Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters
2001

Protestantse pedagogen in de praktijk: meester Janse, professor Waterink en vader Sturm

Sturm, J. C., 2001, In : PiP. Pedagogiek in Praktijk. 7, 4, p. 26-30 5 p.

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

2005

Niet uitgevoerde verrekenbedingen, een praktische oplossing

Ebben, E. W. J., 2005, In : Vakblad financiële planning. 7/8, p. 13-15 3 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

2006

Two views on criminal parental responsibility

le Sage, L. F., 2006, Proceedings of the Philosophy of Education Society of Great-Britain, Annual Conference 2006. Winch, C. & Hand, M. (eds.). Oxford

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

1998

Case note: Rb. Breda (10)

Michiels, F. C. M. A., 1998, May 01, 1997. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 1998, no. 29)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

2013

Case note: ABRvS (Wijziging Afdelingsstandpunt over ex nunc-beoordeling in beroep)

Helmink, H. E., 2013, No. 312, Jun 21, 2013. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2013)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

File
1999

interactief gokken

Schalken, T. M. C. J., 1 Dec 1999, In : Wegwetwijzer.

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

2001

Hoofdstuk 20. Sancties

van Ruller, S., 2001, Tegen de regels. Een inleiding in de criminologie. Lissenberg, E., van Ruller, S. & van Swaaningen, R. (eds.). Nijmegen: Ars Aequi, p. 387-412 26 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2002

Case note: HR (Machtiging van raadsman impliceert dat de verdachte bekend wordt verondersteld met de datum van de zitting, in verband met het instellen van een rechtsmiddel)

Schalken, T. M. C. J., 2002, No. 339, Jan 08, 2002. (Nederlandse jurisprudentie; vol. 2002)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2005

Integriteitsproblemen van advocaten en notarissen in relatie tot georganiseerde criminaliteit.

Nelen, J. M. & Lankhorst, F., 2005, In : Justitiële Verkenningen. 31, 3, p. 32-48 16 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Open Access
File
2014

Schaarse publiekrechtelijke rechten. Een algemeen leerstuk gerelativeerd

Wolswinkel, C. J., 2014, In : Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht. 2/3, p. 58-66 9 p., 7.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

2006

Artikel 126f

Borgers, M. J., 2006, Het wetboek van strafvordering. Groenhuijsen, M. S., de Roos, T. A., Swart, A. H. J. & Kristen, F. G. H. (eds.). Deventer: Kluwer, 5 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2002

Case note: AB RvS

Sewandono, I., 2002, No. 271, Apr 17, 2002. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2002)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

1996

Ontvankelijkheidsvereisten; Gevolgen van het instellen van bezwaar en beroep

Minjon, O. H., 1996, Bestuursprocesrecht. Deventer: Kluwer, p. 1-30 30 p. (blz.B 1.5-1 t/56: 16 blz.; hfd.7. B 1.7- 1 t/m 34-40; 14).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Bosman; Eurolawyer

van Staveren, H. T., 1996, European Young Bar Association. p. 14-20 7 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2003

De uitoefening van grondrechten door leerlingen binnen de school (II)

Noorlander, C. W., 2003, In : NTOR. Nederlands tijdschrift voor onderwijsrecht. 2, p. 59-78 20 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

2005

Case note: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Willemsen, P. A., 2005, No. 115, Jan 19, 2005. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2005, no. 15)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2009

Regional Integration and Differentiation in a Globalizing China: The Blending of Government and Business in Post-Colonial Macau

dr. Trigo de Sousa, M. I., 2009, Amsterdam: Eigen Beheer. 283 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

2005

Stilzwijgende toestemming van de sporter in het gebruik van de beelden van zijn sportprestatie

van Staveren, H. T., 2005, In : In casu. p. 79-82 4 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

2008

Abraham Kuyper en de Bilder-dijkherdenking van 1906

de Bruijn, J., 2008, Een eeuw rare kost-gangers. Vereniging Het Bilderdijk-Museum 1908-2008. van Hattum, M. (ed.). Amstelveen, p. 8-29

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2010

Reviewartikel. Beschermde stads- en dorpsgezichten in Noord-Holland

van Koningsbruggen, I. B. S., 2010, In : Holland. 42, 4, p. 322-326 5 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

2011

Eunuchen am Königshof. Ktesias und die altorientalishe Evidenz

Pirngruber, R., 2011, Die Welt des Ktesias. Ctesias'World. Wiesehöfer, J., Rollinger, R. & Lanfranchi, G. B. (eds.). Wiesbaden: Harrassowitz, p. 279-312 33 p. (Classica et Orientalia; no. 1).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2000

Case note: ABRS

Willemsen, P. A., 2000, No. 153, Jul 13, 2000. (Rawb; vol. 2000)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

1999

Vuurwapengebruik tegen de politie, Twee voor de uitvoeringspraktijk belangrijke arresten

Naeye, J., 1999, In : Algemeen Politieblad van het Koninkrijk der Nederlanden. 2, p. 8-9 2 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Bestuursrecht in de sociale rechtstaat, deel 2 [Review of: P. de Haan, Th.G. Drupsteen. Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, deel 2]

Michiels, F. C. M. A., 1999, In : Rechtsgeleerd magazijn Themis.

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewAcademic

2000

Case note: Rb Den Haag

Sewandono, I., 2000, No. 472, May 04, 2000. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2000, no. 47)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

2011

Case note: Hoge Raad (Ontneming: buitenlandse valuta en rente)

Borgers, M. J., 2011, No. 101, Jul 13, 2010. (Nederlandse jurisprudentie; vol. 2011)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

File

Honderdmaal gemakkelyker dan Hollandsch?

