Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters

Vrije radicalen: functioneel en toxisch.

Bast, A., 1995, Eten als medicijn: voeding met antioxydanten.. Stasse-Wolthuis, M. & Douwes, A. C. (eds.). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, p. 1-5

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

Vrije Universiteit in het hart geraakt

Brinkman, M. E., 1 Mar 2002, In : Centraal Weekblad. p. 11-13

Research output: Contribution to JournalArticle

Vrije Universiteit kijkt weg

Harinck, G., 3 Mar 2012, In : Nederlands Dagblad.

Research output: Contribution to JournalArticle

Vrije vestiging voor pensioengerechtigden met pensioen bij Nederlandse verzekeraar?

Kappelle, H. M., 2012, Bijdrage aan Aanbevelingen ter verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemingen. Zifo reeks 6. Deventer: Kluwer

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

Vrije wetenschapsbeoefening in een community of learners als voorbereiding op academisch burgerschap in een kennissamenleving

Beishuizen, J. J., 2007, Onderwijs in de kennissamenleving. M. Popkema, P. Wilhelm & K. Boersma (eds.). Amsterdam: Aksant, p. 146-162

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

Vrije wil en neurowetenschap

Meynen, G., 2008, Kernproblemen in de psychiatrie. den Boer, J. A., Glas, G. & Mooij, A. W. (eds.). Amsterdam: BOOM, p. 266-298

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Vrije wil en psychiatrische stoornissen

Meynen, G., 2008, In : Algemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte. 100, 1, p. 67-72

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Vrije wil en toerekeningsvatbaarheid

Meynen, G., 2009, In Forensische psychiatrie en haar grensgebieden. Actualiteit, geschiedenis en toekomst. Oei, T. I. & Groenhuijsen, M. S. (eds.). p. 37-58

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

Vrijgemaakte kerk als tegencultuur

Schutte, G. J., 20 Dec 1998, In : Friesch Dagblad.

Research output: Contribution to JournalArticle

Vrijgemaakten en de apartheid

Harinck, G., 10 Dec 2013, In : Nederlands Dagblad.

Research output: Contribution to JournalArticle

Vrijgemaakte nostalgie

Harinck, G., 3 Oct 2015, In : Nederlands Dagblad.

Research output: Contribution to JournalArticle

Vrij Gereformeerd. Verzamelde artikelen

van der Kooi, C. (ed.), van Keulen, D. (ed.), van Egmond, A. (ed.) & Brinkman, M. E. (ed.), 2005, Kampen: Kok. 367 p.

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Vrijgevigheid staat haaks op egoisme

Bekkers, R. H. F. P., 16 Jul 2001, In : Volkskrant. p. 7-7 1 p.

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

Vrijhandel emissierechten CO2 leidt tot tweedeling

Withagen, C. A. A. M., 6 Feb 2002, In : Financieel Dagblad.

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

Vrijhandel is goed èn slecht voor milieu

Verstegen, S. W., 2001, In : Trouw.

Research output: Contribution to JournalArticle

Vrijhandelsverdragen en duurzaamheid: een stap vooruit

Verbruggen, H., 2017, In : Christen Democratische Verkenningen. Autumn, 3, p. 123-130

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Vrijheid

Paas, S., 2013, Vrije keuze van godsdienst: Hoe vrij is vrij?. Bakker, H. A. & Boerrigter, A. (eds.). Barneveld: Unie van Baptistengemeenten, p. 26-36

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

Vrijheid, gelijkheid, broederschap

Schuilenburg, M. B. & Croes, M., 2007, In : Justitiële Verkenningen. 33, 8, p. 5-12

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Open Access
File

Vrijheid, gelijkheid en redelijkheid

van der Ploeg, T. J., 2012, Amsterdam: Vrije Universiteit.

Research output: Book / ReportValedictory speechProfessional

Vrijheid, gelijkheid en redelijkheid; libertas et aequitas

van der Ploeg, T. J., 2013, 's-Gravenhage: BOOM. 29 p. (NILG Governance & recht; no. 5)

Research output: Book / ReportValedictory speechProfessional

Vrijheid, gelijkheid en redelijkheid = (Libertas et aequitas)

van der Ploeg, T. J., 2013, Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 29 p.

Research output: Book / ReportValedictory speechProfessional

Open Access
File

Vrijheid, verandering en verscheidenheid. Advies over de inrichting van het onderwijsbestel

Vermeulen, B. P. & e.a. Donner, J. P. H., 2000, Voorburg/Den Haag: VBKO Besturenraad. 99 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

"Vrijheid, vrijheid: poezie als propaganda, 1565-1665".

Spies, M., 1999, Vrijheid. Een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw.. Haitsma Mulier, E. O. G. & Velema, W. R. E. (eds.). Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 71-98

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Vrijheid als dienstbaarheid

Woldring, H. E. S., 2002, In : VN Forum. 3, p. 39-42 4 p.

