Find Research Outputs

2012

The use of qualitative inquiry to resolve quantitative underdetermination

Schoonenboom, J. I., 2012, Paper presented at the 8th Mixed Methods International Conference. Leeds, UK

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

2001

Review [Review of: T.P. Jackson (1999) Love Disconsoled]

Cuneo, T. D., 2001, In : Faith and Philosophy. 18, p. 117-123

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewAcademic

1996

Children on the Move. How to Implement their Right to Family Life

Doek, J. E., 1996, General Report. Doek, J. E. & van Loon, H. (eds.). Den Haag: Kluwer Law International, p. 221-228 8 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2002

Does Route Finding Really Improve Climbers' Performance? [abstract]

Sanchez, X., Godin, P., Herbiet, B. & Boschker, M. S. J., 2002, p. 29.

Research output: Contribution to ConferenceAbstractOther research output

2003

Turkije kan een voorbeeld zijn

Wessels, A., 12 Sep 2003, In : Centraal Weekblad.

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

2000

Das SPRINT-Projekt: Die Stdrkung von positivem Verhalten und der Ausbau von Kompetenzen Jugendlicher

Duivenvoorden, Y., 2000, Kinder- Und Jugendkriminalitdt. Strategien der Prdvention und Intervention in Deutschland und den Niederlanden. Bendit, R., Erler, W., Nieborg, S. & Schdfer, H. (eds.). Opladen: Leske & Budrich

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Organizational learning and trust, sparring partners or a winning team?

Bijlsma-Frankema, K. M., 2000, p. 32-32.

Research output: Contribution to ConferenceAbstractOther research output

1998

Mensen op drift: inleiding

Heins, J. J. F. & Kox, H. L. M., 1998, Mensen op drift - migratie en ontwikkeling. Heins, J. J. F. & Kox, H. L. M. (eds.). Amsterdam: Vrije Universiteit, p. 1-25 (Themabundel Ontwikkelingsproblematiek; no. 9).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

1997

De regionale meld- en coördinatiefunctie in bedrijf. Portretten van 10 regio's

Voncken, E. & Volman, M. L. L., 1997, Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. 145 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

2004

Virtual organizations as normative multiagent systems

Boella, G., Hulstijn, J. & van der Torre, L. W. N., 2004, Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'05). Ralph, J. & Sprague, R. H. (eds.). Los Alamitos Society: IEEE Computer Society, 10 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic

2009

Boekbespreking [Review of: David A. Reed (2008) “In Jesus’ Name”: The History and Beliefs of Oneness Pentecostals]

van der Laan, C., 2009, In : Nederlandsch theologisch tijdschrift. 63, 4

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

2000

Marital quality.

Kluwer, E. S., 2000, Families as relationships. Milardo, R. M. & Duck, S. W. (eds.). New York: Wiley, p. 59-78

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2010

Local heroes, rondtrekkende daders en de gereedschapkist van het recht

Borgers, M. J., 2010, Strafrechtshandhaving in België en Nederland. De Ruyver, B., Ponsaers, P., Vermeulen, G. & Vander Beken, T. (eds.). Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, p. 95-98

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

Foresight in Action. Developing Policy-Oriented Scenarios

van Asselt, M. B. A. (ed.), van 't Klooster, S. A. (ed.), van Notten, P. W. F. (ed.) & Smits, L. A. (ed.), 2010, London: Earthscan. 192 p.

