Antimisbruikbepalingen in het nieuwe belastingverdrag met Japan

F.P.G. Potgens, D.A. Hofland

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Abstract

Onderwerp van deze bijdrage zijn de antimisbruikbepalingen uit het nieuwe belastingverdrag met Japan (een limitation-on-benefitsbepaling en een uitbreiding van het begrip "beneficial owner"). De auteurs uiten kritiek op diverse onderdelen van deze bepalingen. De Limitation on benefitsbepaling is niet in overeenstemming met het Nederlandse verdragsbeleid en evenmin met het commentaar op het OESO-modelverdrag, aangezien Collective Investment Vehicles zijn uitgesloten van de mogelijkheid te kwalificeren onder de zogenoemde activiteitentoets. Daarnaast leveren de limitation-on-benefitsbepaling en de uitbreiding van het begrip "beneficial owner" strijd op met het Europese recht. De auteurs komen tot de conclusie dat de antimisbruikbepalingen in ieder geval moeten worden verduidelijkt en op onderdelen zelfs moeten worden heroverwogen.
Original languageDutch
Pages (from-to)3-14
Number of pages12
JournalWeekblad voor fiscaal recht
Volume6 januari
Issue number6888
Publication statusPublished - 2011

Cite this