Find Research Outputs

2002

Gläubig burleske, Deutsches Singspiel oder Türkenoper? Bemerkungen zum Libretto des "Abu Hassan" von Carl Maria von Weber

Plachta, B. N., 2002, In : Weberiana. 12, p. 58-78 21 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

2000

Preservation theorems for Glivenko-Cantelli and uniform Glivenko-Cantelli theorems.

van der Vaart, A. W. & Wellner, J. A., 2000, High Dimensional Probability II Birkhauser, Boston. p. 115-134

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

2004

De zelfredzaamheid van het postmoderne zelf

van der Stoep, J., 2004, In : Beweging. 68/1, p. 21-23

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

1998

Coccolith CaCO3 actuo and paleo-fluxes from th eastern Mediterranean.

Ziveri, P., Rutten, A. & Corselli, C., 1998.

Research output: Contribution to ConferenceAbstractOther research output

1999

Relative Mean Sea Level rise on the coast of Connecticut since 6000 cal years BP.

van de Plassche, O., 1999, In : EOS. 80, p. S 86

Research output: Contribution to JournalMeeting AbstractOther research output

2014

Big data zijn niets waard

Ploos van Amstel, W., 2014, In : Controllers Journaal. Februari, p. 12 1 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

2005

International Trade in Services and Social Protection: Finding a Balance

Smit, M. L., 2005, In : Griffin's View on International and Comparative law. 6, 2, p. 94-113 20 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

2001

'Kuyper ist ein Luegner'. De kabinetsformatie van 1901

de Bruijn, J., 2001, Amsterdam: Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Prot. 121 p. (Donum; no. 12)

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

2003

Case note: Kantongerecht Haarlem (Verplichte pensionering met 62 jaar.)

Heemskerk, M., 2003, No. 96, Jun 11, 2003. (Pensioen jurisprudentie; vol. 2003, no. 8)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2010

Strandreservaten: voor natuur en kustveiligheid.

Engelbertink, R. B. J., Paulissen, M. P. C. P., Janssen, G. M., Vanagt, T. J. & Slim, P. A., 2010, In : Levende Natuur. 111, 2, p. 108-112

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

2004

Van je familie moet je het hebben - nieuwe perspectieven in de jeugdzorg en het jeugdstrafrecht

Bruning, M. R. (ed.), 2004, Amsterdam: SWP. 176 p. (ACK-reeks)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

2002

Case note: Hof Amsterdam

Wolfert, E. C. M., 2002, May 03, 2001. (Tijdschrift voor insolventierecht; vol. 2002)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2007

[Review of: Jörg von Uthmann (2006) Killer, Krimis, Kommissare: Kleine Kulturgeschichte des Mordes]

Lang, K., 2007, In : Deutsche Bücher. 37, 1

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

2002

Gevoelens van onveiligheid

Heitink, G., 2002, In : Ouderlingenblad. jrg. 79, nr. 919, p. 4-7

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

1999

Boddaer Belicht. Eindrapport Interventie-onderzoek Boddaert.

Kloosterman, M. V. & Veerman, J. W., 1999, Utrecht: VOG.

Research output: Book / ReportReportProfessional

2000

De vrome Middeleeuwen ontkerstend

Wessels, A., 12 May 2000, In : Centraal Weekblad.

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

2013

Ineens is de krant niet meer van mij

Ploos van Amstel, W., 10 Jul 2013, In : Volkskrant. p. 24 1 p.

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

2003

adbmal

Hendriks, R. D. A. & van Oostrom, V., 2003, In : Lecture Notes in Computer Science. 2741, p. 136-150

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

1998

Afgeleid op het werk

Schippers, M. C., 26 Mar 1998, In : Intermediair. p. 12

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

2009

European financial markets and institutions

de Haan, J., Oosterloo, S. & Schoenmaker, D., 2009, Cambridge, UK: Cambridge University Press. 436 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

2012

Stimulant treatment for ADHD and risk of developing substance use disorder

Groenman, A. P., 2012.

Research output: Contribution to ConferencePosterOther research output

2001

Aanvulling 7 Andere Wettelijke Rechten

Ebben, E. W. J., 2001, Praktijkboek Verdeling. Den Haag: Elsevier bedrijfsinformatie, p. BXII21-34 14 p. (Elsevier Praktijkboeken; no. 2).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2002

De selectie van de patiënten op microniveau: het blijft een moeilijk dilemma

Hubben, J. H., 2002, Omzien naar de toekomst, 35 jaar preadviezen Vereniging voor Gezondheidsrecht. Dute, J. C. J., Gevers, J. K. M. & de Groot, G. R. J. (eds.). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 15 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2011

How to design for strategic innovation

Berghman, L. A., 2011, Leading issues in innovation research. Chauvel, D. (ed.). Reading, UK: Academic Publishing International, p. 82-100 203 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2010

Evaluatie in het hoger onderwijs: de kinderschoenen ruimschoots ontgroeid

van Os, W., 2010, Kennis delen en inspireren – toen, nu en in de toekomst. van Berkel, H., Bax, A. & van Hout, H. (eds.). Groningen: Noordhoff, p. 81-87

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2000

Implementatie en Kwaliteitsbewaking van de VertrekTraining. Met tips en adviezen voor werkbegeleiding, teambegeleiding en teambuilding

Spanjaard, H., Bijl, B. & van der Veldt, M-C., 2000, Utrecht/Duivendrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / PI Research.

