Aansprakelijkheid voor gederfd reisgenot onder de nieuwe regeling van de pakketreisovereenkomst en gekoppelde reisarrangementen

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

533 Downloads (Pure)

Abstract

Per 1 juli 2018 is de regeling van de reisovereenkomstin Boek 7 BW gewijzigd in verband met de implementatie van de nieuwe Europese Richtlijn pakketreizen. Opvallend is datin de nieuwe regeling geen specifieke bepaling is opgenomen die voorziet in een aanspraak op vergoeding van immateriële schade. Dit is opmerkelijk omdat duidelijk is dat de richtlijn ook recht geeft op vergoeding van immateriële schade en bovendien de oude regeling wel een specifieke bepaling kende op dit punt. Bij gebreke van een dergelijke bepaling zal voor vergoeding van smartengeld teruggegrepen moeten worden op art. 6:106 BW. Zoals bekend heeft dat artikel een nogal restrictief karakter. Dat roept de vraag op of de richtlijn wel adequaatis geïmplementeerd.
Original languageDutch
Article number1
Pages (from-to)66-70
Number of pages5
JournalTijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken
Volume2019
Issue number2
Publication statusPublished - Apr 2019

Cite this