Find Research Outputs

1891

De opleiding tot den dienst des Woords bij de gereformeerden

Kuyper, H. H., 1891

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
1892

Alexander Comrie

Honig, A. G., 1892

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
1894

Pieter Corneliszoon Hooft als schrijver der Nederlandsche historiën

Breen, J. C., 1894

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
1895

Wernerus Helmichius

Hanius, J., 1895

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
1899

Festus Hommius

Wijminga, P. J., 1899

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
1902

De pauperum cura apud romanos

Esser, J. J., 1902

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
1903

De propheet Maleachi

de Moor, J. C., 1903

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Het methodisme

du Toit, J. D., 1903

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Menschwording en vernedering

Greijdanus, S., 1903

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
1904

Calvijn en de economie

Diepenhorst, P. A., 1904

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

De Platone prae-Socraticorum philosophorum existimatore et iudice

Woltjer, R. H., 1904

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
1905

Zending en polygamie: de gedragslijn der Christelijke zending ten opzichte der veelwijverij historisch toegelicht

Esser, B. J., 1905

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
1906

De philologie aan de Leidsche Universiteit gedurende de eerste vijfentwintig jaren van haar bestaan

Ridderbos, S., 1906

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
1907

Bescherming van arbeidswilligen in de artikelen 284 en 426bis wetboek van strafrecht

Monnik, J. H., 1907

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

De theologie van Jonathan Edwards

Ridderbos, J., 1907

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

De verwachting der toekomst van Jezus Christus: exegetische studie

Grosheide, F. W., 1907

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Gijsbert Karel van Hogendorp en de Grondwet van 1814

de Gaay Fortman, B., 1907

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
1908

De naamlooze vennootschap als corporatie

van Schelven, A. J., 1908

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Doodslag en moord: (art. 287-289 W. v. S.)

Heemskerk, C. J., 1908

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
1909

De eigendom in den Pentateuch

van Es, W. A., 1909

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

De empirische godsdienstpsychologie

Geelkerken, J. G., 1909

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

De rechtspositie van den procuratiehouder

Sikkel, A., 1909

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Kinderdoodslag en kindermoord (art. 290-292 W.v.S.)

Verdam, J., 1909

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
1910

De jurisprudentie op de bekentenis in het burgerlijk geding, 1856-1905

Stadig, L., 1910

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

De organisatie van de Christelijke kerk in den apostolischen tijd

Sillevis Smitt, P. A. E., 1910

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

De toestemming van partijen bij het huwelijk

Kalma, J., 1910

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Het voorzitterschap in de Staten-Generaal

Seret, G., 1910

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Kerkelijke deputaten, hun werkkring en bevoegdheid, inzonderheid gelijk deze gekend worden uit de Handelingen der Zuid-Hollandsche synoden en deputaten

Rutgers, H. C., 1910

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Onderzoek naar den rechtstoestand der geestelijke en kerkelijke goederen in Holland na de Reformatie

van Beeck Calkoen, J. F., 1910

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
1911

De valsche profetie in Israël

Aalders, G. C., 1911

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Het Heimstättenrecht

Gerbrandy, P. S., 1911

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
1912

De grenzen van het recht van amendement in de practijk van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

von Meyenfeldt, C., 1912

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

De zendingsleer van Gisbertus Voetius

van Andel, H. A., 1912

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld (art. 207-309 W.v.S.)

van Zuylen, H. A., 1912

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
1913

De leer der heiliging en volmaking bij Wesley en Fletcher

Impeta, C. N., 1913

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Eenige beschouwingen over het strafrechtelijk schuldbegrip

Zevenbergen, W., 1913

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Isaäc da Costa als polemist

Oosterhof, O. N., 1913

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Oprichting van naamlooze vennootschappen naar Nederlandsch recht

Grosheide, G. H. A. G. J., 1913

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Sociale wetgeving in Australië en Nieuw Zeeland

Riemer, J. D., 1913

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
1914

De pro-acta der Dortsche Synode in 1618

Kaajan, H., 1914

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Eenige opmerkingen over de rechtsleer der monarchomachen

Jong, T. D., 1914

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Het testimonium Spiritus Sancti

Hepp, V., 1914

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
1916

Parlementaire schadeloosstelling

Lindeboom (Jzn.), L., 1916

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
1917

De christelijk-sociale beweging in Engeland

Langhout, Y., 1917

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

De ministerraad in het Nederlandsche staatsrecht

Dooyeweerd, H., 1917

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

De natuurphilosophie en het theïsme

van der Vaart Smit, H. W., 1917

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

De periodieke pers als gevaar voor den vrede

Sikkel, J. C., 1917

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
1918

De Plutarchi qui fertur de liberis educandis libello

Sizoo, A., 1918

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

De wijsbegeerte der wiskunde van theïstisch standpunt

Vollenhoven, D. H. T., 1918, Amsterdam: Van Soest. 433 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Friedrich List en zijn strijd voor het nationale

van de Velde, A. D. C., 1918

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File