Een theoretisch kader voor verwondering in het onderwijs

Translated title of the contribution: A theoretical framework for wonder in education

Judith Conijn, Hesther van Gulick, Willeke Rietdijk, Lucija Andre, Anders Schinkel

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In de filosofische literatuur is er het laatste decennium veel aandacht geweest voor het educatieve belang van verwondering. In dit artikel presenteren we een theoretisch kader van specifieke onderwijsstrategieën en dimensies van schoolbeleid die relevant zijn voor leerkrachten en scholen om verwondering bij leerlingen te stimuleren. We onderscheiden acht onderwijsstrategieën van leerkrachten die eraan bijdragen dat leerlingen zich verwonderen op school. Sommige strategieën betreffen de persoonlijke stijl van de leerkracht zoals een sensitieve houding tegenover de initiële verwondering van leerlingen en het tonen van de eigen verwondering en fascinatie tijdens de les. Andere strategieën betreffen specifieke activiteiten zoals leerlingen een persoonlijke betekenis laten geven aan de lesinhoud, de verbeelding van leerlingen stimuleren en een verrijkte leeromgeving creëren. Daarnaast onderscheiden we drie aspecten van het schoolbeleid die relevant zijn voor leerkrachten om de strategieën voor verwondering in te kunnen zetten. Als laatste presenteren we een op het theoretisch kader gebaseerde vragenlijst voor leerkrachten en schoolleiders in het basisonderwijs: de Wonder-full Education Questionnaire. We concluderen dat het theoretisch kader en de hierop gebaseerde vragenlijst ruime mogelijkheden bieden om empirisch onderzoek te doen naar de rol van verwondering in het onderwijs.

Over the last decade there has been considerable attention in the philosophical literature for the educational importance of wonder. In this article, we present a theoretical framework to identify specific educational strategies and dimensions of school policy that are relevant to teachers and schools for stimulating wonder in students. We distinguish eight teaching strategies that contribute to wonder at school. Some strategies involve the personal style of the teacher, such as a sensitive attitude to students' initial wonder and acting as a role model by sharing one’s own fascinations with students. Other strategies involve specific activities such as encouraging personal meaning making with regard to the lesson content, stimulating students' imagination, and creating an enriched learning environment. In addition, we identify three aspects of school policy that affect teachers’ opportunities to use the strategies for wonder. Finally, we present a questionnaire for primary school teachers and school leaders based on the theoretical framework: the Wonder-full Education Questionnaire. We conclude that the theoretical framework and the corresponding questionnaire offer ample opportunity for empirical research into the role of wonder in education.
Translated title of the contributionA theoretical framework for wonder in education
Original languageDutch
Article number2
Pages (from-to)151-174
Number of pages24
JournalPedagogiek
Volume41
Issue number2
DOIs
Publication statusPublished - Nov 2021

Keywords

  • verwondering
  • Primair onderwijs

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A theoretical framework for wonder in education'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this