Beslissen op bezwaar in relatie tot attributie, delegatie en mandaat: wat mag wel en niet?

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

278 Downloads (Pure)

Abstract

Beslissen op bezwaar is één van de belangrijkste
stappen binnen het bestuurs(proces)recht, nu de
bezwaarschriftenprocedure nagenoeg altijd vooraf
gaat aan een gang naar de bestuursrechter (artikel
7:1 lid 1 Awb jo. artikel 8:1 Awb). De beslissing
op bezwaar moet door het bestuursorgaan genomen
worden, tegen wiens besluit het bezwaar zich
keert (vgl. artikel 1:5 lid 1 Awb). Op die manier kan
een algehele heroverweging plaatsvinden van het
bestreden besluit. De vraag rijst echter of die bevoegdheid
als zodanig ook aan andere organen kan
worden toegekend: kan deze bijvoorbeeld gedelegeerd
of gemandateerd worden? En zo ja, aan wie
dan wel? Wat levert ruim 20 jaar jurisprudentie op
dit punt op? In recente uitspraken (2017-2018) van
de bestuursrechters kwamen de (on)mogelijkheden
van delegatie en mandaat bijna allemaal opnieuw
weer terug. In dit artikel wordt daarom stilgestaan
bij de door de bestuursrechters gekozen lijnen om
de praktijk wat meer handvatten en overzicht te
bieden.
Original languageDutch
Article number2019/36
Pages (from-to)170-178
Number of pages9
JournalDe Gemeentestem
Volume2019
Issue number7486
Early online date20 Feb 2019
Publication statusPublished - Mar 2019

Cite this