Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters

Vrijheid van meningsuiting in de islam

Quadir, H., 2014, Voorburg: U2pi. 227 p.

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

Vrijheid van onderwijs: hedendaagse discussies bezien vanuit de historische bijdrage van dr. Marjoke Rietveld-van Wingerden.

Bertram-Troost, G. D., 2016, De toekomst van de historische pedagogiek. Een verrassende agenda voor de pensioenjaren van Marjoke Rietveld-van Wingerden.. Exalto, J. & Ruyter, D. J. (eds.). Amsterdam: Vrije Universiteit, p. 46-48 3 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Vrijheid van onderwijs en maatschappelijke cohesie

Woldring, H. E. S., 1999, In : Pedagogisch tijdschrift. 24, 1, p. 51-66 15 p.

Research output: Contribution to JournalArticle

Vrijheid van onderwijs en maatschappelijke cohesie.

Woldring, H. E. S., 1999, In : Pedagogisch tijdschrift. 24, p. 51-66 16 p.

Research output: Contribution to JournalArticle

Vrijheid van onderwijs en sociale cohesie in historisch perspectief

Rietveld-van Wingerden, M., Sturm, J. C. & Miedema, S., 2003, In : Pedagogiek. 23, 2, p. 97-108 12 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Vrijheid van onderwijs in een multiculturele samenleving

Schutte, G. J., 2006, Vrijheid van onderwijs in een multiculturele samenleving. Kole, I. A. (ed.). Gouda: De Driestar, p. 8-12

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Vrijheid van recht spreken

Veraart, W. J., 2011, In : Trema. 2011, 10, p. 377-378 2 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Vrijheid van richting, bekostiging en de vrijheid ven vereniging in het bijzonder onderwijs

Overes, C. H. C., 2000, De vrijheid van vereniging in Nederland. Frons, H. M. L. & van der Ploeg, T. J. (eds.). Utrecht: Lemma, p. 181-196

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic

Vrijheid van stichting

Huisman, P. W. A., Laemers, M. T. A. B., Mentink, D. & Zoontjens, P. J. J., 2011, Den Haag: OCW. 65 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Open Access
File

Vrijheid van vakvereniging voor Europese militairen

Hummel, N., 2015, In : Militair Rechtelijk Tijdschrift. 2015, 3, p. 109-131

Research output: Contribution to JournalArticle

Open Access
File

Vrijheid van vereniging en "civil society" in het licht van de politieke filosofie van Hannah Arendt

Woldring, H. E. S., 2000, De vrijheid van vereniging in Nederland. Frons, H. M. L. & van der Ploeg, T. J. (eds.). Utrecht: Lemma, p. 11-22

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Vrijheid van vereniging en "civil society" in het licht van de politieke filosofie van Hannah Arendt.

Woldring, H. E. S., 2000, De vrijheid van vereniging in Nederland. Frons, H. M. L. & van der Ploeg, T. J. (eds.). Lemma, p. 11-22 12 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Vrijmoedige herinneringen [Review of: J. Bluyssen (1996) Gebroken wit]

Bijsterveld, A. J. A., 1996, In : Noordbrabants Historisch Nieuwsblad. 10, p. 16-17

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

Vrij plukken

van den Akker, P. B. M., 2005, In : Kunstschrift/ Openbaar kunstbezit. 49, 4, p. 10-13 4 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Vrij spel om negatief te gaan: In Nederland coalitieland worden de campagnes harder

Walter, A. S. & Vliegenthart, R., 29 Apr 2010, In : De Groene Amsterdammer. p. 16-19

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

Vrij spel voor marktwerking in het gokwezen?

Schalken, T. M. C. J., 2000, In : Nederlands Juristenblad. 27, p. 1319-1320

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Vrijstelling van onroerende voorheffing voor de openbare eredienst in het Vlaams regeerakkoord: privilege én pressiemiddel

Overbeeke, A. J., 2019, In : Actua Leges. 2019, 46, p. 1-6 6 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Vrijstelling verplichte bedrijfspensioenfondsen

Lutjens, E., 1997, In : Pensioen & Praktijk. 4, p. 20-21

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Vrij van neoliberale dwang

Trommel, W. A., 2015, Omstreden vrijheid. Cuperus, R. & Huurenkamp, M. (eds.). Amsterdam: Van Gennep, p. 91-112 20 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Vrij van tirannie en dictatuur

Flipse, A. C., 2014, Vrij van tirannie en dictatuur [brochure bevrijdingsmaaltijd 5 mei 2014].

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

Vrij van vervelend verleden ? Een reformatorische verzoendag in Zürich

Visser, P., 28 Aug 2004, In : Algemeen Doopsgezind Weekblad. p. 1 en-5

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

Vrij verkeer en mededinging: de interne situatie

Steyger, E., 2014, In : SEW Tijdschrift voor Europees en Economisch recht. 2014, p. 66-74 8 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Vrij verkeer en mededinging: openbaar gezag

Steyger, E., 2015, In : Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht. 2015, 28 (7), p. 212-220

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Vrij verkeer en mededinging: toenadering van privaat en publiekrecht

Steyger, E., 2012, In : Nederlands Juristenblad. 2012, p. 2114-2121 7 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Vrijwillige aansluiting bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds in relatie tot taakafbakening en mededingingsrecht

Lutjens, E., 15 Apr 2018, In : Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken. 2018, 2, p. 5-14 10 p., 2018/12.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Vrijwillige participatie gedurende de levensloop

Ruiter, S. & Bekkers, R. H. F. P., 2009, Vrijwilligers in meervoud. Dekker, P. & de Hart, J. (eds.). Den Haag: SCP, p. 43-63 21 p. (Civil society en vrijwilligerswerk; no. 5).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

File

Vrijwilliger in of namens de vakbond: waarom (met plezier en naar alle tevredenheid) blijven participeren?

