Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters
2006

Tugend und der Weltlauf

Heijdra, M. G., 2006, Hegel Lexikon. Cobben, P. (ed.). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, p. 451-452

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2004

Genealogy by Chance! On the significance of accidental variation (parallelisms)

Schmid, U. B., 2004, Studies in Stemmatology II. van Reenen, P., den Hollander, A. & van Mulken, M. (eds.). Amsterdam: John Benjamins, p. 127-143

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic

1994

Pre-Roman Painted Pottery from Apulia in the National Museum of Antiquities at Leiden, I. The Bari Area

Yntema, D. G., 1994, In : Oudheidkundige mededeelingen van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. 75, p. 125-137 13 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

1999

De zogeheten praktische theologie

Heitink, G., 1999, Theologie op de drempel van 2000. Terugblik op 100 jaar Gereformeerd Theologisch Tijdschrift. Stoker, W. & van der Sar, H. C. (eds.). Kampen: Kok, p. 273-292

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

1997

Die Kunst der Beredsamkeit: Pagane Redner und christliche Prediger

Uthemann, K. H., 1997, Neues Handbuch der Literaturwissenschaft. Engels, L. J. & Hofmann, H. (eds.). Wiesbaden: Spätantike, p. 265-320 (Band; no. 4).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2006

Kleine talen maken het verschil

Martin, W. J. R., 2006, Het belang van kleine talen in een nieuw Europa. Balint, C. (ed.). Budapest: Karoli Gaspar University, p. 88-106

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

2003

One Gospel - Many Cultures. Case Studies and Reflections on Cross-Cultural Theology

Vroom, H. M. (ed.) & Oduyoye, M. A. (ed.), 2003, Amsterdam/New York: Rodopi. 254 p.

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

2009

Large urban economies: The role of knowledge and ICT infrastructure

van Hemert, P. P., van Geenhuizen, M. & Nijkamp, P., 2009, International handbook of urban policy. Geyer, H. S. (ed.). Cheltenham: Edward Elgar, p. 46-73 17 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2004

Oplossingen voor omgangsproblematiek

van Rooijen, C. & Chin-A-Fat, B. E. S., 2004, In : Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht. 9, p. 226-232 7 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

2009

Achtergronden van meisjes die seksueel over de schreef gaan

Slot, N. W., 2009, In : Kind en Adolescent Review. 16, 3, p. 490-494 5 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

1999

Historia de la Universidad en Europa. Volumen II. Las Universidades en la Europa Moderna Temprana (1500-1800)

de Ridder-Symoens, H. J. M. L. (ed.), 1999, Bilbao, Spanje: Servicio Editorial de la Universidad del Pais Vasco. (Historia de la Universidad en Europa; no. Volumen II)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

2003

'Secession and the Ban on the Use of Force'

Schrijver, N. J., 2003, Secession and International Law. Conflict Avoidance-Regional Appraisals. Dahlitz, J. (ed.). New York/Geneva: United Nations, p. 97-108 12 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

1986

"Uit de wordingsgeschiedenis van De Vermakelijke Spraakkunst"

Noordegraaf, J., 1986, In : Nieuw letterkundig magazijn. 4, p. 7-10 4 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

1996

European marketing managers and the European Currency Unit: a study of optism, pessimism and indifference

van Everdingen, Y. M., Bamossy, G. J. & Durvasula, S., 1996, Conference proceedings of the 25th EMAC conference. Budapest: EMAC, p. 1199-1210 12 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2006

De oorsprong van ghe- als negatief-polair element in het Middelnederlands

Rem, M., Booij, G. E. & Los, B. L. J., 2006, In : Taal en Tongval. 58, 1, p. 3-27 24 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

1997

De Raad volgens Rosa. De vorming en samenstelling van de Raad van Holland en Zeeland (1428-1447)

Damen, M. J. M., 1997, Handelingen van het eerste Hof van Holland Symposium gehouden op 24 mei 1996 in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag. Den Haag: Algemeen Rijksarchief, p. 29-41 (Publikatiereeks; no. 4).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2000