Research output: Book / ReportReportProfessional

1999

Geen mooier recht dan overgangsrecht

Michiels, F. C. M. A., 1999, In : Ars aequi. p. 823-828 6 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

2000

zonder titel [Review of: J. Stellingwerff (2000) Inzicht in virtual reality.]

van der Stoep, J., 2000, In : Philosophia Reformata. 65/1, p. 112-114

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewAcademic

2004

boekbespreking [Review of: B. Jessing, R. Köhnen (2004) Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft]

Giskes, J. E., 2004, In : Deutsche Bücher. 34, 4

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

2006

Case note: HR (Invoer van 2,3 kg cocaïne levert geen geschokte rechtsorde op)

Schalken, T. M. C. J., 2006, No. 246, Mar 21, 2006. (Nederlandse jurisprudentie; vol. 2006)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2013

Masticatory muscle pain; causes, consequences, and diagnosis

Koutris, M., 2013

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

2001

Case note: Rechtbank Den Haag

Sewandono, I., 2001, No. 353, Oct 04, 2001. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2001)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2010

Het Nederlands als vaktaal.

Martin, W. J. R., 2010, Nederlands in het hoger onderwijs en wetenschap?. Martin, W., Roukens, J., Ruijsendaal, E. & Oosterhof, A. (eds.). Gent: Academia Press, p. 115-126 12 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

1996

Werkloosheid: de bestrijding van volksvijand nummer een

Hogenboom, R., 1996, In : Ekonomies Bulletin. 6, 27, p. 13-15 2 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

1997

Een nieuw wetboek van strafvordering van de Nederlandse Antillen en Aruba

Schalken, T. M. C. J., 1997, In : Delikt en Delinkwent. 2, 27, p. 93-94 2 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

2001

Het 'normale gebruik' van de grafische rekenmachine bij natuurkunde.

van Liempt, F., 2001, In : NVOX. 26, p. 139-140

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

1998

Van over de grens. Gids voor lokaal historisch onderzoek naar immigratie in Nederland

Lucassen, J. M. W. G. & Cottaar, J. C. A. M., 1998, Utrecht: Cahiers voor Regionale Geschiedenis en Volkscultuur. 71 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional

1999

Twee beoordelingsfouten na Duitse hereniging

van Paridon, C. W. A. M., 31 Oct 1999, In : Het Financiele Dagblad.

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

2011

Classification of clinical trial eligibility criteria to support semantic linkage of research and clinical care data

Milian, K., Bucur, A., ten Teije, A. & Harmelen, F., 2011.

Research output: Contribution to ConferencePosterOther research output

2001

[Review of: S. Thissen (2000) De Spinozisten. Wijsgerige beweging in Nederland (1850-1907)]

de Jong, J., 2001, In : De Hoeksteen: tijdschrift voor vaderlandse kerkgeschiedenis. 4, p. 39

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

2002

Assessment of the socio-economic impacts of the 1998 coral bleaching in the Indian-Ocean-Phase II

Cesar, H. S. J., Pet-Soede, C., Westmacott, S., Mangi, S. & Aish, A., 2002, Amsterdam: Dept. of Economics and Technology. 147 p. (IVM Report; no. O-02/08)

Research output: Book / ReportReportAcademic

1994

-- [Review of: G Hartmann (1994) Lebensdeutung: Theologie fur die Seelsorge]

Heitink, G., 1994, In : Tijdschrift voor Theologie. 34, 1, p. 104-104

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

1997

"Natuur" en "milieu" zijn verschillende zaken

van der Valk, A. C., 1997, In : Idee. 18, 3, p. 15-16

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

Systems sciences and the problem of reductionism

Strijbos, S., 1997, Proceedings of the 41st Annual Meeting of the ISSS.. Rhee, Y. P. & Bailey, K. (eds.). Louisville, Kentucky, p. 701-736

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2003

'Kroniek van het internationaal publiekrecht'

Schrijver, N. J., 2003, In : Nederlands Juristenblad. 78, 10, p. 508-515 8 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

2001

Case note: H.v.J. Europese Gemeenschappen

van Dam, C. C., 2001, May 10, 2001. (Verkeersrecht; vol. 2001, no. 5)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

1999

Vertical tectonics and plate fragmentation in collision zones. (abs), 7th ECOD Workshop "ECOD Highlights" and "Drilling Beyond 2003".

Woodside, J. M., 1999.

Research output: Contribution to ConferenceAbstractOther research output