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

1998

Getalenteerd, en dan ...

van Rossum, J. H. A., 1998, Waarden en normen in de sport: Analyse en beleidsperspectief. Steenbergen, J., Buisman, A. J., de Knop, P. & Lucassen, J. M. H. (eds.). Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum, p. 201-220

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2004

Evaluating survey questions by analysing patterns of behavior codes and question-answer sequences: the diagnostic approach

van der Zouwen, J. & Smit, J. H., 2004, Methods for testing and evaluating survey questionnaires. Presser, S., Rothgeb, J. M., Couper, M. P., Lessler, J. T., Martin, E., Martin, J. & Singer, E. (eds.). New York: Wiley, p. 109-130 22 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2001

Experimental optical water quality algorithms for the analysis of hymap scenes over the Port Arthur refinery, Chevron consultancy report

Peters, S. W. M., Dekker, A. G. & Anstee, J. A., 2001, Canberra: CSIRO, Land&Water. 29 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

1997

Fehlstart. Theodor Heuss und die Demokratische Partei Deutschlands 1947/1948

Hess, J. C., 1997, In : Jahrbuch zur Liberalismusforschung. 9, p. 83-121 39 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

2014

The Role of biomarkers in preclinical and prodromal Alzheimer’s disease

Vos, S. J. B., 2014

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

2005

Flash cards revisited: the efficacy of fluency exercises for poor readers.

Berends, I. E., 2005, Amsterdam: PI Research. 106 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

2000

Amsterdam en de verbinding van de IJ-oevers. Vier eeuwen ruimtelijke ontwikkeling

Fritschy, W., 2000, In : Holland. 32, p. 116-142

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Case note: Hoge Raad (Geen uitlokking bij aankoop cocaïne door verbalisant)

Schalken, T. M. C. J., 2000, Sep 26, 2000. (Nederlandse jurisprudentie; vol. 2000, no. 739)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

1997

Case note: ABRS (noot)

Michiels, F. C. M. A., 1997, Nov 25, 1996. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 1997, no. 9)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

1996

Zin en onzin van de rationele keuze-theorie

Brouns, M. L. M., 1996, In : Tijdschrift voor Vrouwenstudies. 67, 17 (3), p. 283-286 4 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

2012

Een Gemiste Kans? De rol van YouTube in de verkiezingscampagne van 2010

Walter, A. S. & van Praag, P., 2012, In : Res Publica. 15, 54, p. 443-464

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

2007

Grounding: Sharing Information in Social Interaction

Kashima, Y., Klein, O. & Clark, A. E., 2007, Social Communication. Fiedler, K. (ed.). New York: Psychology Press, p. 27-77

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2001

De RMK-methodiek voor het beoordelen van bodemsaneringsvarianten. Fase 3: een methodiek gebaseerd op Risicoreductie, Milieuverdienste en Kosten (RMK)

van Drunen, M. A., Beinat, E., Nijhoff, M. H. & Haselhoff, A. T., 2001, Gouda: CUR/NOBIS. 79 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

2000

Voorwoord

Corveleyn, J. M. T., 2000, Van wonde naar verwondering: de kracht van de mildheid. Weyens, R. (ed.). Gent: Uitgeverij Carmelitana, p. 13-16

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2001

CoPI-Zoo - signalering en diagnostiek van spellingproblemen met, door en aan de computer

Geelhoed, J. W., Wesseling, R. & Reitsma, P., 2001, In : Tijdschrift voor Remedial Teaching. 9, 5, p. 25-29 5 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

New Applications of Sulfoxides and Synthesis of Asymmetric Phenylselenide Reagents

Sinks, U. E., 2001, Munchen: Hieronymus. 175 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

2004

Gewestelijke financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Deel 4. Holland 1572-1795

Fritschy, W. & Liesker, R., 2004, Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. 559 p. (Rijks Geschiedkundige Publicatien; no. 100)

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

De Vernieuwing van de Communicatie tussen Preekstoel, Kerkbank en Bijbel

Post, P., 24 Apr 2004, In : Algemeen Doopsgezind Weekblad. p. 4-4

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

De herdenking van 200 jaar mennonieten in het Molotschnagebied

Visser, P., 2004, Doopsgezind Jaarboekje 2005. Groenveld-Kiestra, J. D. & Thimm, A. A. (eds.). Amsterdam: Algemene Doopsgezinde Sociëteit, p. 29-39

