Algemene voorwaarden en de bouw

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Abstract

Het gebruik van algemene voorwaarden is in de bouwpraktijk een wijd verbreid fenomeen. Wanneer in een concreet geval de vraag rijst of – en zo ja, welke – algemene voorwaarden van toepassing zijn, en of een beding in die algemene voorwaarden inhoudelijk bezien geoorloofd is, kan men in de bouw over het algemeen uitstekend uit de voeten met de in de hoofdstukken 1 t/m 20 van dit boek besproken algemene leerstukken en regels. In dit hoofdstuk zal daarom vooral worden ingegaan op de relevantie van afd. 6.5.3 BW voor de in de bouw gebruikte algemene voorwaarden (par. 29.3). Voorts zullen een aantal in het oog springende bedingen in die algemene voorwaarden worden besproken (par. 29.4). Alvorens aan die kwesties toe te komen, volgt in par. 29.2 eerst een overzicht van de in de bouwpraktijk veelvuldig gehanteerde algemene voorwaarden, hun herkomst en hun toepassingsgebied.
Original languageDutch
Title of host publicationAlgemene voorwaarden
EditorsB. Wessels, R.H.C. Jongeneel, M.L. Hendrikse
Place of PublicationDen Haag
PublisherKluwer
Pages599-617
Number of pages782
ISBN (Print)9789013040845
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameRecht en Praktijk - Contractenrecht
NumberCR1

Cite this