Find Research Outputs

2008

Case note: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS 3 april 2008)

Spijkerboer, T. P., 2008, No. 10, Apr 03, 2008. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2008)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Centrale Raad van Beroep (Bijstand, illegale kinderen en internationale verdragen)

Slingenberg, C. H. & Minderhoud, P. E., 2008, No. 88, Dec 22, 2008. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2008)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: EHRM

Geurink, E., 2008, No. 67, Feb 12, 2008. (European Human Rights Cases; vol. 2008, no. 5)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: EHRM

Battjes, H., 2008, Dec 04, 2008. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2008)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: EHRM

Reneman, A. M., 2008, No. 17, Jan 31, 2008. (Nieuwsbrief Asiel - en Vluchtelingenrecht; vol. 2008, no. 3)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: EHRM

Reneman, A. M. & Hoftijzer, A., 2008, No. 8, Jan 24, 2008. (Nieuwsbrief Asiel - en Vluchtelingenrecht; vol. 2008, no. 2)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: EHRM

Blankman, C., 2008, No. 41, Mar 27, 2008. (BOPZ Jurisprudentie; vol. 2008, no. 3)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: EHRM

Aarrass, B., 2008, No. 123, Dec 20, 2007. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2008, no. 15)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: EHRM

Battjes, H., 2008, No. 177, Feb 28, 2008. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2008)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: EHRM

Battjes, H., 2008, Jul 08, 2008. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2008)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: EHRM

Reneman, A. M., 2008, No. 9, Sep 20, 2007. (Nieuwsbrief Asiel - en Vluchtelingenrecht; vol. 2008, no. 2)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: EHRM

Reneman, A. M., 2008, No. 1, Jun 07, 2007. (Nieuwsbrief Asiel - en Vluchtelingenrecht; vol. 2008, no. 1)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: EHRM, zaak 1102/05 (ASLEF/Verenigd Koninkrijk) (Royement vakbondslid vanwege politieke overtuiging)

Boonstra, K., 2008, May 27, 2008. (Sociaal recht; vol. 2008, no. 5)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: EHRM (Geen zelfstandig beroep op artikel 13 EVRM bij ontbreken gevaar van uitzetting)

Battjes, H., 2008, Jan 31, 2008. (NJCM-bulletin: Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten; vol. 2008, no. 33)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: EHRM (Onbekwaamverklaring en onvrijwillige opneming in Rusland)

Blankman, C., 2008, No. 35, Mar 27, 2008. (Journaal Ggz en recht; vol. 2008, no. 3/4)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Spijkerboer, T. P., 2008, No. 2008/105, Jan 31, 2008. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2008, no. 4)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Spijkerboer, T. P., 2008, No. 2008/329, Jul 17, 2008. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2008, no. 12)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Europees Hof voor de rechten van de Mens (Chahal bevestigd: Uitzettingsverbod Artikel 3 EVRM fundamenteel en absoluut)

Spijkerboer, T. P., 2008, Feb 23, 2008. (NJCM-bulletin: Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten; vol. 2008, no. 33)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Kaya: privé- en gezinsleven tweede generatie.)

van Walsum, S. K., 2008, No. 22, Jun 28, 2007. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2008, no. 2007)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Europees hof voor de Rechten van de Mens (Konstatinov: middelenvereiste bij eerste toelating gezinsleden)

van Walsum, S. K., 2008, No. 21, Apr 26, 2007. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2008, no. 2007)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Liu & Liu: bescherming tegen willekeurige inmenging.)

van Walsum, S. K., 2008, No. 24, Dec 06, 2007. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2008, no. 2007)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Yang: minnelijke schikking klacht over mvv)

van Walsum, S. K., 2008, No. 23, Sep 27, 2007. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2008, no. 2007)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Gerechtshof Amsterdam (Straf)

Spijkerboer, T. P. & van Kempen, E., 2008, No. 2008/319, Mar 25, 2008. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2008, no. 11)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hof Amsterdam

Tjittes-Groot, E. F., 2008, No. 57, Apr 03, 2008. (Jurisprudentie burgerlijk procesrecht; vol. 2008, no. 5)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hof Amsterdam

Tjittes-Groot, E. F., 2008, No. 58, May 15, 2008. (Jurisprudentie burgerlijk procesrecht; vol. 2008, no. 5)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hof Amsterdam

Brink-van der Meer, J. E., 2008, Nov 20, 2007. (Rechtspraak Ondernemingsrecht; vol. 2008)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hof Den Bosch

Brink-van der Meer, J. E., 2008, Oct 30, 2007. (Rechtspraak Ondernemingsrecht; vol. 2008, no. 3)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hof Den Haag

Brink-van der Meer, J. E., 2008, Sep 16, 2008. (Rechtspraak Ondernemingsrecht; vol. 2008)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hof EG (Merkwaardige uitspraak Hof EG 16 oktober 2008 (informatieplicht art. 3:15d BW).)

