Blijft het parlement bij de (godsdienst)les?

Research output: Web publication or Non-textual formWeb publication or WebsiteAcademic

Abstract

Met het kleinst mogelijke verschil – één stem – belette de Senaat eind april dat artikel 24 van de Grondwet voor herziening vatbaar zou worden verklaard. Daardoor kunnen tijdens de komende legislatuur geen wijzigingen worden aangebracht aan de grondwettelijke inbedding van de levensbeschouwelijke vakken binnen het leerplichtonderwijs. Op de conferentie ‘Quelle Constitution après 2019?/Welke Grondwet na 2019?’ gaven Johan Lievens en Adriaan Overbeeke twee aanzetten tot debat over een mogelijke bijsturing van de Grondwet.
Original languageDutch
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 17 May 2019

Cite this