Belgisch en Nederlands belastingrecht verbieden aftrek kartelboetes; EU-recht ook?

W.W. Geursen

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

1192 Downloads (Pure)

Abstract

In deze bijdrage komt de vraag aan bod of de fiscale aftrekbaarheid van kartelboetes in strijd is met het EU-rechtelijke effectiviteitsbeginsel. Het antwoord luidt bevestigend, alhoewel de nuance moet worden gemaakt dat als alleen het voordeelontnemende gedeelte van een kartelboete zou kunnen worden afgetrokken die neutraal uitwerkt ten aanzien van de effectiviteit van de kartelboete; de aftrek vormt dan slechts een correctie op de in het verleden belaste kartelwinst. In Nederlands heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat aftrek überhaupt niet is toegestaan onder het Nederlands belastingrecht. In België ligt nu de vraag voor of het weigeren van aftrek ongrondwettelijk is.
Original languageDutch
Pages (from-to)211-218
Number of pages8
JournalNederlands tijdschrift voor Europees Recht
Issue number6
Publication statusPublished - 2012

Cite this