Als vluchtelingen (mogelijk) daders zijn; 1F uitsluiting van de asielprocedure en vervolging van oorlogsmisdrijven

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

456 Downloads (Pure)

Abstract

Nederland voert een actief beleid om eventuele plegers van internationale misdrijven
uit te sluiten van de asielprocedure en start daar waar mogelijk een strafrechtelijk vervolgingstraject. De afgelopen jaren zijn honderden personen uitgesloten. Het komen tot veroordelingen blijkt in de praktijk echter moeilijk. De meeste uitgesloten personen verblijven op dit moment illegaal in Nederland of Europa. Empirische informatie over deze groep ontbreekt; een overzicht van de gronden waarop zij zijn uitgesloten en van de misdrijven waarmee zij in verband worden gebracht, bestaat niet. Daarnaast worstelt Nederland nog met een aantal juridische en normatieve kwesties. Er is bijvoorbeeld nog geen adequate oplossing voor een beperkte groep veroordeelde uitgesloten asielzoekers nadat zij vrijkomen.
Original languageDutch
Article number1
Pages (from-to)310-327
Number of pages17
JournalTijdschrift voor Criminologie
Volume2011
Issue number53 (4)
Publication statusPublished - 2011

Cite this