A Call for Caution – Het nieuwe recht van merkhouders tegen goederen in transit en de bewijslast voor niet-inbreuk in het land van eindbestemming

M.R.F. Senftleben, L. Anemaet

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

231 Downloads (Pure)

Abstract

De hervorming van het EU-merkenrecht heeft geleid tot de introductie van een nieuw exclusief recht tegen goederen in transit. Deze rechtsontwikkeling doet echter de vraag rijzen of het nieuwe recht wel in overeenstemming is met de internationale garantie van vrije doorvoer, zoals vastgelegd in artikel V GATT. In het licht van de toepasselijke internationale bepalingen is de status van het nieuwe recht in artikel 9(4) EU Merkenverordening en artikel 10(4) Merkenrichtlijn op zijn minst ambigu te noemen. Het is denkbaar dat het zal worden betwist vanwege het feit dat het leidt tot een ongerechtvaardigde belemmering van de internationale handel. Aangezien de nieuwe EU-merkenwetgeving vereist dat de toepassing van de nieuwe wetsartikelen in overeenstemming is met internationale garanties en met name met artikel V GATT, zullen rechters worden geconfronteerd met een ingewikkeld internationaal juridisch stelsel en de vraag hoe deze samensmelting van EU-recht en internationaal recht tot werkbare oplossingen in de praktijk kan leiden. Een te ambitieuze interpretatie zou namelijk het zo mooi ogende nieuwe recht weleens kunnen ontmaskeren tot een wolf in schaapskleren met een zware belasting voor de wereldhandel ten gevolge.
Original languageDutch
Pages (from-to)2-10
Number of pages9
JournalBerichten industriële eigendom
Volume2017
Issue number1
Early online date24 Jan 2017
Publication statusPublished - 2017

Cite this