SMEs in Southeast Asia. Issues and Constraints in the Pre- and Post-Crisis Environments

Sandee, H. M., 2000, onbekend: Economisch en Sociaal Instituut (ESI). 26 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

1996

De filosofische mobiliteitsmythe van de NS (intervieuw)

Kee, B., 1996, In : Verkeerskunde. p. 25-27 3 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

2011

How to design for strategic innovation

Berghman, L. A., 2011, Leading issues in innovation research. Chauvel, D. (ed.). Reading, UK: Academic Publishing International, p. 82-100 203 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2006

Philosophische Religion. Gnosis zwischen Philosophie und Theologie

Koslowski, P. (ed.), 2006, München: Wilhelm Fink. 247 p.

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

2004

Endogenous technological change: burden or benefit for carbon dioxide reduction strategies

Gerlagh, R. & Linderhof, V. G. M., 2004, Conference on Sustainable Resource Use and Economic Dynamics (SURED). Zurich: Center of Economic Research at ETH Zurich, p. 1-24 24 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic

The sanctification of the household and the reformation of manners in English Puritanism and in Dutch Pietism during the seventeenth century

Groenendijk, L. F., 2004, Confessional sanctity (c. 1500 - c.1800). Beyer, J., Burkhardt, A., van Lieburg, F. & Wingens, M. (eds.). Mainz a. R., p. 197-218

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic

1997

De smalle marges van de Veiligheidsraad

Schrijver, N. J., 1997, Werelden apart? Militairen en Burgers: vredeshandhavers en hulpverleners. Th. A. Baarda, V. & Schoeman, J. R. (eds.). Den Haag: SDU Uitgevers, p. 21-32 11 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2007

Kleine fenomenologie van de engel

Kranenborg, R., 2007, In : Interpretatie. jrg. 15, nr. 3, p. 4-11

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

2006

Arbeidsongeschiktheid, concurrentiebeding en relatiebeding

Vegter, M. S. A., 2006, In : Jurisprudentie arbeidsrecht verklaard. 3, p. 3-10 8 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

1998

Management informatievoorziening in Nederland: een empirisch onderzoek

Gelderman, M., 1998, Management Informatie Systemen. van Halem, C. (ed.). Alphen a/d Rijn: Samsom IT-bibliotheek, p. 75-87

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2004

Z-scores bedrijfstakpensioenfondsen 1999-2003 geanalyseerd: Pensioenfondsen scoren in de tweede 5-jaars z-toets aanzienlijk beter. Een kritische analyse

Molenkamp, J. B. & Zweekhorst, C., 2004, In : VBA Journaal. zomer, 2, p. 37-41

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

2000

Dieselcompensatie laat zieke vervoerstak voortstrompelen

van Gent, H. A., 21 Sep 2000, In : Ad Valvas. p. 2-2 1 p.

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

Toxicity bioscreening of waste water samples with in vitro bioassays: results of the pilot study OVOC

Belfroid, A. C. & Jonas, A. J. G., 2000, Amsterdam: Dept. of Chemistry and Biology. 8 p. (IVM Report; no. W-00/09)

Research output: Book / ReportReportAcademic

2013

Estimated preejection period (pep) based on the detection of the r-wave and dz/dt-min peaks in ecg and icg

van Lien, R., 2013.

Research output: Contribution to ConferencePosterOther research output

1998

Beyond good and bad. Reading pleasure is cognitive activation.

Hoorn, J. F., van Driel, K. & Vorst, H., 1998, Utrecht-Internet-Proceedings.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

1996

Kind, seksualiteit en opvoeding

Steutel, J. W., 1996, In : Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs. 12, 2, p. 1-82 82 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

2000

Van Schout tot Hoofdofficier. Zeven eeuwen Amsterdams parket

Faber, S. & van Weel, A. J., 2000, Amsterdam: Arrondissementsparket Amsterdam. 56 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

1997

De biograaf aan het werk: enkele historiografische aspecten van Hoofts Hendrik de Grote

Duits, H., 1997, Hooft. Lezingen ter gelegenheid van de 350e sterfdag van P.C. Hooft. Jansen, J. (ed.). Amsterdam: D & L uitgevers, p. 99-121

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2000

Bijwerking titel 6 boek 3 Rv (afd. 1, Familieprocesrecht art. 798-813 Rv)

Doek, J. E., 2000, aanvulling 247 losbladige Burgerlijke Rechtsvordeting. Deventer: Kluwer

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2006

Communicatie en publieke orde, 1450-1800

van Eijnatten, J., 2006, Ancien regime: Europa in de vroeg moderne tijd 1450-1800. Frijhoff, W. & Wessels, L. (eds.). Nijmegen: SUN/Boom, p. 341-372

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2001

Naar een nieuwe geschiedenis van Overijssel

Trompetter, C., 2001, In : Overijsselse Historische Bijdragen. 116, p. 143-151

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

2016

Gesetzgebung, Volkskongresse und Politische Konsultativkonferenz

Heilmann, S. & Stepan, M., 2016, Das politische System der Volksrepublik China. Heilmann, S. (ed.). Wiesbaden: Springer, p. 111-123 12 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

1998

Syllable Types in Cross-linguistic and Developmental Grammars.

Levelt, C. C. & van de Vijver, R. F. H. E., 1998, Rutgers Optimality Archive. 25 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic

2007

Self-regulation of health communications: A motivated processing approach to risk perception and persuasion

de Wit, J. B. F., Das, E. & de Hoog, N., 2007, The scope of social psychology: Theory and applications. Hewstone, M., Schut, H., de Wit, J., van den Bos, K. & Stroebe, M. (eds.). Hove, UK: Psychology Press, p. 209-226 18 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Freedom and security in EU immigration politics. A critical inquiry

van der Stoep, J., 2007, Political Practices and International Order. Proceedings of the Annual Conference of the Societas Ethica in Oxford. Heuser, S. & Ulrich, H. G. (eds.). Münster: Litt Verlag

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic

1993

"How to teach a foreign language? A few remarks on an unending quest"

Noordegraaf, J. & Vonk, F., 1993, Five Hundred Years of Foreign Language Teaching in the Netherlands 1450-1950. Jan Noordegraaf & Frank Vonk (eds.). Amsterdam & Münster: Stichting Neerlandistiek VU & Nodus Publikationen, p. xi-xxv 136 p. (Cahiers voor Taalkunde; no. 10).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2006

Current State of Cross-Border Banking

Schoenmaker, D. & van Laecke, C., 2006, London: London School of Economics, (FMG Special Paper; no. 168).

Research output: Working paperProfessional

2005

Realization and control problems for biochemical reaction networks

Schuppen, J. H., 2005, Proceedings 11th International IEEE Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. Domek, S. & Kaszy{\'n}ski, R. (eds.). New York: IEEE

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

2003

Deprived Children; The CRC as a Tool for Change

Doek, J. E., 2003, International Actions on the Rights of North Korean Children. Korean Association of Child Studies. p. 3-11 9 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

2006

Contractueel opgelegd stadionverbod getoetst

Wessels, B., 2006, In : Maandblad voor Vermogensrecht. 10, oktober, p. 184-191

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Open Access
File
2009

Woord vooraf

Faber, S., Martyn, G., Donker, G. & Heirbaut, D., 2009, Geschiedenis van de advocatuur in de Lage Landen. Hilversum: Verloren, p. 7-12 (Pro Memorie; no. 11. 1-2).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2006

Europa en het strafrecht

Abdullah Khan, R. A., 27 Jan 2006, In : De Groene Amsterdammer. p. 14-15

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

2011

De bijzondere zorgplicht van de bank

Cherednychenko, O. O., 2011, Zorgplichten in publiek- en privaatrecht. Jansen, C. E. C., Munneke, S., van Ommeren, F. J. & Rutgers, J. W. (eds.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 121-145 25 p. (Governance & Recht; no. 1).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2008

Een oorlogsdagboek van een Haagse predikantsvrouw, 1940-1945

Hoekema, A. G., 2008, In : Doopsgezinde Bijdragen. 34, p. 105-126 21 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic