Achter gesloten deuren: De bezoekregeling verpleeghuizen en artikel 8 EVRM

Karin de Vries, Nelleke Koffeman

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

67 Downloads (Pure)

Abstract

In deze bijdrage wordt de bezoekregeling verpleeghuizen getoetst aan het recht op respect voor het gezinsleven en voor het privéleven van artikel 8 EVRM. Geconcludeerd wordt dat deze bezoekregeling een vergaande inmenging vormt in het recht op respect voor gezins- en privéleven van bewoners en hun naasten. Sinds 28 april ontbeert deze inmenging een wettelijke basis in de zin van artikel 8 EVRM, en vormt daarmee een schending van het verdrag. De bestaande kaders lijken bovendien te veel uit te gaan van de gedachte dat bezoek weer mág worden toegestaan en te weinig van het besef dat bezoek ook weer móet worden toegestaan wanneer dat redelijkerwijs mogelijk is met inachtneming van het besmettingsrisico.
Original languageDutch
Article number1717
Pages (from-to)1936-1942
Number of pages7
JournalNederlands Juristenblad
Volume2020
Issue number27
Early online date6 Jul 2020
Publication statusPublished - 10 Jul 2020

Keywords

  • artikel 8 EVRM
  • gezinsleven
  • privéleven
  • mensenrechten

Cite this