Bezint eer ge begint. Het effect van prewriting op tekstkwaliteit

M.P. Koster, Renske Bouwer, Huub van den Bergh

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

1 Downloads (Pure)

Abstract

Docenten geven leerlingen vaak de opdracht om voor het schrijven eerst een kladversie te schrijven, maar helpt dat om uiteindelijk een betere tekst te schrijven? In het onderzoek van Monica Koster, Renske Bouwer en Huub van den Bergh is gekeken naar het toepassen van prewriting door basisschoolleerlingen. Zij voerden een interventiestudie uit, waarin leerlingen werd aangeleerd om voorafgaand aan het schrijven inhoud te genereren en deze inhoud te ordenen, en gingen na of leerlingen vaker prewriting gingen toepassen, welke typen prewriting ze gebruikten en wat het effect hiervan was op de kwaliteit van hun teksten. Leerlingen in de interventiegroep bleken inderdaad meer geneigd om prewriting te gebruiken en gebruikten ook effectievere vormen daarvan. In alle leerjaren leidde het gebruik van prewriting tot teksten van een hogere kwaliteit.
Original languageDutch
Article number1734
Pages (from-to)3-19
Number of pages16
JournalLevende Talen Tijdschrift
Volume18
Issue number3
Publication statusPublished - Sept 2017

Cite this