Beperking van aansprakelijkheid in de UAV-GC 2005: tijd voor een herziening?

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Een van de resultaten van het recent in dit tijdschrift gepubliceerde onderzoek van Van Dam, De Groot en Orobio de Castro heeft betrekking op de regeling in de UAV-GC 2005 van de beperking van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer. De onderzoekers stellen dat sprake is van een knelpunt en doen de suggestie om bij een eventuele herziening van de UAV-GC 2005 - in aansluiting op de (internationale) praktijk - een regeling van de beperking van de totale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer toe te voegen. In die regeling kan dan het bedrag van de maximale aansprakelijkheid als percentage van de opdrachtsom in de Basisovereenkomst worden ingevuld. In deze bijdrage schetst de auteur eerst een algemeen kader met betrekking tot de regeling van beperking van aansprakelijkheid en analyseert op basis daarvan de argumenten van de onderzoekers. Hij concludeert vervolgens dat die argumenten onvoldoende basis bieden voor hun stelling dat sprake zou zijn van een knelpunt. Hij wijst daarom hun suggestie af om bij een eventuele herziening van de UAV-GC 2005 een regeling van de beperking van de totale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer toe te voegen. Wel bepleit hij nader onderzoek naar deze kwestie en reikt daarvoor een aantal vraagpunten en suggesties aan.
Original languageDutch
Article number2016/50
Pages (from-to)334-345
Number of pages12
JournalTijdschrift voor Bouwrecht
Volume2016
Issue number4
Publication statusPublished - 2016

Cite this