Tussen Universalistische Aspiraties en Pluralistische Realiteit: De Toekomst van het Internationaal Strafhof

Translated title of the contribution: Between Universal Aspirations and Pluralistic Reality. : The Future of the International Criminal Court

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Abstract

Dit artikel bespreekt de problemen van het Internationaal Strafhof – zoals het
terugtreden van Afrikaanse staten – als symptomen van de spanningen die
bestaan tussen enerzijds de universaliteitsgedachte waarop het internationaal
strafrecht gestoeld is en anderzijds de pluriforme en complexe werkelijkheid van
de wereld. Het stuk beargumenteert dat om internationaal strafrecht duurzaam
en effectief te laten bijdragen aan maatschappelijk herstel na massageweld, moet
worden gebroken met tekortschietende assumpties en een realistischer beeld
moet ontstaan van wat het Hof wel en niet kan.
Translated title of the contributionBetween Universal Aspirations and Pluralistic Reality. : The Future of the International Criminal Court
Original languageDutch
Pages (from-to)810-815
Number of pages6
JournalArs aequi
VolumeOct 2017
Publication statusPublished - Oct 2017

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Between Universal Aspirations and Pluralistic Reality. : The Future of the International Criminal Court'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this