Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
209

The Science of Mindfulness-Based Interventions and Learning: A Review for Educators

Laukkonen, R. E., Leggett, J., Gallagher, R., Biddel, H., Mrazek, A., Slagter, H. & Mrazek, M., 0209, In : OECD Publishing.

Research output: Contribution to JournalArticle

1880

Het goddelijk karakter van het recht

Fabius, D. P. D., 1880

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Wijdingsrede bij de opening der VU op Gereformeerden grondslag

Hoedemaker, P. J., 1880

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1881

De hedendaagsche schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods

Kuyper, A., 1881

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

De summi philologi imagine cuique philologiae studioso spectanda

Woltjer, J., 1881

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1882
Open Access
File
1883

De herleving der gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending

Hoedemaker, P. J., 1883

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1884

Beschouwingen over het Huwelijk

Fabius, D. P. D., 1884

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Over het hoogste gezag

de Savornin Lohman, A. F., 1884

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1885

De moedertaal van Onzen Heere Jesus Christus en van zijne apostelen

Dilloo, F. W. J., 1885

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Het doel en de inrichting van hospitiën

de Hartog, A., 1885

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1886

Overlevering en kritiek

Woltjer, J., 1886

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1887

De hoogste vrijheid

de Savornin Lohman, A. F., 1887

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1888

Calvinisme en de kunst

Kuyper, A., 1888

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1890

De beteekenis van het leerstuk der oorspronkelijke gerechtigheid voor de godgeleerde zedekunde

Geesink, G. H. J. W. J., 1890

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

De geldigheid van de oude Kerkenordening der Nederlandsche Gereformeerde Kerken

Rutgers, F. L., 1890

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid

de Savornin Lohman, W. H., 1890

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Mozaïsch en Romeins recht

Fabius, D. P. D., 1890

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1891

De opleiding tot den dienst des Woords bij de gereformeerden

Kuyper, H. H., 1891

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

De wetenschap van den Logos

Woltjer, J., 1891

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1892

Alexander Comrie

Honig, A. G., 1892

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

De verflauwing der grenzen

Kuyper, A., 1892

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1894

Het kerkrecht in zoover het de kerk met het recht in verband brengt

Rutgers, F. L., 1894

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Pieter Corneliszoon Hooft als schrijver der Nederlandsche historiën

Breen, J. C., 1894

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
1895

Wernerus Helmichius

Hanius, J., 1895

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Zonde en recht

Fabius, D. P. D., 1895

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1896

Ideëel en reëel

Woltjer, J., 1896

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1897

De ethiek in de Gereformeerde theologie

Geesink, W., 1897

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1898

Calvijns invloed op de Reformatie in de Nederlanden, voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend

Rutgers, F. L., 1898

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1899

Evolutie

Kuyper, A., 1899

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Festus Hommius

Wijminga, P. J., 1899

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
1900

Het gereformeerde beginsel en de kerkgeschiedenis

Kuyper, H. H., 1900

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Schuld en straf

Fabius, D. P. D., 1900

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1901

Beginsel en Norm in de literatuur

Woltjer, J., 1901

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1902

De pauperum cura apud romanos

Esser, J. J., 1902

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Godsdienst en Godgeleerdheid

Bavinck, H., 1902

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Het object der ambtelijke vakken

Biesterveld, P., 1902

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1903

De propheet Maleachi

de Moor, J. C., 1903

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Evolutie of Revelatie

Kuyper, H. H., 1903

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Het methodisme

du Toit, J. D., 1903

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Menschwording en vernedering

Greijdanus, S., 1903

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
1904

Calvijn en de economie

Diepenhorst, P. A., 1904

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

De klassieke school in de economie

Diepenhorst, P. A., 1904

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

De Platone prae-Socraticorum philosophorum existimatore et iudice

Woltjer, R. H., 1904

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

De positie van het privaatrecht in onzen tijd

Anema, A., 1904

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Het principium theologiae in zijne beteekenis voor de archaeologia sacra

van Gelderen, C., 1904

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1905

De eerste vijfentwintig jaren der Vrije Universiteit

Woltjer, J., 1905

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

De jongste methode voor de verklaring van het Nieuwe Testament

Biesterveld, P., 1905

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie

Woltjer, R. H., 1905

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Israëlitische oudheidkunde en archaeologia sacra

van Gelderen, C., 1905

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File