Find Research Outputs

2003

Nishida

Romberg, C., 2003, 25 eeuwen Oosterse Filosofie. Teksten, Toelichtingen.. Bor, J. & van der Leeuw, K. (eds.). Meppel: BOOM, p. 579-584

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

1995

Combatting the Enemy: The Use of Scripture in Gandhi and Godse

Fernhout, R., 1995, Human Rights and Religious Values: an Uneasy Relationship?. An-Na'im, AA. & Gort, JD. (eds.). Amsterdam/ Grand Rapids: Rodopi/Eerdmans, p. 120-132

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2005

Smallere gipsplaten maken lichter werk? Het effect van gipsplaatbreedte op de productie, taakeisen, fysieke belasting en voorkeur van afbouwmonteurs

Mol, E., van der Molen, H., Kuijer, P. P. F. M. & Frings-Dresen, M. H. W., 2005, In : Tijdschrift voor Ergonomie. 30, 5, p. 19-26

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Reikwijdte artikel 7:658 lid 4 BW, werkgeversaansprakelijkheid voor psychisch letsel; zorgverlof, ouderschapsverlof en arbeidsduurvermindering

Vegter, M. S. A., 2005, In : Jurisprudentie arbeidsrecht verklaard. 10-12-2005, p. 3-10 8 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

1998

Tropical Deforestation: An Economic Perspective

van Soest, D. P., 1998, Ridderkerk: Labyrinth Publications.

Research output: Book / ReportBookAcademic

2002

Respect voor de pseudo-religieuzen

Kanne, M. J., 2002, De multiculturele samenlevering en het recht. van Manen, N. F. (ed.). Nijmegen: Ars Aequi, p. 299-308 10 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2001

Gereformeerd den Ham in Salland met 'hoes'

van Reenen, P. T., 2001, In : 't Middendorpshuis. 2, p. 31-35

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

1996

Mother's observations of their infants behavioural development in the Netherlands and USA

Loots, G. M. P., Schneider, M. J. & Reuter, J. M., 1996, In : Early Development and Parenting. 5, 1, p. 69-71 2 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

2006

Precompetitive Plant Genomics Development: New modes of sharing information and property?

Vroom, W., 2006, “Genomics for development”.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

2000

Maandag zelfmoorddag: Zelfmoord in de Middeleeuwen [Review of: A. Murray (1998) Suicide in the Middle Ages: The Violent against Themselves]

Klinkert, C. M., 2000, In : Gids. 163, 3, p. 289-294

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

2002

Case note: AB RvS

Sewandono, I., 2002, No. 161, Jan 18, 2002. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2002)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2010

Komt wie er het noorden bij verliest in de bonen terecht? (en omgekeerd)

Martin, W. J. R., 2010, In : Nederlands van nu. 114, p. 32-35 4 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

1997

Preface

Lucassen, J. M. W. G., van Royen, P. C. & Bruijn, J. R., 1997, "Those emblems of hell"? European sailors and the maritime labour market, 1570-1870. Lucassen, J., van Royen, P. C. & Bruijn, J. R. (eds.). St. John, New Foundland: International Maritime History Association, p. ix-xii (Research in Maritime History; no. 13).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2010

Het stimuleren van scaffolding bij docenten

van de Pol, J. E., 2010, Proceedings Onderwijs Research Dagen. Enschede

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

2003

Britisch Architectural Theory 1540-1750: An Anthology of Texts

van Eck, C. A. (ed.), 2003, Aldershot UK: Ashgate. 282 p.

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

2007

Duurzaamheid als Ambitie. Resultaten van het burgerpanel over de Amsterdamse haven.

van de Kerkhof, M. F., Stam, T., Breure, B., van Grin, J. & Woudenberg, E., 2007, Amsterdam: Instituut voor Milieuvraagstukken. 10 p. (IVM Report; no. E-07/14)

Research output: Book / ReportReportAcademic

2002

The study of lives in progress: Approaches to research on life stories

Schroots, J. J. F. & Birren, J. E., 2002, Qualitative gerontology: A comparative perspective. Rowles, G. D. & Schoenberg, N. E. (eds.). New York: Springer Publishing Company

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Hoogtij van burgerlijke cultuur - en de kerk dan?

Vree, J., 2002, In : Trajecta (Leuven). 10, p. 292-301

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

2009

De notaris en de herziening van de successiewet 1956

Ebben, E. W. J., 2009, In : Vakblad financiële planning. 2009, 11

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

2013

The association of regular exercise behavior with cognitive functioning

Swagerman, S. C., 2013.

Research output: Contribution to ConferencePosterOther research output

1998

Modelling and forecasting the market for cocoa and chocolate - price of cocoa, cocoa products and chocolate products

Burger, C. P. J. & Smit, H. P., 1998, Amsterdam: ESI-VU. 27 p. (Background paper; no. 5)

Research output: Book / ReportReportProfessional

1997

Empirische techniek en empirische ethiek

van der Valk, A. C., 1997, Vijandbeelden in de filosofie. Acta van de 19e Nederlands-Vlaamse filosofiedag. Pijnenburg, L. (ed.). Wageningen, p. 201-208

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2001

De Raad van State over de aansprakelijkheid van de overheid

Balkenende, J. P., 2001, In : Openbaar bestuur. p. 2-4 3 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

2000

The quest for Europe's responsibility towards the South

van den Herik, L. J., 2000, In : Bridges: Newsletter of the Society for International Development. 3/4, p. 11-13 3 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

2002

Het ruimtetekort in de Rotterdamse haven; een multicriteria analyse van alternatieven

Vreeker, R., van Ansem, I. & van Ierland, E., 2002, De Kunst van het Verleiden; deel 2 beleid en proces, methoden en technieken. Delft: Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS), p. 825-844 20 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic

1997

-- [Review of: E.J.C. Tigchelaar (1997) Blijvend bewogen, Christelijke identiteit en huispastoraat in discussie]

Heitink, G., 1997, In : Nederlandsch theologisch tijdschrift. 51/4, p. 347-348

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

2000

Tekstanalyse met de Rhetorical Structure Theory: Een onderzoek naar de betrouwbaarheid van structuurtoekenningen

den Ouden, J. N. & van Wijk, C. H., 2000, Over de grenzen van de taalbeheersing; Onderzoek naar taal, tekst en communicatie. Neutelings, R., Ummelen, N. & Maes, F. (eds.). 's-Gravenhage: SDU, p. 327-336

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2004

tentoonstellingsbespreking [Review of: (2004) tentoonstelling Donald Judd]

Blotkamp, C. H., 2004, In : De Volkskrant. 18.03.2004, kunstbijla, p. 6-7

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

2008

The Internal Market and the Dutch economy: implications for trade and economic growth

Straathof, S. M., Linders, G. J. M., Lejour, A. & Mohlmann, J. L., 2008, Den Haag: CPB. 90 p. (CPB Document; no. 168)

Research output: Book / ReportReportProfessional

1999

De afwezige vader als risicofactor voor de verdere ontwikkeling van kinderen in de jeugdzorg.

Veerman, J. W., 1999, Pedologisch Jaarboek 1998. Pijnenburg, H. M., van Rijswijk, C. M., Ruijssenaars, A. J. J. M. & Veerman, J. W. (eds.). Delft: Eburon, p. 175-184 10 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

1995

-- [Review of: P.J.J. Zoontjens (1995) Vrijheid van weteschap]

Postma, A., 1995, In : Nederlands Juristenblad. 19, p. 714-714

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewAcademicpeer-review

1999

Case note: Noot onder HR 6 april 1999 (Octopus-proces; onrechtmatige toezegging aan kroongetuige, daaraan te verbinden sancties: niet ontvankelijkheid, bewijsuitsluiting, strafvermindering)

Schalken, T. M. C. J., 1999, No. 565, Apr 06, 1999. (Nederlandse jurisprudentie; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

2009

Preacher, Sermon and Audience in the Long Eighteenth Century (A New History of the Sermon IV)

van Eijnatten, J. (ed.), 2009, Leiden etc.: Brill. 416 p. (A New History of the Sermon; no. IV)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

2004

[Review of: Chr. Böhr. Philosophie für die Welt]

Onnasch, E. O. J., 2004, In : Tijdschrift voor Filosofie. 66, p. 149-150

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

2009

Exploring a model of mentor teacher roles in mentoring dialoges

Crashborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F. A. J. & Bergen, T., 2009, Proceedings EARLI Conference. Amsterdam

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

2000

'God kan toveren': Godsdienstige ontwikkeling bij kleuters.

de Roos, S. A., 2000, In : Bij de Tijd. 8, 8, p. 21-25 5 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

2010

Strategy at every corner! Inspiration for a new breed of strategies

Vlaar, P. W. L., 2010, Amsterdam: Synspire Publishing. 316 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

2000

Linkability, the Hieb and Spoke Model and the semi-automatic derivation of a German - French dictionary

Martin, W. J. R., 2000, In : Germanistische Lingiustik. VII

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

1995

Case note: HR (Geen herstel verzuim in appel ondanks strijd met EVRM)

Schalken, T. M. C. J., 1995, (Nederlandse jurisprudentie; vol. 1995, no. 652)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

2009

Romance and sex tourism

Dahles, H., 2009, Tourism in Southeast Asia. Challenges and new directions. Hitchcock, M., King, V. T. & Parnwell, M. (eds.). Copenhagen / Hawai'i: Nias Press and University of Hawai'i, p. 222-235 14 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

1997

Een kwestie van mannelijkheid. Een onderzoek naar mannelijkheid in beleid

Brouns, M. L. M. & Scholten, M. G. M., 1997, Den Haag: VUGA. 160 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

1999

Nieuwe media, nieuwe verschillen. Een reviewstudie over sekseverschillen en ICT in het primair en voortgezet onderwijs

Volman, M. L. L. & van Eck, E., 1999, Amsterdam: SCO/Kohnstamm Instituut. 199 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

1996

Islam in beweging: Turkse jongeren en islamitische organisaties

Sunier, J. T., 1996, 276 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

2002

Case note: AB RvS

Sewandono, I., 2002, No. 350, May 23, 2002. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2002)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2008

Cosmogenic 3He and 21Ne concentrations in olivines and pyroxenes from a Pleistocene basalt flow, western Grand Canyon National Park, Arizona, USA

Fenton, R., Niedermann, S., Goethals, M. & Schneider, B. S. H., 2008.

Research output: Contribution to ConferenceAbstractOther research output

2010

Jack and the Solemn Promise; a cautionary tale

Myjer, B. E. P. & Kempees, P., 2010, Nijmegen: Wolf legal publishers. 48 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

1996

'Godsdienstsociologie en het bestaan van God'

Tennekes, J., 1996, Onverwachte gasten: in gesprek met Gerard Dekker over kerk, godsdienst en cultuur. Stoffels, H. (ed.). Kampen: Kok, p. 49-60 12 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2010

Prevalence and associated clinical characteristics of behavior problems in constipated children

van Dijk, M., Benninga, M. A., Grootenhuis, M. A. & Last, B. F., 2010.

Research output: Contribution to ConferencePosterOther research output

1999

Rapid cementation and sediment lithification on a steep mid-Pennsylvanian carbonate slope.

Immenhauser, A. M. & Kenter, J. A. M., 1999, p. 23.

Research output: Contribution to ConferenceAbstractOther research output

2000

What do young children know about sex? Research on the differences in the sexual knowledge of sexually abused and nonabused pre-school children (abstract).

Brilleslijper-Kater, S. N., 2000.

Research output: Contribution to ConferenceAbstractOther research output