Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters
1929

Bijdrage tot de psychologie van Tertullianus

de Vries, G. J., 1929

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

De Antirevolutionaire Partij en de handelspolitiek

Westerveld, F. J., 1929

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

De meestbegunstigingsclausule in handelsverdragen

Sillevis Smitt, H. H., 1929

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Eenige opmerkingen over de vennootschap onder firma in het Nederlandsch recht

Grooten (Jr.), J., 1929

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Het onbepaalde in de taal en in taalkunde

Pos, H. J., 1929

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Structuur en energie in de organische chemie

Coops, J., 1929

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1930

Benaderingsproblemen bij irrationale getallen

Koksma, J. F., 1930

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

De toepassing der progressiegedachte in het Nederlandsche gevangeniswezen

de Vlugt, E., 1930

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
Open Access
File

Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde

van Haaften, M., 1930

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Premillennialism in America

Rutgers, W. H., 1930

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Radioactiviteit en atoomtheorie

Sizoo, G. J., 1930

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1931

Groen van Prinsterer bij het herstel der hierarchie in de Roomsch-Katholieke kerk in Nederland

Bruins Slot, J. A. H. J. S., 1931

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Juvenile unemployment and how to deal with it

Diepenhorst, I. N. T., 1931

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Telefoonverkeer en telefoonbeleid in Nederland

Knibbe, P. G., 1931

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Theorie der geschiedenis : voornamelijk met betrekking tot de cultuur

Kuypers, K., 1931

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Verplichte verzekering en de Anti-Revolutionaire Partij

Schreurer, J. H., 1931

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
1932

De noodzakelijkheid eener christelijke logica

Vollenhoven, D. H. T., 1932

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Geloof en openbaring in de nieuwere Duitsche theologie

Berkouwer, G. C., 1932

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Preferentieele rechten in de koloniale handelspolitiek

Geelkerken, N. G., 1932

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Tertullianus' citaten uit de Evangeliën en de oud-Latijnsche bijbelvertalingen

Aalders, G. J. D., 1932

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
1933

Augustinus' werk over de Christelijke wetenschap

Sizoo, A., 1933

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Groen van Prinsterer en de verkiezingen van 1871

den Hartogh, G. M., 1933

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Strafrecht en rechtsstaat

Rutgers, V. H., 1933

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1934

Kalvinismus und Kapitalismus

van Gunsteren, W. F., 1934

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
1935

Het Testimoniaboek

Hommes, N. J., 1935

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

La notion de probabilité et la science actuarielle

Rooijen, J. P. V., 1935

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Nomographische Lösung von Kurs- und Rentabilitätsaufgaben

Gabel, A., 1935

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Samuel Maresius

Nauta, D., 1935

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Symptoom of symbool.

Horst, L. V. D., 1935

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Taalbederf door de School van Kollewijn

Wille, J., 1935

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1936

Civielrechtelijke aansprakelijkheid van directie en commissarissen van naamloze vennootschappen volgens Nederlandsch recht

Knol, H. D. M., 1936

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

De Nederlandsche Gereformeerden en het Independentisme in de zeventiende eeuw

Nauta, D., 1936

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

De onderneming in het arbeidsrecht

de Gaay Fortman, W. F., 1936

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

De philosophie van Occam in zijn commentaar op de Sententiën

Zuidema, S. U., 1936

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

De strekking der Bergrede naar Mattheus

Ridderbos, H. N., 1936

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding

Waterink, J., 1936

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Joodsche invloeden bij Paulus

Kunst, P. G., 1936

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Metrische bijdragen tot de theorie der Diophantische approximaties in het lichaam der P-adische getallen

Turkstra, H., 1936

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
1937

Alberico Gentili and the development of international law: his life, work and times

van der Molen, G. H. J., 1937

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Augustinus in de praktijk van zijn onderwijs

van der Sluis, J. W., 1937

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

De Katholiciteit der Gereformeerde Kerken

Kuyper, H. H., 1937

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

De ontwikkeling van het strafstelsel in Sovjet-Rusland: 1917-1937

Diemer-Lindeboom, F. T., 1937

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

De schoolstrijd in de eerste jaren na de wet van 1857 : (1857-1866)

Langedijk, D., 1937

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Het positivisme van Ernst Mach en de ontwikkeling der moderne physica

Sizoo, G. J., 1937

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Het rechtskarakter der ambtenaarsverhouding

Berghuis, W. P., 1937

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Philips van Kleef

de Fouw, A., 1937

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Voetius over het gezag der synoden

Bouwman, M., 1937

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Vrijheid van drukpers: eenige opmerkingen over haar staatsrechtelijke regeling, voornamelijk in Nederland

Diemer, E., 1937

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
1938

De Boom des Levens in Schrift en historie

Bergema, H., 1938

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File