Anticipatie en versnelde successie als referentie van inverse disjuncties met nog niet en nog niet eens

J. Malepaard

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

80 Downloads (Pure)

Abstract

Het artikel handelt over het zinstype inverse disjunctie (id), ook bekend als balansschikking en negatief gebonden of-constructie. Het bevat de introductie van het tot nog toe onbekende type anticiperende id. De zinnen die ertoe behoren, plaatsen de tweede stand van zaken (SvZ) in een opeenvolging van twee SvZ'en geheel of gedeeltelijk voor het verwachte begin of einde ervan of ze plaatsen een SvZ, eveneens geheel of gedeeltelijk, voor het tijdstip waarop of voor het interval waarin hij normaliter gesitueerd is. In het eerste geval, echter alleen bij niet gefixeerde successie, zijn anticiperende id's te beschouwen als variant van versneld successieve id's. In deze variant wordt een SvZ of een deel ervan voor het referentiepunt van de opeenvolging gesitueerd, d.w.z. voor het punt waarop de tweede SvZ zijn intrede doet. De uitdrukking van anticipatie d.m.v. id's is grotendeels gebonden aan de verplichte negatieve constituenten nog niet en nog niet eens. Nog niet kan echter, hoewel naar de betekenis betrokken op negatieve SvZ'en, ook als verplichte negatieve constituent in versneld successieve id's voorkomen als aanduiding van een positieve SvZ van minimale duur. Het artikel bevat een verklaring voor het gebruik van nog niet in versneld successieve id's op grond van de noties fysische tijd en beleefde tijd en van de verdeling van het interval waarop deze constituent betrokken is, in kern en periferie.
Original languageDutch
JournalVoortgang. Jaarboek voor de neerlandistiek
Volume26
Publication statusPublished - 2008

Cite this