Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters
1938

Existentiebewijzen in de wiskunde

Koksma, J. F., 1938

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Getuigen van Jezus Christus in het Nieuwe Testament

Schippers, R., 1938

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Het afbeelden in de wiskunde

Grosheide, G. H. A., 1938

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Het verdrag nopens bestrijding van terrorisme

van Schelven, C. M. E., 1938

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Is meetkunde ruimteleer?

Haantjes, J., 1938

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse

van Dalen, E., 1938

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Radioactiviteit van bodem en water in Nederland

Koene, C. P., 1938

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Rights affecting the use of broadcasts

Oranje, J., 1938

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
1939

De "werkers der ongerechtigheid" in de individueele psalmen: een beoordeling van Mowinckels opvatting

Ridderbos, N. H., 1939

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Eloquentia divina, het stijlprobleem der oude christenen

Sizoo, A., 1939

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Idenburg en de Sarekat Islam in 1913

Rutgers, F. L., 1939

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Toelatingseischen voor lidmaatschap van den Volkenbond

Verkerk, E. P., 1939

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
1940

Barthianisme en Katholicisme

Berkouwer, G. C., 1940

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

De invloed van het christendom op het Romeinse recht

Rutgers, V. H., 1940

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering

Oranje, J., 1940

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Proeve eener critische beschouwing van de ontwikkeling der humanistische rechtsstaatstheorieën

Mekkes, J. P. A., 1940

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
1941

De rechtskracht van administratieve beschikkingen

Donner, A. M., 1941

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Existentieele exegese?

Grosheide, F. W., 1941

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Talma's sociale arbeid

Vellinga, J. M., 1941

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
1942

Ontijdig schip-verlaten

Godschalk, L. A. F., 1942

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
1943

De crisishypotheek-aflossingswet 1936

Hazenberg, J., 1943

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Historisch-critische bijdrage tot de leer van den christelijken staat

Diepenhorst, I. A., 1943

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
1945

Wereldoorlog en theologie

Berkouwer, G. C., 1945

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1946

Industrieele eigendom en subjectief recht

Gerbrandy, S., 1946

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
1947

De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland

Winsemius, J. P., 1947

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Kweekersrecht

Verhulst, P. A., 1947

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
1948

De bevooroordeeldheid der exegese

Grosheide, F. W., 1948

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

ontwikkeling van de wetenschap der economie in de 20e eeuw

Diepenhorst, P. A., 1948

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1949

De Oud-Testamentische profetie en de staat Israël

Aalders, G. C., 1949

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1950

De strijd om het souvereiniteitsbegrip in de moderne rechts- en staatsleer

Dooyeweerd, H., 1950

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1952

De herziening van het physische causaliteits-beginsel

Sizoo, G. J., 1952

Research output: Book / ReportInaugural speech

Open Access
File
1953

Discreet of continu

Koksma, J. F., 1953

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1954

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie

Waterink, J., 1954

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1955

Calvijn, leidsman en voorbeeld

Nauta, D., 1955

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1956

De wijze in Israël

Gispen, W. H., 1956

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1957

Enkele merkwaardigheden van de meetkundige terminologie

Grosheide, G. H. A. W. Z., 1957

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1958

Verdienste of genade?

Berkouwer, G. C., 1958

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1959

Sanhedrin èn Gabbatha

Verdam, P. J., 1959

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1960

Betrekkelijk of volstrekt

Diepenhorst, I. A., 1960

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1961

Een keerpunt in de voorgeschiedenis der Vrije Universiteit

Smitskamp, H., 1961

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1962

De Mensvormigheid Gods: Een dogmatisch-hermeneutische studie over de anthropomorfismen van de Heilige Schrift

Kuitert, H. M., 1962, Kampen: Kok.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Het geheim van het recht

de Gaay Fortman, W. F., 1962

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1963

Problemen van wereldhandel

de Roos, F., 1963

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1964

De geschiedenis van Jezus en de apocalyptiek

Schippers, R., 1964

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1965

Natuur en geest in de geneeskunde

Lindeboom, G. A., 1965

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Synthesis and stereochemistry of some benzo [alfa]- and indolo[2,3-alfa]- quinolizine derivatives

Gootjes, J., 1965

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
1966

De plant in rust

Algera, L., 1966

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Development of interaction and attachment: traditional and non-traditional approaches

Koops, W., Hoeksma, J. B. & van den Boom, D., 1966, Amsterdam: North-Holland.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Geloofsopvoeding

Miedema, S., 1966, In : PCO Magazine. 22, 6, p. 9-x 1 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic