Arbeid en mantelzorg op een flexibele arbeidsmarkt

L.M.S. Mattijssen, P. van Echtelt, A.H. de Boer

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In the past few years, the number of Dutch people who combine paid work with informal care has increased substantially. Combining work and informal care can, however, lead to role conflict if the care role and work role interfere with one another. At the same time, a more flexible labor market increases job insecurity, which may exacerbate the work-care conflict. This research investigated the extent to which the characteristics of the job and employment relation influence the work-care conflict experienced by informal caregivers who also have paid work. Based on longitudinal data from 1,614 informal caregivers in the Labour Supply Panel, it turned out that, rather than internal flexibility options like working from home and flexible working hours, a longer tenure combined with a supportive employer can substantially reduce the work-care conflict that informal caregivers have to contend with. This is because they then have more flexibility. A good and long-lasting relationship between the employer and employee is thus of great importance for the well being of informal caregivers.

Het aantal Nederlanders dat betaald werk met mantelzorg combineert, is de laatste jaren flink toegenomen. Het combineren van werk en mantelzorg kan echter tot rolconflict leiden doordat de mantelzorgrol en werkrol elkaar in de weg zitten. Tegelijkertijd leidt een flexibiliserende arbeidsmarkt tot meer onzekerheden binnen het werk, waardoor het werk-zorg conflict verder kan toenemen. Dit onderzoek bestudeerde in hoeverre kenmerken van het werk en de arbeidsrelatie van invloed zijn op het werk-zorg conflict van werkende mantelzorgers. Gebruikmakend van longitudinale data van 1614 Nederlandse werkende mantelzorgers uit het Arbeidsaanbodpanel werd vastgesteld dat niet zozeer interne flexibiliteitsmogelijkheden zoals thuiswerken en flexibele werktijden, maar juist een langere diensttijd in combinatie met een ondersteunende werkgever het werk-zorg conflict van mantelzorgers kunnen verminderen doordat mantelzorgers dan meer flexibiliteit ervaren. Een goede en langdurige relatie tussen de werkgever en werknemer is dus van groot belang voor het welzijn van de mantelzorger.
Original languageDutch
Pages (from-to)248-265
JournalTijdschrift voor arbeidsvraagstukken
Volume32
Issue number3
Publication statusPublished - 2016

Cite this