p. (Pensioenactualiteiten; no. 21)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

2003

Harde afspraken pensioen

Lutjens, E., 2003, In : Pensioen & Praktijk. 5, p. 4-4 1 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

2000

Case note: HvJ EG (zaak Van der Woude: aanwijzing van verzekeraar bij CAO als enig uitvoeringsorgaan niet strijdig met EG-recht)

Lutjens, E., 2000, Sep 21, 2000. (Pensioen jurisprudentie; vol. 2000, no. 82)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: Hoge Raad (Betaling van voor uitvoering van pensionregeling bestemde bedrag aan de werknemer zelf in strijd met afkoopverbod)

Lutjens, E., 2000, Feb 11, 2000. (Pensioen jurisprudentie; vol. 2000, no. 34)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Pensioen: lang leven risico of lang leven uitdaging, bijdrage in "Ouder worden- nieuwe perspectieven".

Lutjens, E., 2000, In : PM. Pensioen Magazine. p. 67-90 34 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Werknemerpremie, Gelijk of nit gelijk bij vrijwillige pensioenvoorzieningen

Lutjens, E., 2000, In : Pensioen & Praktijk. 10, p. 10-13 4 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

1996

Case note: N.N. (Noot bij: CBB 10 juli 1996)

Lutjens, E., 1996, (Pensioen jurisprudentie; vol. 1996, no. 80)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

2002

Case note: Commissie Gelijke Behandeling (Gelijke behandeling in pensioenregeling)

Lutjens, E., 2002, No. 78, Nov 19, 2001. (Pensioen jurisprudentie; vol. 2002)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

1999

Wijziging pensioenregeling

Lutjens, E., 1999, Amsterdam: Stichting Wetenchappelijk Onderzoek Pensioensrecht. 24 p. (Pensioenactualiteiten)

Research output: Book / ReportBookAcademic

Case note: Hof 's-Hertogenbosch (tussentijdse opzegging vrijwillige aansluiting bij BUT-stichting niet toegestaan)

Lutjens, E., 1999, May 12, 1999. (Pensioen jurisprudentie; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

2000

Pensioenwetgeving, editie 2000

Lutjens, E. & Akkermans, P. J. M., 2000, Deventer: Kluwer. 536 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

2012

Case note: Rechtbank Rotterdam (sector bestuursrecht) (Bemiddelaar in pensioen wordt beboet door AFM wegens overtreding van art. 4:23 Wft)

Lutjens, E., 2012, No. 17, Nov 17, 2011. (Pensioen jurisprudentie; vol. 2012, no. 1)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

1998

Pensioenactualiteiten

Lutjens, E. (ed.), 1998, Amsterdam: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Pensioenrecht. 220 p.

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Case note: Kantonrechter Rotterdam

Lutjens, E., 1998, Oct 16, 1997. (Pensioen jurisprudentie; vol. 1998)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

2011

Doorwerken

Lutjens, E., 2011, In : Pensioen & Praktijk. 2011, 5, p. 4-4 1 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

2010

Korting op nabestaandenpensioen wegens groot leeftijdverschil: over het grensvlak van gelijkheid bij de arbeidsvoorwaarde pensioenen onderscheid op basis van gezinsomstandigheden, alsmede over solidariteit als rechtvaardigingsgrond

Lutjens, E., 2010, Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2009. Forder, C. J. (ed.). Nijmegen: Wolf legal publishers, p. 331-342

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

2003

Case note: Commissie Gelijke Behandeling

Lutjens, E., 2003, No. 117, Aug 01, 2003. (Pensioen jurisprudentie; vol. 2003, no. 9)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2005

Case note: Hof 's-Gravenhage (Wijziging pensioenregeling. Geen strijd met afkoopverbod)

Lutjens, E., 2005, No. 15, Nov 05, 2005. (Pensioen jurisprudentie; vol. 2005, no. 2)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

1998

Pensioen bij de overgang van ondernemingen

Lutjens, E., 1998, In : Pensioen & Praktijk. p. 5-8 4 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

2011

De startbrief en het Voorbehoud

Lutjens, E., 2011, In : Pensioen & Praktijk. 6, p. 4-5 2 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

2003

Case note: Kantonrechter Helmond

Lutjens, E., 2003, No. 120, Jun 02, 2003. (Pensioen jurisprudentie; vol. 2003, no. 10)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2004

Beschikbare premieregelingen en leeftijdonderscheid

Lutjens, E., 2004, xx: xx. 13 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

2008

Wijziging van de pensioenregeling

Lutjens, E., 2008, Pensioenwet - analyse en commentaar. Lutjens, E. (ed.). Deventer: Kluwer, p. 367-416 50 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2007

De driepartijenverhouding in de Pensioenwet

Lutjens, E., 2007, In : Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken. 1, p. 35-36 2 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

1999

serie Pensioenwijzers

Lutjens, E. (ed.), 1999, Deventer: Kluwer.

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Pensioenrechten bij de overgang van ondernemingen

Lutjens, E., 2000, In : Pensioen & Praktijk. 12, p. 25-25 1 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

2001

SER-Advies Pensioenwet

Lutjens, E., 2001, In : Pensioen & Praktijk. 6, p. 5-8 4 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

2000

Case note: Commissie Gelijke Behandeling (Uitsluiting invalkrachten)

Lutjens, E., 2000, Feb 09, 2000. (Pensioen jurisprudentie; vol. 2000, no. 31)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

2002

Case note: Hoge Raad (Beëindiging arbeidsovereenkomst wegens bereiken leeftijd 65 jaar niet kennelijk onredelijk)

Lutjens, E., 2002, No. 123, Nov 01, 2002. (Pensioen jurisprudentie; vol. 2002)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2009

Gevolgen kredietcrisis

Lutjens, E., 2009, In : Pensioen & Praktijk. 12, p. 4-5 2 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Verhoging AOW-leeftijd

Lutjens, E., 2009, In : Pensioen & Praktijk. 11, p. 4-5 2 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

2010

Case note: HvJ EU

Kuiper, S. H. & Lutjens, E., 2010, No. 60, Jan 14, 2010. (Pensioen jurisprudentie; vol. 2010, no. 3)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2011

Case note: Rechtbank Rotterdam (Pensioenfonds. Vereist minimaal eigen vermogen. Korte termijnherstelplna)

Lutjens, E., 2011, No. 183, Mar 14, 2011. (Jurisprudentie onderneming & recht; vol. 2011, no. 6)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Prudente pensioenbeleggingen

Kuiper, S. H. & Lutjens, E., 2011, Zorgplichten in publiek- en privaatrecht. Jansen, C. E. C., Munneke, S. A. J., van Ommeren, F. J. & Rutgers, J. W. (eds.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 147-172

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

Open Access
File
21 Downloads (Pure)
2002

Case note: Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht) (Herverzekeringsplicht pensioenfonds)

Lutjens, E., 2002, No. 65, May 13, 2002. (Pensioen jurisprudentie; vol. 2002)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2003

Case note: Rechtbank Rotterdam

Lutjens, E., 2003, No. 73, Feb 11, 2003. (Pensioen jurisprudentie; vol. 2003, no. 6)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2000

Gelijke behandeling, recente uitspraken van Commissie Gelijke Behandeling over pensioenen

Lutjens, E., 2000, In : Pensioen & Praktijk. 12, p. 31-32 2 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

2004

Beschikbare premieregelingen en leeftijdonderscheid

Lutjens, E., 2004, xx: xx. 13 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional