Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters
209

The Science of Mindfulness-Based Interventions and Learning: A Review for Educators

Laukkonen, R. E., Leggett, J., Gallagher, R., Biddel, H., Mrazek, A., Slagter, H. & Mrazek, M., 0209, In : OECD Publishing.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

1880

Het goddelijk karakter van het recht

Fabius, D. P. D., 1880

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Wijdingsrede bij de opening der VU op Gereformeerden grondslag

Hoedemaker, P. J., 1880

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1881

De hedendaagsche schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods

Kuyper, A., 1881

Research output: Book / ReportInaugural speech

Open Access
File

De summi philologi imagine cuique philologiae studioso spectanda

Woltjer, J., 1881

Research output: Book / ReportInaugural speech

Open Access
File
1883
Open Access
File
1884

Beschouwingen over het Huwelijk

Fabius, D. P. D., 1884

Research output: Book / ReportInaugural speech

Open Access
File

Over het hoogste gezag

de Savornin Lohman, A. F., 1884

Research output: Book / ReportInaugural speech

Open Access
File
1885

De moedertaal van Onzen Heere Jesus Christus en van zijne apostelen

Dilloo, F. W. J., 1885

Research output: Book / ReportInaugural speech

Open Access
File

Het doel en de inrichting van hospitiën

de Hartog, A., 1885

Research output: Book / ReportInaugural speech

Open Access
File
1886

Overlevering en kritiek

Woltjer, J., 1886

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1887

De hoogste vrijheid

de Savornin Lohman, A. F., 1887

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1888

Calvinisme en de kunst

Kuyper, A., 1888

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1890

De beteekenis van het leerstuk der oorspronkelijke gerechtigheid voor de godgeleerde zedekunde

Geesink, G. H. J. W. J., 1890

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

De geldigheid van de oude Kerkenordening der Nederlandsche Gereformeerde Kerken

Rutgers, F. L., 1890

Research output: Book / ReportInaugural speech

Open Access
File

De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid

de Savornin Lohman, W. H., 1890

Research output: Book / ReportInaugural speech

Open Access
File

Mozaïsch en Romeins recht

Fabius, D. P. D., 1890

Research output: Book / ReportInaugural speech

Open Access
File
1891

De opleiding tot den dienst des Woords bij de gereformeerden

Kuyper, H. H., 1891

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

De wetenschap van den Logos

Woltjer, J., 1891

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1892

Alexander Comrie

Honig, A. G., 1892

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

De verflauwing der grenzen

Kuyper, A., 1892

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1894

Het kerkrecht in zoover het de kerk met het recht in verband brengt

Rutgers, F. L., 1894

Research output: Book / ReportInaugural speech

Open Access
File

Pieter Corneliszoon Hooft als schrijver der Nederlandsche historiën

Breen, J. C., 1894

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
1895

Wernerus Helmichius

Hanius, J., 1895

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Zonde en recht

Fabius, D. P. D., 1895

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1896

Ideëel en reëel

Woltjer, J., 1896

Research output: Book / ReportInaugural speech

Open Access
File
1897

De ethiek in de Gereformeerde theologie

Geesink, W., 1897

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1898

Calvijns invloed op de Reformatie in de Nederlanden, voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend

Rutgers, F. L., 1898

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1899

Evolutie

Kuyper, A., 1899

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Festus Hommius

Wijminga, P. J., 1899

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
1900

Het gereformeerde beginsel en de kerkgeschiedenis

Kuyper, H. H., 1900

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Schuld en straf

Fabius, D. P. D., 1900

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1901

Beginsel en Norm in de literatuur

Woltjer, J., 1901

Research output: Book / ReportInaugural speech

Open Access
File
1902

De pauperum cura apud romanos

Esser, J. J., 1902

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Godsdienst en Godgeleerdheid

Bavinck, H., 1902

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Het object der ambtelijke vakken

Biesterveld, P., 1902

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1903

De propheet Maleachi

de Moor, J. C., 1903

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Evolutie of Revelatie

Kuyper, H. H., 1903

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Het methodisme

du Toit, J. D., 1903

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Menschwording en vernedering

Greijdanus, S., 1903

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
1904

Calvijn en de economie

Diepenhorst, P. A., 1904

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

De klassieke school in de economie

Diepenhorst, P. A., 1904

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

De Platone prae-Socraticorum philosophorum existimatore et iudice

Woltjer, R. H., 1904

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

De positie van het privaatrecht in onzen tijd

Anema, A., 1904

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Het principium theologiae in zijne beteekenis voor de archaeologia sacra

van Gelderen, C., 1904

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1905

De eerste vijfentwintig jaren der Vrije Universiteit

Woltjer, J., 1905

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

De jongste methode voor de verklaring van het Nieuwe Testament

Biesterveld, P., 1905

Research output: Book / ReportInaugural speech

Open Access
File

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie

Woltjer, R. H., 1905

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Israëlitische oudheidkunde en archaeologia sacra

van Gelderen, C., 1905

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File