Asielzoekers als (vermeende) daders

Translated title of the contribution: Asylum seekers as (alleged) perpetrators

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Dit artikel beschrijft de juridische grondslag om asielzoekers en statushouders die worden aangemerkt als (vermeende) oorlogsmisdadigers, criminelen en terroristen een verblijfsstatus te ontzeggen of ontnemen, op welke wijze de Nederlandse overheid tracht deze personen te signaleren en wat de aard en omvang van deze groep is. Er wordt geconcludeerd dat het identificeren van vermeende oorlogsmisdadigers en jihadisten bijzonder complex is en dat er een spanningsveld is met betrekking tot nut, noodzaak en wenselijkheid van het beschikbaar stellen van concrete handvatten in de vorm van indicatoren(lijsten) aan eerstelijnsprofessionals om jihadisten te herkennen. De aanwezigheid van ongewenst verklaarde, maar niet uitzetbare (criminele) asielzoekers is maatschappelijk onwenselijk. De suggestie wordt gedaan om hen, onder bepaalde voorwaarden, een tijdelijke verblijfsstatus te verschaffen.
Translated title of the contributionAsylum seekers as (alleged) perpetrators
Original languageDutch
Pages (from-to)11-25
Number of pages15
JournalTijdschrift voor veiligheid
Volume16
Issue number2-3
DOIs
Publication statusPublished - 8 Sep 2017

Fingerprint Dive into the research topics of 'Asylum seekers as (alleged) perpetrators'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this