Renes, R. J. & van Brummelen, Y., 2001, Sociale psychologie en haar toepassingen. p. 153-168 15 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

Vrijwilligers bij de brandweer

Helsloot, I. & Scholtens, A. C. J., 2007, Brandweer; studies naar organisatie en werking. Helsloot, I., Muller, E. & Berghuijs, D. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 345-383 39 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Vrijwilligers en hegemonie. De Rotterdamse vrijwillige brandweer in vergelijkend perspectief, 1857-1969

Davids, K., 1989, In : Economisch- en sociaal-historisch jaarboek. 52, p. 198-230

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Vrijwilligerswerk: Stimulans voor tijdige participatie en integratie?

Translated title of the contribution: Voluntary Work: Incentive for Timely participation and IntegrationBakker, L., Reitsma, J., Smets, P., Bekkers, R. H. F. P., Younes, Y. & Sederel, C., 20 Jun 2018, Nieuwe wegen voor vluchtelingen in Nederland: Over opvang, integratie en beleid. Dagevos, J., Odé, A., Beckers, P. & de Vries, K. (eds.). Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 43-63 20 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Vrijwilligerswerk door jongeren.

Slot, N. W., 1999, In : Literatuurselectie Kinderen en Adolescenten. 6, 2, p. 223-224 2 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Vrijwilligerswerk - vrijwilligerskerk: een tegencultuur?

Heitink, G., 1999, In : Ouderlingenblad. 76, 884, p. 21-24

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Vrijwilligers zijn geen arbeidsleger

Schuyt, T. N. M., 2011, In : Vakblad Natuur Bos Landschap. p. 9

Research output: Contribution to JournalArticle

Vrijwillige uitbreiding van de ondernemingsverslaggeving. De les van (bijna) veertig jaar

Camfferman, C., 1997, In : Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie. 71, 6, p. 305-311 7 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Vrijwillige verzekeringen als pensioentoezegging aangemerkt.

Lutjens, E., 1977, In : Financial Planning Magazine. 1, p. 12-12

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Vrijwillige voortzetting

Lutjens, E., 2007, In : Pensioen & Praktijk. 4, p. 4-5 2 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Vrijwilligsters onder de radar: Jongerenwerk voor en door Marokkaanse meiden

Loukili, G. & Veenbaas, R. H., 2015, In : Al Nisa, Islamitisch maandblad voor vrouwen. 33/feb., p. 36-41 6 p.

Research output: Contribution to JournalArticle

Vroegchristelijke apologeten: menswording van Christus niet onredelijk

Goudriaan, A., 22 Dec 2012, In : Reformatorisch Dagblad.

Research output: Contribution to JournalArticle

Vroegdetectie

Rietdijk, J., Valmaggia, L. & van der Gaag, M., 2012, Handboek psychose. van der Gaag, M., Staring, T. & Valmaggia, L. (eds.). Amsterdam: Uitgeverij Boom, p. 165-184

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Vroege alcoholinitiatie en verhoogde alcoholconsumptie op volwassen leeftijd; oorzaak of indicator?

Geels, L. M., Vink, J. M., van Beek, J. H. D. A., Willemsen, G., Bartels, M. & Boomsma, D. I., 2013, In : Tijdschrift voor Psychiatrie. 55, 8, p. 585-597

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Vroege gedichten van Daniel Heinsius voor Janus Dousa

van Dam, H., 2014, In vriendschap en vertrouwen. Cultuurhistorische essays over Confidentialiteit. Gabriëls, J., Huysman, I., van Kalmthout, T. & Sluijter, R. (eds.). Hilversum: Verloren, p. 211-221

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding.

Evers, A. M., Kruizenga, H. M. & Schilp, J., 2010, In : Tijdschrift voor praktijkondersteuning. december 2, 6

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Vroege interventies na traumatische gebeurtenissen.

Sijbrandij, M. & Olff, M., 2006, Behandelingsstrategieën bij posttraumatische stressstoornissen.. Gersons, B. & Olff, M. (eds.). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Vroege Kerk: voorbede als apologie

Goudriaan, A., 15 Mar 2014, In : Reformatorisch Dagblad.

Research output: Contribution to JournalArticle

Vroeger kon je lachen. De lach in de poëzie van Tachtig

Bel, J. H. C., 2004, 'Daer omme lachen die liede.' Opstellen over humor in literatuur en taal voor Fred de Bree. van Strien, T. & Zemel, R. (eds.). Münster: stichting Neerlandistiek VU Amsterdam

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Vroeger was alles zo zeker

Hoogland, J., 2011, In : Sophie. 1, 1, p. 26-27 2 p.

Research output: Contribution to JournalArticlePopular