Anne-Marie Mreijen, De Rode Jonker. De eeuw van Marinus van der Goes van Naters 1900-2005 (Amsterdam: Boom 2018, 374 pp., ISBN 9789089533395).

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewAcademicpeer-review

74 Downloads (Pure)

Cite this