Bewijzen en toch aannemelijk maken in de ontbindingsprocedure?

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Abstract

De Hoge Raad heeft zich in een tweetal beschikkingen van 16 februari 2018 opnieuw uitgelaten over het bewijsrecht in de < ontbindingsprocedure >. Volgens de Hoge Raad geeft het oordeel van het hof dat de werkgever in de regel kan volstaan met het < aannemelijk > < maken > van de d- of g-grond voor ontbinding geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Dat oordeel wekt op het eerste gezicht verbazing, omdat dit doet denken aan de oude < ontbindingsprocedure > ex artikel 7:685 (oud) BW waarin het bewijsrecht toepassing miste < en > een partij was aangewezen op het voldoende < aannemelijk > < maken > van de relevante feiten < en > omstandigheden. Doen deze beschikkingen oude tijden herleven? In deze bijdrage staat de betekenis van de 16-februari-beschikkingen op het punt van het bewijsrecht centraal.
Original languageDutch
Article number211
Pages (from-to)4-9
Number of pages6
JournalTijdschrift arbeidsrechtpraktijk
Volume2018
Issue number6
Publication statusPublished - 3 Oct 2018

Cite this