Aard en omvang van Cybercrime

R. Salet, J. Brands, Elanie Rodermond, R Roks

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

19 Downloads (Pure)

Abstract

Vijf jaar geleden wijdden Huisman, Weerman en De Keijser deze rubriek aan het thema ‘Criminaliteit in cyberspace’. Zij constateerden dat de criminologische aandacht voor cybercrime eerder was achtergebleven, maar in 2014 goed op stoom begon te komen. De afgelopen vijf jaar is de aandacht voor cybercrime verder gegroeid. In deze rubriek zullen we ingaan op de huidige stand van zaken op het gebied van criminologisch onderzoek naar cybercrime. We zullen daarbij ingaan op wat er op dit moment bekend is over de aard en omvang van cybercrime in Nederland, daders van cybercrime en de aanpak van cybercrime.
Original languageDutch
Article number2019/28
Pages (from-to)372-378
Number of pages7
JournalDelikt en Delinkwent
Volume2019
Issue number5
Early online date18 Apr 2019
Publication statusPublished - May 2019

Cite this