Algoritme: de oplossing of Mammon?

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Abstract

In deze bijdrage wordt bestudeerd in hoeverre de toepassing van algoritmen bij de ordening van data behulpzaam kunnen zijn bij de beantwoording van prangende compliancevraagstukken. Hierbij wordt gekeken naar hoe een algoritme tot stand komt en wat het algoritme vervolgens met de data doet. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre men op algoritmen kan vertrouwen en wat er nodig is om het algoritme goed te laten functioneren in een compliance-omgeving. Hierbij zal worden stilgestaan bij de tijdbom onder algoritmen: bias. De beantwoording van deze vragen zullen meer duidelijkheid kunnen geven over de status die aan algoritmen moet worden toegekend binnen compliance: de oplossing of een afgod?
Original languageEnglish
Article numberTvCo/16237
Pages (from-to)142-148
Number of pages7
JournalTijdschrift voor Compliance
Volume2020
Issue number3/4
Early online date14 Jul 2020
Publication statusPublished - Jul 2020

Bibliographical note

New technologies and compliance.

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Algoritme: de oplossing of Mammon?'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this