Jansen, E. & Graaff, B., 2011, In : Zuid-Afrika. 88, 5, p. 84-85 2 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Towards Collective Remembrance: The Atlantikwall as a Cultural Landscape

Tzalmona, R. V., 2011, The Atlantikwall as Military Archeological Landscape. Bassaneli, M. & Postiglione, G. (eds.). Siracusa, IT: Lettera Ventidue, p. 145-160 16 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2016

More is not always better: balancing sense distributions for all-words Word Sense Disambiguation

Postma, M. C., 16 Dec 2016.

Research output: Contribution to ConferencePosterAcademic

2012

Pedagogiek of didaktiek?

Wardekker, W. L., 2012, In : Zone. 11, 1, p. 4-6 3 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

1998

Geen heersende kerk, geen heersende staat. De verhouding tussen kerken en staat, 1796 - 1996.

de Bruijn, J. (ed.) & (eds) Clemens, T. (ed.), 1998, Zoetermeer: Het Boekencentrum.

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

2002

Case note: Commissie Gelijke Behandeling, oordeel 2000, 51 (Bidden in een leegstaand klaslokaal)

Noorlander, C. W., 2002, No. 47, Aug 03, 2000. (Rechtspraak onderwijsrecht; vol. 2002)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: EHRM (Rodriguez, gebruik startinformatie uit buitenland toelaatbaar, tenzij in strijd met art. 6 EVRM tot stand gekomen.)

Schalken, T. M. C. J., 2002, No. 102, (Nederlandse jurisprudentie; vol. 2002)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2003

Overheidsbemoeienis met prijzen, een algemene inleiding

de Ru, H. J., 2003, Tarieven, Regelgeving en Toezicht. Monografieën Overheid & Markt 3. de Ru, H. J. (ed.). Den Haag: SDU, p. 1-32 32 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2004

Bewind en aan bewind verwante vormen

Ebben, E. W. J., 2004, In : Fiscaal Tijdschrift Vermogen. 7 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

2003

Case note: HR (Nedlloyd, voorkenniszaak, bewijsregiem, verband met zaak tegen Cor B.)

Schalken, T. M. C. J., 2003, No. 710, May 06, 2003. (Nederlandse jurisprudentie; vol. 2003)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

2007

De Wet op de beroepen in het onderwijs

Brekelmans, F. H. J. G. & van Es, M., 2007, De docent: onderdaan of autoriteit?. van de Ven, J. J. M. & Vermeulen, B. P. (eds.). NVOR, p. 75-84 (Onderwijsrecht; no. 27).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2000

T.R. - Praktijkboek ontslagrecht

van den Heuvel, L. H. (ed.), 2000, Deventer: Kluwer.

Research output: Book / ReportBook editingProfessional

2001

Ontwikkelingen in en rond het academisch Juridisch onderwijs

van den Heuvel, L. H., 2001, In : Ars aequi. p. 888-891 4 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Wetgeving en toezicht na de OPTA

de Ru, H. J., 2001, In : Mediaforum. 10, p. 289-290 2 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

2002

Case note: AB RvS

Sewandono, I., 2002, No. 85, Jan 09, 2001. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2002)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2009

Artikelen 123, 124, 125, 135, 139, 140, 141, 142, 143144, 145, 147, 147a, 147b, 149 Gemeentewet

Munneke, S. A. J., 2009, Tekst en Commentaar Gemeentewet Provinciewet. Cammelbeeck, T. D. & Kummeling, H. R. B. M. (eds.). Deventer: Kluwer, 41 p. (Tekst en Commentaar).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2012

Case note: Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Mallah t. Frankrijk)

Amaya Castro, J. M., 2012, No. 58, Nov 10, 2011. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2012)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2007

Artikel 147b Gemeentewet

Munneke, S. A. J., 2007, Tekst en Commentaar Gemeentewet / Provinciewet. Cammelbeeck, T. D., Kummeling, H. R. B. M. & Modderkolk, A. J. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 157-158 2 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2008

Case note: Hoge Raad (Het gebruik van een anonieme brief in de ontnemingsprocedure)

Borgers, M. J., 2008, No. 406, Jan 22, 2008. (Nederlandse jurisprudentie; vol. 2008)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

File
2011

Vom Beiprogramm zum Hauptprogramm. Distrubution und Transformation US-amerikanischer Stummfilmserials in den Niederlanden

Canjels, R., 2011, Serielle Formen. Blanchet, R. & Köhler, K. (eds.). Marburg: Schüren Verlag Marburgs, p. 319-336 18 p. (Zürcher Filmstudien; no. 25).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

1997

Case note: HR (Wijziging van de telastelegging, grondslagstelsel)

Schalken, T. M. C. J., 1997, Jun 25, 1996. (Nederlandse jurisprudentie; vol. 1997)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

2003

De zieke werknemer en Poortwachter

Brekelmans, F. H. J. G., Vonk, G. J. & Kievit, M. J. P. M., 2003, Amsterdam: Huisdrukkerij Vrije Universiteit. 63 p. (Arbeidsrechtactualiteiten nr. 2; no. 2)

Research output: Book / ReportBookProfessional

2005

Ontwikkelingsonderzoek in de jeugdgezondheidszorg

Laurent de Angelo, M. S., de Jong, E. A. & Bulk-Bunschoten, A. M. W., 2005, Onbekend. Assen: Koninklijke Van Gorcum

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic