Bijzondere opsporingsmethoden: sturing en controle door het OM

T.M.C.J. Schalken, S.W. Mul

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Abstract

Bespreking van enkele (ontwerp-)wetsvoorstellen (Bijzondere opsporingsbevoegdheden, Herziening Wet op de Rechterlijke organisatie en Tozeggingen aan getuigen in strafzaken) en enkele andere maatregelen (invoering recherche-officier van justitie, aangekondigde richtlijn "niet-ingrijpen" inzake gecontroleerde aflevering en doorlating) vanuit het perspectief van sturing en controle van de poltiie door het openbaar ministerie.
Original languageDutch
Pages (from-to)889-912
Number of pages13
JournalDelikt en Delinkwent
Volume27
Issue number9
Publication statusPublished - 1997

Cite this