Aortaklepvervanging en screening op kwetsbaarheid

Translated title of the contribution: Aortic valve replacement and screening for frailty

Floor Van Den Hanenberg, Gideon Mairuhu, C. J. Kalisvaart, Jan Baan, Andrea B. Maier*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Rond de 3% van de algemene populatie ouder dan 75 jaar heeft een aortaklepstenose.1 Tot voor kort bestonden
er voor patiënten met een ernstige symptomatische aortaklepstenose 2 behandelingsmogelijkheden:
conservatief of chirurgisch. Recent is de minder invasieve transkatheter-aortaklepvervanging (‘transcatheteraortic
valve implantation’, TAVI) geïntroduceerd. TAVI is een goed alternatief voor zowel inoperabele
patiënten als patiënten met een hoog risico op complicaties bij een conventionele open-hartoperatie.2,3
Toch is het belangrijk om ook patiënten die een TAVI ondergaan te screenen op kwetsbaarheid. In deze
klinische les demonstreren wij deze screening.
Translated title of the contributionAortic valve replacement and screening for frailty
Original languageDutch
Article numbera7381
Pages (from-to)722-727
Number of pages6
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume158
Issue number29
Publication statusPublished - 15 Jun 2014
Externally publishedYes

Bibliographical note

Als 'Klinische les'

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Aortic valve replacement and screening for frailty'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this