Als de berg niet naar Mohammed komt ...Over het belang van inzicht in levensbeschouwing bij de politiële aanpak van eergerelateerd geweld

J.H.L.J. Janssen, R. Sanberg

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

276 Downloads (Pure)
Original languageDutch
Pages (from-to)174-189
JournalTijdschrift voor Criminologie
Issue number2
Publication statusPublished - 2013

Cite this