Research output: Contribution to JournalArticle

Vrijheid en autonomie

van Hees, M., 2014, Basisboek Ethiek. van Hees, M., Nys, T. & Robeyns, I. (eds.). Amsterdam: BOOM, p. 29-45

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Vrijheid en Rede? [Review of: (2003) B. Altena en D. van Lente, Vrijheid en Rede. Geschiedenis van Westerse samenlevingen 1750-1989]

Fritschy, W., 2004, In : Tijdschrift voor Geschiedenis. 117, p. 466-468

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

Vrijheid en voorschriften: eisen van de overheid aan het bijzonder onderwijs

Laemers, M. T. A. B., 2011, Overheid, recht en religie. Terlouw, A. B. & Broeksteeg e.a., J. L. W. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 221-237 382 p. (Staat en recht).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Vrijheid in de christendemocratische traditie

Harinck, G., 2015, In : Christen Democratische Verkenningen. zomer 2015, p. 46-52

Research output: Contribution to JournalArticle

Vrijheid is dienen en heersen

Stoker, W., 12 Sep 2003, In : Centraal Weekblad. p. 13-13

Research output: Contribution to JournalArticle

Vrijheid is hier ver weg

Harinck, G., 29 May 2015, In : Trouw.

Research output: Contribution to JournalArticle

Vrijheid kan niet zonder regels

Bakker, H. A., 28 Feb 2015, In : Reformatorisch Dagblad.

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

Vrijheid kostensystemen nauwelijks gebruikt

Budding, G. & Schoute, M., 2012, In : Controllers Magazine. 26, 7, p. 18-21 4 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Vrijheidsbeneming volgens het EVRM en de Nederlandse praktijk inzake het voorarrest

Schalken, T. M. C. J., 2004, Via Straatsburg. Duyx, P. D. & van Zeben, P. D. J. (eds.). Nijmegen, p. 257-268 12 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Vrijheidsbeperkende i een inventarisatie onder verzorgenden

de Veer, A. J. E., Francke, A. L., de Kruif, A. & Bolle, F. J. J., 8 Jan 2010, In : Tijdschrift voor Verpleeghuisgeneeskunde. 32, 1, p. 5-10 6 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg: de perceptie van jongeren met een lichte verstandelijke beperking

de Bakker, W., van Nieuwenhuijzen, M., Negenman, A. M., Embregts, P. J. C. M. & Frederiks, B. J. M., 2014, In : Nederlands tijdschrift voor de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen. 40, 2, p. 128-146

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg voor jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking

de Veer, A., Dörenberg, V. E. T., Francke, A. L., van Nieuwenhuijzen, M., Embregts, P. J. C. M. & Frederiks, B. J. M., 2013, Utrecht: Nivel.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg voor jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking: meningen en ervaringen van begeleiders

de Veer, A. J. E., Dörenberg, V. E. T., Francke, A. L., van Nieuwenhuijzen, M., Embregts, P. J. C. M. & Frederiks, B. J. M., 2013, Utrecht: Nivel.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Vrijheidsbeperking vanuit welk perspectief?

Reinders, J. S. (ed.), 2001

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Vrijheid van discriminerende meningsuiting

Soeteman, A., 2007, Vloeken als een Hollander. de Blois, M., van de Poll, R. & van Woudenberg, R. (eds.). Veenendaal: Bond tegen vloeken/Buijten & Schipperheijn, p. 35-46

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic

Vrijheid van drukpers: eenige opmerkingen over haar staatsrechtelijke regeling, voornamelijk in Nederland

Diemer, E., 1937

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Vrijheid van dwang

Harinck, G., 2017, Een VU-theoloog die verder keek: Harry Kuitert, zijn theologie en de samenleving. Flipse, A. C. (ed.). Amsterdam: Historisch Documentatiecentrum, p. 14-19

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

Vrijheid van godsdienst

Soeteman, A., 2012, Met recht betrokken, Opstellen aangeboden aan prof. mr. T.J. van der Ploeg. Overes, C. H. C. & van Veen, W. J. M. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 334-344

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic

Vrijheid van godsdienst

van den Broeke, C., 17 Apr 2013, In : Langedijker Nieuwsblad.

Research output: Contribution to JournalArticle

Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en kerk en staatverhoudingen in een religieus pluriforme samenleving – grondwettelijk en verdragsrechtelijk kader

Overbeeke, A. J., Nov 2018, Recht in een multiculturele samenleving. Rutten, S., Ramakers, E. & Lenaerts, M. (eds.). Antwerpen: Intersentia, p. 43-73 31 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Vrijheid van lijkbezorging? Religie, democratische rechtsstaat en de Wet op de lijkbezorging

Translated title of the contribution: Freedom of the Disposal of the Body?: Religion, the Rule of Law and the Law on the Disposal of the Bodyvan den Broeke, L., 15 Nov 2018, In : Kerk en Theologie. 69, 4, p. 343-358 16 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

File

Vrijheid van meningsuiting en discriminatie in Nederland en Amerika

Rosier, T. E., 1997, Nijmegen: Ars Aequi Libri. 351 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File