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

2002

Cultuur

Winslow, D. J. & Soeters, J., 2002, Mens en organisatie: de krijgsmacht in verandering. Richardson, R., Verweij, D., Vogelaar, A. & Kuipers, H. (eds.). Amsterdam: Mets & Schults, p. 21-31

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Islam verhalenderwijs

Wessels, A., 2002, Amsterdam: Uitgeverij Nieuwe Zijds. 286 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

2007

Geloof in het vertrouwde: Continuiteit en verandering in religieuze praktijken en morele orientatie in Zuid-Limburg

Knibbe, K. E., 2007, In : Jaarboek voorliturgie-onderzoek. 23, p. 217-223 7 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

2004

Grenzen des Politischen, Grenzen des Staates, Grenzen der Einheit von Staat und Volk.

Koslowski, P., 2004, Grenzen und Grenzüberschreitungen. XIX. Deutscher Kongress für Philosophie, Bonn, 23.-27. September 2002, Vorträge und Kolloquien. Hogrebe, W. (ed.). Berlin: Akademie Verlag, p. 372-284

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic

2000

Rolstoelen en Orthesen

van der Woude, L. H. V. (ed.) & Becher, J. G. (ed.), 2000, Nijmegen: PAOG Heijendael.

Research output: Book / ReportBook editingProfessional

2011

Affectieve relaties tussen leerkrachten en nieuwkomers in Nederland: Zijn cultuurverschillen van invloed op de relatiekwaliteit?

Van Haandel, F. A., Spilt, J. L. & Koomen, H. M. Y., 2011, In : Orthopedagogiek: onderzoek en praktijk. 50, p. 307-318

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

2000

Denial of Service Resistant Authentication with Client Buzzles.

Aura, T., Nikander, P. & Leiwo, J., 2000, 2000 Cambridge Security Protocols Workshop.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

Case note: Hoge Raad (Murillo, uitlevering, vermoeden van schuld, foltering in verleden en toekomst, politiek delict)

Schalken, T. M. C. J., 2000, Mar 21, 2000. (Nederlandse jurisprudentie; vol. 2000, no. 540)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2004

Tien eisen aan commissarissen

Jagersma, P. K., 8 May 2004, In : Het Financieele Dagblad.

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

2008

Persoonlijkheid en Veroudering

Mooi, B. & Steunenberg, B., 2008, Ouderen en Persoonlijkheid; De Klinische Praktijk. Mooi, B. & Comijs, H. (eds.). Amsterdam: Harcourt, p. 15-32 175 p. (9).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

1997

Belastingen en rechtsverkeer

Moltmaker, J. K., 1997, Amsterdam: Fiscale Monografieën. 173 p. (nr.25; no. 6e druk)

Research output: Book / ReportBookProfessional

2003

Boekbespreking [Review of: A.K. Wheelock (2001) Aelbert Cuyp, Exhibition catalogue Washington, National Gallery, Amsterdam, Rijksmuseum]

Kolfin, E. E. P., 2003, In : De Zeventiende Eeuw. 19, p. 270-271

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

2007

Een plan dat werkt: De nieuwe rol van ontwerpers bij de vormgeving van de regio

Kolen, J. C. A., 2007, In : Geografie. 16, 1, p. 28-32

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

1998

Wat vinden de concurrenten?

Balkenende, J. P., 1998, In : Bestuursforum. p. 30-30 1 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

2005

Tekortkomingen en verzoening

Vroom, H. M., 25 Mar 2005, In : Centraal Weekblad. p. 3-3

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

1994

Ruimte voor de eredienst, referaat jubileumdag SSK, 23 april 1994

van Nijen, J. J., 1994, In : Eredienstvaardig. 10, 5, p. 197-204 8 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

1997

Verzet tegen deeltijdwerk is hoe dan ook achterhoedegevecht

Grunell, M., 22 Dec 1997, In : De Volkskrant.

Research output: Contribution to JournalArticlePopular