Basisboek criminologie

E.W. Kolthoff

Research output: Book / ReportBookAcademic

Abstract

Na vele jaren verschijnt er weer een nieuw criminologisch handboek in de Nederlandse taal. Geschreven door één auteur, als basisboek voor het bachelor onderwijs in de criminologie aan universiteiten en HBO instellingen. Hoewel er voor deze doelgroep een grote hoeveelheid – met name Engelstalige – literatuur beschikbaar is, blijkt het voor docenten lastig om daar een keuze uit te maken. Veel boeken gaan voor een eerste kennismaking te diep op de stof in en ze bieden weinig mogelijkheden voor differentiatie. Ook maakt de, voornamelijk Amerikaanse, context van de Engelstalige boeken het soms moeilijk om aansluiting te vinden bij de Nederlandse rechtspraktijk.
Dit boek biedt een beknopte algemene inleiding in het brede domein van de criminologie, die zelfstandig kan worden gelezen. Er zijn daarbij noodgedwongen keuzes gemaakt in de behandelde onderwerpen, waarbij is gestreefd naar een breed overzicht, waarin ook Nederlandse ontwikkelingen voldoende aan bod komen. Sommige onderwerpen worden niet uitvoerig behandeld, maar in dat geval wordt verwezen naar relevante aanvullende literatuur. Verschillende onderwerpen die in het boek staan beschreven, zoals de ethiek van de opsporing en de principes van CPTED, ontbreken in de meeste gangbare handboeken. De auteur gaat uitgebreid in op het gebruik van criminaliteitcijfers en hij geeft een beknopt overzicht van gangbare onderzoekmethoden.
Behalve voor studenten, biedt het boek ook aan de geïnteresseerde niet-student een toegankelijk overzicht van de stand van zaken in de criminologie. Daarnaast is het een handzaam naslagwerk voor het vakgebied.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherBoom Lemma
Number of pages275
ISBN (Print)9789059317338
Publication statusPublished - 2011

Cite this