Annotatie HvJEU 12 december 2019, G.S en V.G. tegen staatssecretaris van JenV C-381/18, C-382/18

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Abstract

Lidstaten mogen wat betreft de Gezinsherenigingsrichtlijn cq Schengengrenscode een nationaalrechtelijke invulling geven aan het openbareordecriterium maar moeten wel een individuele beoordeling uitvoeren van het Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel.
Original languageDutch
Number of pages5
Publication statusPublished - 21 Mar 2020

Publication series

NameAdministratiefrechtelijke beslissingen
ISSN (Print)0165-0580

Keywords

  • openbare orde, Unierecht, migratierecht

Cite this