Lodder, A. R., 2008, No. 89, Oct 16, 2008. (Tijdschrift voor Internetrecht; vol. 2008)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hof 's-Hertogenbosch

Munneke, S. A. J., 2008, No. 74, Apr 01, 2008. (Gemeente-stem; vol. 2008, no. 7298)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hof van Justitie EG

Reneman, A. M., 2008, No. 268, May 06, 2008. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2008, no. 10)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hof van Justitie EG

Steyger, E., 2008, No. 2008/258, Jul 01, 2008. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2008)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: Hof van Justitie EG

Steyger, E., 2008, No. 2008-81, Feb 24, 2008. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2008)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: Hoge Raad

Wieten, H. L. G., 2008, Nov 02, 2007. (Jurisprudentie burgerlijk procesrecht; vol. 2008, no. 2008)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hoge Raad

Bertrams, R. I. V. F., 2008, Feb 01, 2008. (Jurisprudentie onderneming & recht; vol. 2008, no. 115)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hoge Raad

Senftleben, M. R. F., 2008, No. 12, May 30, 2008. (Auteurs-, media- & informatierecht; vol. 2008, no. 5)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hoge Raad

Borgers, M. J., 2008, No. 116, Nov 13, 2007. (Nederlandse jurisprudentie; vol. 2008)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

File

Case note: Hoge Raad

Schilder, A. E., 2008, No. 163, Mar 11, 2008. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2008)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: Hoge Raad

Borgers, M. J., 2008, No. 16, Oct 02, 2007. (Nederlandse jurisprudentie; vol. 2008)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

File

Case note: Hoge Raad

Tjittes, R. P. J. L., 2008, No. 23, Oct 19, 2007. (Jurisprudentie onderneming & recht; vol. 2008, no. 1)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hoge Raad

Borgers, M. J., 2008, No. 70, Oct 23, 2007. (Nederlandse jurisprudentie; vol. 2008)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

File

Case note: Hoge Raad

Brouwer, J. G. & Schilder, A. E., 2008, No. 327, Apr 24, 2007. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2008)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: Hoge Raad (Anonieme melding en redelijk vermoeden van schuld)

Borgers, M. J., 2008, No. 329, Mar 11, 2008. (Nederlandse jurisprudentie; vol. 2008)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

File

Case note: Hoge Raad (Artikel 359 lid 2 Sv en ontneming)

Borgers, M. J., 2008, No. 288, Feb 05, 2008. (Nederlandse jurisprudentie; vol. 2008)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

File

Case note: Hoge Raad (Artikel 36e lid 6 Sr en hoofdelijke veroordeling tot schadevergoeding)

Borgers, M. J., 2008, No. 421, Apr 01, 2008. (Nederlandse jurisprudentie; vol. 2008)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

File

Case note: Hoge Raad (Gasunie; uitzondering op de formele rechtskracht)

van Ommeren, F. J., 2008, No. 155, Jul 13, 2007. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2008, no. 19)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: Hoge Raad (Het arrest Barneveld/Gasunie: een nieuwe loot aan de boom van uitzonderingen op de formele rechtskracht?)

Neerhof, A. R., 2008, Jul 13, 2007. (Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht; vol. 2008, no. 4)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: Hoge Raad (Het gebruik van een anonieme brief in de ontnemingsprocedure)

Borgers, M. J., 2008, No. 406, Jan 22, 2008. (Nederlandse jurisprudentie; vol. 2008)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

File

Case note: Hoge Raad (Het grondrecht op snuiven of de grenzen van de gezagsbevoegdheid)

Roozendaal, W. L., 2008, No. 1, Sep 14, 2007. (Arbeidsrechtelijke annotaties; vol. 2008)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Open Access
File

Case note: Hoge Raad (Kozlowski)

Borgers, M. J., 2008, No. 586, Jul 17, 2008. (Nederlandse jurisprudentie; vol. 2008)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

File