Aantal consulten, behandeltijd en effectiviteit in de eerstelijnsdiëtetiek: resultaten van het DIEET-project

Caroelien Schuurman, M.T. Streppel, Eva Leistra, Peter J M Weijs

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Aantal consulten, behandeltijd en effectiviteit in de eerstelijnsdiëtetiek: resultaten van het DIEET-project'. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences