ABP-pensioen en belastingverdrag

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Abstract

Beschouwing naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad van 5 december 2008 inzake een hybride pensioen onder het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. ingegaan is op de methode van interpretatie (Verdrag van Wenen inzake het Verdragenrecht) en vastgesteld is dat art. 19, tweede lid, van het OESO-Modelverdrag moet worden afgeschaft. Hybridisatie van pensioenen doet zich voor bij ondernemingen die van een privaatrechtelijke naar een publiekrechtelijke status gaan. Helderheid ten aanzien van de opbouw van het pensioen en de behandeling daarvan onder een belastingverdrag is tevens van belang voor het vestigingsklimaat van dergelijke ondernemingen.
Original languageDutch
Pages (from-to)19-23
Number of pages5
JournalNTFR Beschouwingen
Volumemei
Issue number2009/22
Publication statusPublished - 2009

Cite this