Aard en omvang van integriteitsschendingen binnen de Nederlandse overheid

Gjalt de Graaf, T. Strüwer

Research output: Book / ReportBookAcademic

595 Downloads (Pure)

Abstract

Onderzoekers van de VU hebben door analyse van een enquête onder ruim 7300 ambtenaren een beeld kunnen maken van de meest voorkomende integriteitsschendingen binnen de overheid.

In 2013 bleek uit het onderzoek ‘Een Luisterend Oor’ dat 28% van de ondervraagde ambtenaren in de afgelopen twee jaar vermoedens heeft gehad van een misstand in de werkomgeving. Om meer zicht te krijgen op de aard en de omvang van deze vermoedens van integriteitsschendingen heeft de VU Amsterdam in opdracht van BIOS een nader onderzoek uitgevoerd.

Slechts een klein deel van de integriteitsschendingen in Nederland blijkt te bestaan uit fraude en corruptie. Ongewenste omgangsvormen komen echter relatief vaak voor. Naar aanleiding van het onderzoek dringt BIOS er op aan dat organisaties meldingen serieus nemen en zorgvuldig omgaan met melders. Bovendien lijkt het raadzaam dat organisaties meer aandacht besteden aan aanspreekprogramma’s, om zo ongewenste omgangsvormen terug te dringen.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherBIOS
Number of pages30
Publication statusPublished - 23 Apr 2014

Cite this